… kolo.

Fotografie od Karyme Franu00e7a na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

...


Lubomír Tomik

Do země snů a přízraků,
chtěl bych se vrátit,
bílých a bělostných,
znovu se v nich ztratit,
vpletený do mraků

v záblesků světla bílého,
proplout tmou,
do snů mrtvého

a žasnout.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
...

Lubomír Tomik

To the land of dreams and ghosts,
I would like to come back
white and white,
get lost in them again,
stuck in the clouds

in flashes of white light,
go through the darkness
to the dreams of the dead

and marvel.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov je ......jsou... ,,Dva Meče"

Crowley - dvojka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1017-crowleyho-tarot-mala-arkana-dva-mee

,,Mysl zvolila správně, neboť okamžitě, jakmile rozhodnutí padlo, zavládl v nitru pocit vyrovnanosti a smíření. 

Night ghosts.

Fotografie od Daisy Anderson na Pexels.com
Noční duchové.

Lubomír Tomik

překvapení úvodem,
nejsou žádní noční duchové,

v téhle jeskyni jsi svědkem iniciačního představení

divadla o dvou hercích zaklesnutých do sebe,

nová světla, nové stíny,

duchové, bohové, postavy z příběhů,
žijeme obklopeni stárnoucími obrazy, sny druhých,
copak to nevidíš ?

Chtěl bych se dívat jak se mi měníš před očima a říct...,,Já Tě znám ."

Neznám.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Night ghosts.

Lubomír Tomik

surprise introduction,
there are no night ghosts,

in this cave you are witnessing an initiation performance

theaters of two actors stuck together,

new lights, new shadows,

ghosts, gods, characters from stories,
we live surrounded by aging images, dreams of others,
can't You see that?

I would like to watch You change before my eyes and say ... "I know you."

I don't know.
Fotografie od cottonbro na Pexels.com