Na cestách neobjevených. Pro Tebe.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

On the roads of the undiscovered.

Lubomír Tomik

You sprinkled me with living water,
world languages,
doses of syllables,
letters

V R L O V E

my message to You is sprinkled with pain and salt from the sea,
never tears
they have long since dried up,
remained in bottles of the past sealed with wax,

on the roads of the undiscovered,
You sprinkled me with living water,
on the roads of the undiscovered
on the road
NOT DISCOVERED !!!!
Fotografie od Eva Elijas na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Na cestách neobjevených.

Lubomír Tomik

pokropila mne živou vodou,
světovými jazyky,
dávkami slabik,
písmeny,

V  R  L O V E

má zpráva k Tobě je pokropená bolestí a solí z moře ,
nikdy ne slz,
už dávno vyschly,
zůstaly v láhvích minulosti zapečetěné voskem,

na cestách neobjevených,
pokropila jsi mne živou vodou,
na cestách neobjevených 
na cestách 
NEOBJEVENÝCH !!!!
Fotografie od Bob Ward na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je : ,,Spor“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1006-crowleyho-tarot-mala-arkana-ptka-holi

,,máte možnost zbavit se svých starých vzorců myšlení a chování spojených s úzkostí a frustrací, …prostřednictvím zrozenců ve Lvu, případně cestou vlastní tvořivosti, která je jedním z hlavních rysů astrologického znamení Lvice.“

Synchronicita…trochu…Aokigaharská…

…možná až trochu moc nečekaná.

Na mé stránky zavítal Paul Logan, odepsal jsem mu, přivítal ho, podíval se na něj blíže a trochu mi spadla brada…kde natáčel ? Odkud pochází obálka mé sbírky básní pro Tebe, z roku 2019, ,,Noční stěhováci „?

Les Aokigahara.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aokigahara

Alane Moore, nejsou drobné synchronicity, jsem na správné cestě.

Děkuji báječné grafičce Kláře S.

A nejvíce ze všeho, TY.

Publikace teď a karta Crowleyho Tarotu na ni : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar

Crowley - ctyrka poharu

Pokřtěný nyní. /Pro Tebe/

Fotografie od James Wheeler na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Baptize now.

Lubomír Tomik

baptized in the Desert of Terror
baptized in the roses of the West,
baptized with the edge of the Sword,
baptized by the blows of Vesel,
baptized by the Salinity of Water,
baptized in the Forest of forests,

did something changed,
my eyes were suddenly molten lead,

Your eyes taste like deep blueberry pools,
in the autumn sun.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pokřtě nyní.

Lubomír Tomik

pokřtěný v Poušti Děsu
pokřtěný v růžích Západu,
pokřtěný ostřím Meče,
pokřtěný údery Vesel,
pokřtěný Slaností vody,
pokřtěný Lesem lesů,

něco se změnilo,
má oči najednou byly roztavené olovo,

Tvé oči chutnají jako borůvkové tůně hluboké,
v podzimním slunci.

Fotografie od Gabriela Palai na Pexels.com

Karta na Crowleyho Tarotu na publikaci …pro Tebe…Ty….Teď je : ……. ,,ĎÁBEL“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Na co teď myslím, Ti už řeknu jen do očí.

Natasha.

Fotografie od Manuela Adler na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natasha.

Lubomír Tomik

vynořila se z jezírka v lesích,
voda stékala po kůži,

vprostřed divočiny bylo takové ticho,
že kapky vody dopadaly do kapradí
se zvukem pum shazovaných ze střemhlavých Stuk ,
s jekotem banshee,
a údery bubnů
pohánějících římské veslice

pot a krev
pot a krev
pot a krev

omládla o století a usmála se.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natasha.

Lubomír Tomik

emerged from a pond in the woods,
water ran down the skin,

was such silence in the middle of the wilderness that
 drops of water running down the skin fell into the ferns
with the sound of bombs dropped from dive bomber Stuka,
with a screaming banshee,
and drum beats
propelling Roman rowboats

sweat and blood
sweat and blood
sweat and blood

She was younger for a century and smiled.
Fotografie od Stacey Gabrielle Koenitz Rozells na Pexels.com

Karta na publikaci této básně je znovu…,,Ďábel“. Někde je můj cit k Tobě tak silný, že si kartu snad přivolávám…ze 78 karet, prakticky denně.

4666.

Dnešní příspěvek https://midianpoet.com/2021/09/19/socha-i/ byl čtyři tisíce šest set šedesátý šestý za celou dobu i psaní na předchozím blogu, dnes už nefungující stránka, nejmenovaná společnost koupila blog.cz a nevýdělečné projekty zrušila, bezva, po dvanácti letech.

Naštěstí jsem objevil wordpress.com, zachránil šest let psaní článků, ostatní zmizely z netu a přenesl soubory z jedné stránky na druhou…zní to jako sci-fi, moc tomu nerozumím…kam všechny ty informace šly ?

