Sunday childs.

Fotografie od Ion Ceban @ionelceban na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Neďělňátka.

Lubomír Tomik

,,Kdy umřu ?"
,,Vždycky."

A tichý šepot stromů kolem,
větrem smýkané tělo umrlce

žena,
mladá a krásná stůl připravila,
je čas hodů a čas smrti

ryby se jako blesky míhají pod hladinou,
chlapcovy nohy, 
jsou její modré oči

Kruhy na hladině,
kruhy na vodě.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sunday childs.

Lubomír Tomik

"When will I die?"
,,Always."

And the quiet whisper of the trees around,
windbreaked body of a mortal

woman,
young and beautiful table prepared,
it is a time of feasts and a time of death

fish flutter below the surface like lightning,
boy's feet
are her blue eyes

Circles on the surface,
circles on the water.
Fotografie od Magda Ehlers na Pexels.com
Crowley - 5 - veleknez
,,Každý začátek má moc rozšířit naše vědomí

Charon.

Fotografie od Andrea Piacquadio na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Charón.

Lubomír Tomik

chlápek v černém stál na přídi gondoly

snášela se děravá ke dnu,
pomalu a klouzavě

temný gondoliér na rozbolavělé gondole plné termitů

hemžení v tichu dna

a když dosedla do objetí písku,

Chárón zapustil kořeny
a vzpínal ruce k hladině k nebi k Tobě

nad ním se proháněla hejna korálových rybek,

odpovědí mu bylo ticho


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVR
Charon.

Lubomír Tomik

the guy in black was standing on the bow of the gondola

sank to the bottom,
slowly and slidingly

dark gondolier on a sore gondola full of termites

swarming in the silence of the bottom

and when  landed in the embrace of the sand,

Charon took root
and raised his hands to the surface of heaven toward You

schools of coral fish raced over him,

the answer was silence
Fotografie od Dids na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci benátských slov pro Tebe…a VÍM, protože -,,Hvězda“

Crowley - 17 - hvezda
Zabloudil jsem v Benátkách kdysi, v Tobě pořád bloudím.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

,,Důvěra znamená schopnost svěřit se a věřit si.

Šestý zajímavý experiment ….

…a karta Crowleyho Tarotu na výběr básně z ,,Mísy vymyšlených ryb“ názvu sbírky básní z roku 2017 je trumfová, šestá….

Crowley - 6 - milenci
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Název je podle nikdy nevydané Crowleyho knihy a 6. báseň z ,,Mísy vymyšlených ryb“…

,,právě hraje – She thinks that im iron man ….mirror shows….-

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V stredu si dáme lososa.

Lubomír Tomik

v stredu si dáme lososa,

povedala žena a hodila kus zmrzlého rybího masa do nákupního košíku, prokličkovala k pokladně
na vysokých podpatcích třela stehny o sebe
ve stehenních výškách třela o sebe podpatky

v stredu si dáme člověka,

povedlala lososica a vhodila kus utopence do proudu,
máchla ploutví k pokladně na mělčinách
duhové šupiny pokryté inkoustem Noci
v supermarketu plném planktonu a vyloupaných škeblí
o Ní za chvíli nikdo nevěděl.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

We'll have salmon on Wednesday.

Lubomír Tomik

let's have salmon on Wednesday,

the woman said, tossing a piece of frozen fish into the shopping cart, cringing at the cash register
she rubbed her thighs against her high heels
at heights she rubbed her heels together

lets have a man on Wednesday

said the salmon girl and threw a piece of drowning into the stream,
she fluttered her fins to the cash register in the shallows
rainbow scales covered with ink of the Nights
in a supermarket full of plankton and shelled clams
no one knew about her for a moment.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFFFFFFFFFFFFF

Fotografie od Vitaliy Mitrofanenko na Pexels.com

Poet Video ,,Odbíjel rukama čas“

Rukama odbíjel čas E.A.Poe. Natočil P.L.

Lyrics:

Time struck with his hands.

Lubomír Tomik

„He was looking right in front of him,
he made a soft buzzing sound
and time struck with his hands. „

How I would like to take that bus
and see you beating time with hands.
Whipping by sea onions can begin!

