Noc zurčí.

Tato karta je zasvěcena Býku, a ten je znamením, které je povoláno k tomu, aby spojovalo vnitřní struktury s vnějšími. Z výkladu Karty Crowleyho Tarotu,,Velekněz.“

Autorka fotografie D.O. , Slovensko za noci.

…………………………………………………

Noc zurčí.

Lubomír Tomik

noc zurčí ranním chladem,
už teď ztratila punc kouzla

plakáty a výstavní kusy,
všechna odmítaná pozvání všude

noc zurčí úkolem,
zpoza křesel a sukní pohledem

každé ráno vyplujeme z přístavu
a doufáme ,že žádná Mína loď nevybije do posledního člena posádky

nepřiváže kapitána ke kormidelnímu kolu,
v klec zlatou

píchla do minulosti vidličkou,
lahodné sousto vzpomínek,

už jen vzpomínek,
když noc zurčí


...........................................................................................
The night roars.

Lubomír Tomik

the night roars with the morning chill,
had already lost her touch of charm

posters and exhibition pieces,
all declined invitations everywhere

the night roars with task
from behind the chairs and skirts with a look

we sail from the port every morning
and we hope that  Mina's dont destroyed crew of the ship until the last one

does not tie the captain to the steering wheel,
in a golden cage

jabbed into the past with a fork,
a delicious bite of memories

just a memory
when the night roars
....................................................................
,,Velekněz." je karta Crowleyho Tarotu na publikaci smutných slov, všichni měli kdysi rádi noc, teď, po tom všem vidím, že to byla jen revoluce, která pozřela své děti.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Ty jsi Lvice / předchozí příspěvek, jsi na začátku všeho/ , ve znamení Býka narozen já.

Tedy dnešek je náš.

Fork of dawn !

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Princip spojených nádob.

Lubomír Tomik

až nás poslední mariachi potáhne
 ve svém futrále,
bude čas na spánek

Teď :  Milovat Žít nenávidět Psát,
vnořit vidličku úsvitů 
do
chvějícího se masa nádherného zadku,
před jemným stisknutím zuby.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The principle of connected vessels.

Lubomír Tomik

until the last mariachi draws us
  in its fur,
it will be time to sleep

Now: Love Live hate Write,
nest fork of dawn
to
the trembling flesh of a amazing ass,
before gently squeezing  teeth.

XXX
,,Rytíř Mečů" je Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe .
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me

Z výkladu karty : Rytíř mečů je symbolem soustředěné, odhodlané a jedním směrem zaměřené mysli. Během období, kdy vládnou vzdušná znamení Vodnáře (21. ledna – 21. února), Blíženců (21. května – 21. června) a Vah (21. září – 21.října), je vhodné vydat se novou cestou s jasným záměrem a pevnou vůlí. Tento stav mysli nezná pochyby.

15.6.2022 uvádím věci do pohybu – TEĎ !

Audio ,, The meaning of word god“.

Fotografie od Rahul Genie na Pexels.com

Čteno a nahráno ve Studiu Midian.

V pozadí hlas – Ratu (Priest) – close-up prayers from Ratu at sea edge. Sounds of seawash. N.B. Prayers possibly to Goddess of sea, Nyale. Recorded prior to Pasola festival.

Lyrics:

The meaning of the word "god".

Lubomír Tomik

no part of the life of our bodies is to be thrown away,
whatever we want
white black little big legless or Sleipnirs

whatever we want
just don't lie
stand up for yourself
back to the ring every morning
do not give up
not giving up
live

when I embrace you I understand the word "God",
actually

,,Goddess",

pack of words
bristles whistling on frozen snow,
sounds over the white plain
The moon closed its eyes,
prevents movement,

believe and touch the sun
to burn and laugh

traces of pearl and ivory,
a transport plane flies over the velvet sea

soul air corridor,

we're going to land,
to take off again,


every moment there is a bite at the end of the fork,
Are you hungry ?

I do, after YOU. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

The meaning of the word „god“.

Význam slova  ,,bůh".

Lubomír Tomik

žádná část života našich těl k zahození není,
ať jsme jací chceme,
bílí černí malí velcí beznozí či Sleipnirové

ať jsme jací chceme, 
jen nelhat,
stát si za svým,
každé ráno znovu do ringu
nevzdávat se
nedávit se
žít

když Tě obejmu rozumím slovu  ,,Bůh",
vlastně

,,Bohyně",

smečka slov,
opratě svištící po namrzlém sněhu,
zvuky nad bílou plání,
Měsíc zavřel oči,
v pohybu brání,

věřit a dotknout se slunce,
shořet a smát se

stopy vedou perletí a slonovinou,
nad mořem sametu proletí dopravní letoun

leteckým koridorem duše,

jdeme na přistání,
abychom znovu vzlétli,
vzlétli

každý okamžik je sousto na konci vidičky,
máš hlad ?

Já ano, po Tobě.


XXXXXXXXXXXXXXXX

The meaning of the word "god".

Lubomír Tomik

no part of the life of our bodies is to be thrown away,
whatever we want
white black little big legless or Sleipnirs

whatever we want
just don't lie
stand up for yourself
back to the ring every morning
do not give up
not giving up
live

when I embrace you I understand the word "God",
actually

,,Goddess",

pack of words
bristles whistling on frozen snow,
sounds over the white plain
The moon closed its eyes,
prevents movement,

believe and touch the sun
to burn and laugh

traces of pearl and ivory,
a transport plane flies over the velvet sea

soul air corridor,

we're going to land,
to take off again,


every moment there is a bite at the end of the fork,
Are you hungry ?

I do, after YOU. 
XXXXXXXXXXXXXX