A všechno tohle můžu věnovat Tobě aspoň na dálku, jsem Ti tak vděčný, ani nevíš, tenhle článek je pro Tebe…a pak jsem za chvíli překreslil fotku do sešitu, článek číslo zrovna 4666

zjistím, že se to stalo náhodou, přísahám, původně měl být článek o Ježíši v lesích a omylem se mi tam dostal tenhle, drobné synchronicity aaaa… však víš.

Hraniční čára. Border line.

Fotografie od Tom Fisk na Pexels.com
Border line.
/ for You /

Lubomír Tomik

we live the story
we live the story
we live the story

one day we won't be here
dust sits,
dust sits,
to all the stories

it will be a hoarfrost
cold,
by wind,
rain,
With your breath

live life alive
we are next to each other in the lower deck of the galley,
forging,
long distances,
chapped lips taste of the seas,

chapped lips dry,

the world is a different frontier line,
unmarked in forests,

let's emigrate to the land of We,

there are no patrols at the borders,
they are only in us
let's hold our hands around their necks,

when they are unconscious
we go to Night,
to the land of We,

the world is a different frontier line,
unmarked in forests.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hraniční čára.
/ pro Tebe /

Lubomír Tomik

žijeme příběh
žijeme příběh
žijeme příběh

jednou tady nebudeme ,
prach sedne,
prach sedne,
na všechny příběhy,

bude to jinovatkou,
chladem,
větrem ,
deštěm,
Tvým dechem,

žij život živě,
jsme vedle sebe v podpalubí galér,
zakovaní,
cesty do dálek,
rozpraskané rty chuť moří,

rozpraskané rty vyschlé,

svět je je jiná hraniční čára,
v lesích neoznačená,

emigrujme do země My,

na hranicích nejsou patroly,
jsou jen v nás,
přidržme jim ruce kolem krku,

až budou v bezvědomí,
vyražme do Noci,
do země My,

svět je je jiná hraniční čára,
v lesích neoznačená.Jarní bůh.

Fotografie od Yaroslav Shuraev na Pexels.com
Spring god.

Lubomír Tomik

the spring god caught his second breath

spring breath was exposed to the burning radiation of You

the spring god could and wanted to change a little more than just words

the spring god set his own trap

the spring god raised a white fist

the spring god disappeared in the rainforest,
when the wood merged with the sand,
October 12, 1492

the spring god bowed down and left the arena,
spring breath,
cabaret.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jarní bůh.

Lubomír Tomik


jarní bůh chytil druhý dech

jarní dech byl vystaven spalující radiaci Tebe

jarní bůh mohl a chtěl změnit trochu více než jen slova

jarní bůh nastražil vlastní past

jarní bůh pozvednul belostnú päsť

jarní bůh zmizel v pralese,
když se dřevo spojilo s pískem,
12. října 1492,

jarní bůh se uklonil a opustil manéž,
jarní dech,
kabaret.

Básnické čtení na střeše Obchodního domu ve Zlíně , na terase Galerie Desítka .

Natočeno a čteno pro Tebe, 16.8.21, na střeše Obchodního domu ve Zlíně, na terase Galerie Desítka https://www.obchodnidumzlin.cz/galeri… se svolením, děkuji za neobvyklý zážitek.

The nose of a sunken statue.

Lubomír Tomik

shrouded in a forest of seaweed,
the bronze sank into the sand,
stirred up and the fish disappeared in all directions,

a moment later I was pulling out the nets,
empty,
only face and body and nose,

I'm pulling out nets, and looking at You,
cast in bronze.

-Love.- said the sea witch,
fluttered Her fins and disappeared as well.

Čtení pro Tebe, v jiném státě.

Turnip. From the collections of poem ,,Noční stěhováci. “ / 2019 /
Turnip.

Lubomír Tomik

I sent You two hundred years old,
Byron's romantic letter,

maybe I should have stabbed myself in the heart with a knife,

send pieces of the body with a crushed carriage,

with the driver cracking whip,

in an envelope with two detectives on lips.


ADDRESS: 

YOU,
    Deep Lakes.

Forest.

Tarot, teď, jestli mám jít odpoledne do lesa, asi kilometr odtud, číst a nahrávat pro Tebe , vyložím si Kříž, z balíčku 78 karet Tarotu podle Crowleyho :

Jak je to dlouho, co mi Císařovna, má průvodkyně, řekla – Brzo Vám vyjde Velekněz. ?- Dva dny ?

Přitom mám puštěný YouTube , Lacunu Coil ,,Enjoy the silence“, song dohraje a jako další v pořadí se spustí

Kam jsem chtěl jít ? Na co jsem se ptal Tarotu? Kdysi bych se možná i divil.

Jsi tady Ty.

Všechno je možné.

Someone else’s poem about me.

Photo by Johannes Plenio on Pexels.com
Someone else’s poem about me. Read and recorded in Studio Shaark
Someone else's poem about me.

Lubomir Tomik

 the forest is the sun of my soul
 dark falls is my forest
 my soul is a forest set dark

is
soul
 sun
 My
 forest

 my soul is a dark forest
 above which the sun sometimes sets
 and hunters?

 They can't get rid of the feeling
 that it won't turn out well.
From the collectons of poems ,,Dinner at Minski /2016/