Nálezy v Tutanchámonově hrobce.

Fotografie od Alex Azabache na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Finds in Tutankhamun's tomb.

Lubomír Tomik


"Do you see anything? "

,, Yes, wonderful things! "


let's clear up the memories,
some things just didn't happen

let us store them in Tutankhamun's tomb,

when we leave them all there,
we will seal the surrounding crazy world there too,

that later, thousands of years later,
new Howard Carter said in the light of electric lamps -
"Wonderful things"

and memories that remain,
they will be only the most beautiful,
on You,
my love,

the others crumbled to dust,
in Tutankhamun's tomb.
Fotografie od Alex Azabache na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nálezy v Tutanchámonově hrobce.

Lubomír Tomik


,,Vidíte něco ? "

,,Ano, nádherné věci! "


ukliďme si vzpomínky,
některé věci se prostě nestaly,

uložme je v Tutanchámonově hrobce,,

až je tam všechny necháme, 
zapečetíme uvnitř i  okolní šílený svět,

aby později ,o tisíce let,
nový Howard Carter řekl ve svitu elekrických lamp -

,,Nádherné věci "

a vzpomínky , které zůstanou, 
budou jen ty nejkrásnější,
na Tebe,

ostatní se rozpadlo v prach,
v Tutanchámonově hrobce.

Fotografie od Taryn Elliott na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci egyptské básně pro Tebe je …šestka Pohárů…jak jinak…,,Rozkoš“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Crowley - sestka poharu
Co jiného je být s Tebou v kontaktu….vědět, že jsi a jak se máš , má Můzo ?

,,Šestka pohárů je radost. Tato karta symbolizuje citové potěšení, které má moc uzdravovat a hojit rány (měděné poháry), ale i navracet energii a sílu (oranžové lotosové květy) a nahrazovat staré novým, jak to naznačují hadi stočení na dně každého poháru. Je to radost, která proniká až do hlubin nitra…“

Ano.