Pálené cihly.

Inside the Fortress Josefov.
Fired bricks.

Lubomír Tomik

someone built a burnt brick wall around me,

someone built a prison around me
of broken bones and titanium in the body

someone around me has built a fence of burnt bricks and I'm suddenly just another sheep to be slaughtered,

the seemingly endless enclosure,
sky overhead
the illusion is perfect,
sky overhead
the illusion is perfect,
sky overhead
the illusion is perfect,
 takes  breath every day
when  takes it, will never return,

still the same sky without You
without You
without You


Get used to it, man.
Get used to it.

I will advance one place in the enclosure,
another wonderful day at the slaughterhouse,
there is no noise and screaming from anywhere in front,
not at all.

I'll never get used to it.
Pevnost Josefov.
Pálené cihly.

Lubomír Tomik

někdo kolem mne postavil zeď z pálených cihel,

někdo kolem mne postavil vězení 
ze zlámaných kostí a titanu v těle

někdo kolem mne postavil ohradu z pálených cihel a jsem najednou jen další ovce na porážku,

výběh zdánlivě nekonečný,
obloha nad hlavou,
iluze je dokonalá,
obloha nad hlavou,
iluze je dokonalá,
obloha nad hlavou,
iluze je dokonalá,
každý den bere dech,
když ho vezme, nikdy nevrátí,

stále stejná obloha bez Tebe
bez Tebe
bez Tebe
bez Tebe


Zvykej si, kámo.
Zvykej si.

Postoupím v ohradě o jedno místo,
další báječný den na jatkách,
vůbec není odněkud zepředu slyšet křik a jekot,
vůbec ne.

Nikdy si nezvyknu.
Podzemí …a na konci je vždycky světlo, na konci každé fronty, i té na jatkách.

A do třetice, nádherné dívky.

Čas: Pátek‎ ‎13‎. ‎srpna‎ ‎2021, 18:34

Místo: Pevnost Josefov.

Dívky na fotografii : Michaela a Monika.

Autorka loga ,, Midian Poet “ : Klára Sedláčková

Trika : Reklamní agentura IMAGE UP, s.r.o. https://imageup.cz/

…autor fotografie jsem já, všechno se stalo tak najednou, nebyl čas cokoli připravit, jsem asi takový fotograf jako v doživotní situaci orientační běžec….takže žádný… velké díky patří přátelům z Dublinu ,opravdovému fotografu Zdeňku Zelenému.

A samozřejmě,

KLÁŘE, MONICE, MICHAELE ,

Tomáši Tihlaříkovi z IMAGE UP, s.r.o. https://imageup.cz/ , který zareagoval neuvěřitelně rychle a trika s mým logem byly během chvíle připraveny.

Davide, kdyby jsi mne neodvezl autem do Pevnosti a zpět, o tomhle všem bych mohl jen snít, na Tebe bych velmi nerad zapomněl, děkuji.

Za tři vteřiny se článek smaže a já zkolabuji, jenže …jsi tady TY !