Star Fairy.

Muzeum Boulaq na začátku minulého století.

XXXXXXXXXXXXXX

Hvězdná víla.

Lubomír Tomik

vyplňuješ nebeskou klenbu,

rozdrtila jsi vesmír a můj svět najednou,

Béla v muzeu Boulaq,
před stélou Hora Staršího

svět je dokonalý v každé chvíli když jsi

má hvězdná vílo,
čas je jen vůně myrhy v rojích včelích

otčenáš na nebesích,
otčenáš jenž jsi tam,
buď bdělý

aby jsi
 mezerou v mracích nespadl až k nám


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Star fairy.

Lubomír Tomik

You fill the heavenly vault,

You crushed the universe and my world at once,

Béla at the Boulaq Museum,
in front of the stela

the world is perfect every moment you are

my star fairy,
time is just the smell of myrrh in swarms of bees

you are a father in heaven
father you who are there,
be vigilant

that you
 through the gap in the clouds did not fall to us

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Exponát na Stéle Hora Staršího měl Naše číslo a tohle už nejsou náhody, jsou to velké značky podél cesty.
Karta Crowleyho Tarotu na slova podle skutečných událostí, Ty, Crowley před vitrínou v https://egyptartefacts.griffith.ox.ac.uk/destinations/cairo-bulaq-museum
a karta je .... je .

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

Picture Of Mona from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

A …asi je čas jet do té Paříže, co myslíš ?

Vítej v Novém Skotsku.

Ty zvuky se nesou….zpěv potáplic za noci.

Šepot na loukách, víření křídel.

Tužka, červená tempera, Lisa.
Karta Crowleyho Tarotu je ,,Císařovna.“

,, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

,,Její odevzdání změnit se a stát se ještě více sama sebou znázorňuje labuť se čtyřmi labuťátky. Labuť je západním symbolem transformace, a podle metafory „z ošklivého káčátka vyrostla krásná labuť“ se odvíjí přeměna našich vlastních nerozvinutých vloh (čtyři labuťátka). Jakmile byly probuzeny, je jich bohatě využíváno. Mýtický dvouhlavý fénix na štítu Císařovny, stejně jako labuť, symbolizuje změnu a transformaci. Všichni ptáci, kterými je Císařovna obklopena, naznačují, že láska s moudrostí je cestou, kterou se můžeme vydat a naslouchat na ní božskému hlasu zaznívajícímu z našeho nitra.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

Víla .

Fotografie od James Wheeler na Pexels.com

Nahráno na zahradě Studia Midian, v pozadí hraje song Ghost Brigade ,, In the forest“, nejsem držitelem autorských práv, byla to chvíle. Poslední slova ,,Víly.“ hrál tento song.

Spontánně.

Fairy. / For Lisa. /

Lubomír Tomik

a fairy named Lisa,
She is a Lady of Ten Thousand Years

Her eyes are stars,
hanging on canvas last night

I know why She's silent
I know why She's silent

She is certainly better
on a meadow of live silver forests
under the Moon,

She floats on stelae,
 full of dew

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V převleku za zelináře.

Fotografie od riciardus na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disguised as a greengrocer.

Lubomír Tomik

In disguise as a greengrocer, I offer
help You with the suitcase at the airport on Saturday morning,

the suitcase has eyes
hands and legs,
he gets up, looks sideways, and says- "Not by mistake, man!"-

The daily look on Your face is for me a splash of living water at the beginning of the day,

You are my green priestess
maze guide,
green fairy.

Fotografie od Denys Mikhalevych na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V převleku za zelináře.

Lubomír Tomik

V převleku za zelináře nabízím
Ti v sobotním ránu pomoc s kufrem na letišti,

kufr má oči, 
ruce a nohy,
vstane , pohlédne úkosem a řekne: -Ani omylem, kámo !- a odejde.

Každodenní pohled na Tvou tvář po probuzení je pro mne chrstnutí živou vodou na začátku dne,

jsi má zelená kněžka,
průvodkyně labyrintem,
zelená víla.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Esther na Pexels.com

When the shadows shorten.

Když se stíny krátí.

Lubomír Tomik

když se tíny krátí a natahují se po Tobě
jako ruce víl
čnící k nebi zpod alejí dolmenů

jejich tíha je rozložila na atomy,
zrodily se v listech jitrocele

když stíny zamrzly v momentu fotografie

v zeleni
v zeleni
v zeleni

jaký to byl polibek ?

myšlenka ?
When the shadows shorten.

Lubomír Tomik

when the shadows shorten and reach for You
like the hands of fairies
rising to the sky from under the alley of dolmens

their weight decomposed them into atoms,
they were born in plantain leaves

when the shadows froze at the moment of photography

in the green
in the green
in the green

what was that kiss

an idea? 
Fotografie od Skitterphoto na Pexels.com

Jsou dolmeny a menhiry. Vím. Ale stejně… ,,Víly vztahují ruce“ prostě je to zavalilo, jako Ty jsi sejmula mne.

Hudební doprovod.

Hudební doprovod k ,, Rozhovoru v polích. “ :

Napoleonic Battle: 18th Century: Re-enactment – Napoleonic Battle Re-enactment, with fighting, cannon, muskets, distant bagpipes & drums. (18th Century battle re-enactment recorded in East Sussex.)


Barong Dance – medium close-up to medium distance drums, bells & other percussion instruments. background shouts from dancers. N.B. Religious dancing style, Barong being mythical figure representing good.

Volně přístupný a neziskově použitelný z Archivu BBC, plus elektrická kytara, plus …ano, dokončuji zvukovou stopu k básni ve Strašidelném Hradě na pouti.

Elektrická kytara.