Zvuk nahrán na jaře 2021 ve Studiu Shaark ve Bzenci
ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016/“
Konec je nepovedená zvuková nahrávka z dneška, použití je úmysl.
Někdy je potřeba se zasmát. Opakoval jsem několik minut slovo,, jeseter“ při nahrávání a rýmy se objevovaly až najednou….

http://www.shaark.cz/ https://www.zivavodamodra.cz/

Crowley - kralovna holi

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1013-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-holi

vědomí cíle…. znovu, ano.

Ty.

Není nic jiného.

Za chvíli na demonstraci.

Jsem naživu.

Až ztratíte všechno, pochopíte, jednou.

POET VIDEO: ,,Svahem Araratu“

Pro Tebe. Zvuková koláž z mé starší básně ,,Svahy Araratu“
Čte D.O. a L.T.
Sound from BBC archive :South America, Amazon river boat – passenger ferry between Manaus and Belem.
Natočeno v https://www.zivavodamodra.cz/.
El.kytara : L.T.
Lyrics:
„In the sixth year, in the sixth month, on the sixth day of Noah’s life.“
Heavy rains flooded everything,
Flocks of Everything rushed over the falling waters
which had wings, the Strike Unit of Angels
handed out invitations to the Grand Opening
„Life and what’s next“
Beautiful…
Love…
Hell…
Ararat.

Karta na Publikaci Poet videa….právě teď ,WOW…. ,, Vítězství“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1007-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-holi

,,Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích šesti týdnů nebo měsíců máte příležitost zažít vítězství prostřednictvím osob narozených ve LVU (21. července – 21. srpna), anebo zažít vítězství, které znamená pochopení vlastního tvůrčího projevu. Příštích šest týdnů nebo měsíců je také obdobím, kdy můžete prožít pocit vnitřního vítězství, ve kterém budou vítězi obě zúčastněné strany, a to v oblastech života, které jsou pro vás důležité. Šestka holí naznačuje, že během téhož období by se vám mohlo dostat tvůrčích příležitostí, které by mohly znamenat příliv nové energie a mohly by učinit průlom ve vašem životě.“

POET VIDEO : ,,Britským slangem“ pro Tebe.

D.O. a L.T.       Zvuková a obrazová koláž pro Tebe,
 sestříhaná  z čtení mé starší básně ,,Kde umírají velryby". 
Zvukový záznam dostal nečekaný nový oblek. Natočeno na Živé vodě, na Modré. 
Hlavní stránka
Lyrics: Where whales die. Lubomír Tomik ...where is the place where the gray weight drops to the depths, and disappears in gloom... Sirap Sirap Sirap -Leave the three fairies alone, leave them.- ...an unhappy sailor takes off his shirt, he mutters under beard British slang - Dolls with mouths full of sodium morphate, blond phantoms, Sirap Sirap Sirap...- You hold a mirror in the depths of the Marian Trench and look into it, You are Beautiful, Beautiful so Gorgeous. Pískání pochází ze zvukového Archivu BBC, volně použitelné, pro neziskové účely, tedy je opravdu ,,BRITSKÉ"

Básnické čtení na střeše Obchodního domu ve Zlíně , na terase Galerie Desítka .

Natočeno a čteno pro Tebe, 16.8.21, na střeše Obchodního domu ve Zlíně, na terase Galerie Desítka https://www.obchodnidumzlin.cz/galeri… se svolením, děkuji za neobvyklý zážitek.

The nose of a sunken statue.

Lubomír Tomik

shrouded in a forest of seaweed,
the bronze sank into the sand,
stirred up and the fish disappeared in all directions,

a moment later I was pulling out the nets,
empty,
only face and body and nose,

I'm pulling out nets, and looking at You,
cast in bronze.

-Love.- said the sea witch,
fluttered Her fins and disappeared as well.

Zkoumání fosilních ryb.

Exploration of fossil fish. Read and recorded For You, girl , once in Studio Shaark

From the collections of poems ,,Dinner at Minski´s / 2016 /

..and for You :

Exploration of fossil fish.


Lubomír TomikFingers run over stone grooves and protrusions,

he dives in 

and sticks out of the sky in some other world,


under the reflections of those suns.
Under the reflections of other suns.

Was recorded under shadow of fingers sound engineering Pavel….I’m looking at the day , when I died, before two years,…
and now He agreed with new visit … this time to a recording studio , not in the darkness of the grave, THE grave, my grave. In the may, twenty five, yes.