The tradition of martyrdom

Tradice mučednické smrti.

Lubomír Tomik

    logos 
logos logos logos 
    logos 
      lo
      g
      o
      s

tři kříže v bodu G
další rok
další k soumraku krok

duše nepřevtělená
ach jo

oko
oko
oko
okouzlení !

dnešní ráno je navždy
může být
je

,,Předpověď počasí. Odpoledne zataženo, v noci déšť,
ráno vám její oči vypálí vaše oči
už se těšíme a nemůžeme dospat!"

logos
logos
logos

slovo které zazní
všechno mění
zreální

,,Now sports ."

Pitomé tradice mučednických smrtí,
za koho, když ne pro Tebe ?


........................................................................................................

The tradition of martyrdom.

Lubomír Tomik


    logos 
logos logos logos 
    logos 
      lo
      g
      o
      sthree crosses on the G point
next year
another step towards twilight

soul not incarnated
Oh no

ey
eye
encha
enchantment !

this morning is forever
may be

is :

,,Weather forecast. Cloudy in the afternoon, rain at night,
in the morning her eyes will burn your eyes
we're looking forward to it and can't wait!"

logos
logos
logos

the word that sounds
it changes everything
realistic

"Now sports."

Stupid traditions of martyrdoms,
for whom, if not for you?

....................................................................

Denní Havran !

Vytvořeno ve Studiu Midian. „Music by Karl Casey @ White Bat Audio“ Lyrics:

Daily Raven.

Lubomír Tomik

Daily Raven !

The interests of the Universe unknown to us!

Unknown intentions of Kashmir!

Illusion of a restlessly rolling dreamer!

You!

In the illusion of the illusion of the illusion!

Daily Raven !

….

Princ Disků je karta Crowleyho Tarotu na publikaci Denního Havrana .

Poet Video pro Tebe ,,Arzenály noci !“

Studio Midian. Mé oči, freska z Paláce Dáreia I. v Súsách.
Melodie L.T. , basová kytara.
Lyrics:

The arsenals of the night.

Lubomír Tomik

You're every cracked vein in my eyes
You're a boiler of blood blazing
You are dawn
You are a day
You are an arsenal of the night
You're a bullet folding from shadows extending with amazing accuracy
I became the target without wanting

Vein river stems in the mountains
tensioning
tensioning
tensioning

to rupture.

....Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je znovu ,,liveD" a vůbec to není podivné....jak řekl Alan Moore, 'The one place gods inarguably exist is in the human mind' Ďáblové také.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Změna je ….

…život.

Jiná nota….změna…karta Crowleyho Tarotu na okamžitou změnu

,,Chtíč.“

z výkladu karty ,,Slovo chtíč, touha má v angličtině podobu lust a má stejný základ slova jako slovo lustre, které znamená lesk, třpyt, světlo. Nemůžeme „zevnitř vyzařovat“, pokud neovládáme svou vnitřní energii, svou osobní sílu. Lidé, kteří ji umí projevit, jako by skutečně září. Síla a světlo jsou dvě kvality, které se často nedají oddělit. V jiných karetních souborech se tento symbol nazývá Síla neboli krása, jež zkrotila zvíře. V egyptském hieroglyfickém písmu jsou síla a světlo vzájemnými synonymy, tj. ve svém „původním významu stejná.

…..střih dalšího Poet Videa -..zvukovou stopu už mám, trojnásobnou, jeden mp3 soubor podpírá druhý ….–chci vzdát úctu, —je náročný. Navíc se má příští úterý rozhodnout o mé operaci, musím myslet na něco jiného kromě tebe a moment, kdy mne kvůli zákroku uspí….celková anestezie.

Možná se probudím do světa v němž jsme spolu !

Karta Crowleyho Tarotu na příští chvíle a opravdu nebylo jistého nic, 78 karet a dva Mágové, slušné množství možností a sejmul a otočil jsem kartu –

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

tedy, pro Tebe :

……

,,….tato slova byla …skutečnou výzvou… nejde to , jsi moc hluboko, tentokrát to přežiji, je to jiné.

Je to ,,Vnímané“….ne.

Jsou ,,Vnímavé.“

Vnímavé.

Lubomír Tomik

v komnatách krále Slunce,
povyk a ryk

na dvoře krále Slunce vnímavé dvorce bradavek,

pokaždé, 
když se Smrt shýbla a narovnala,

přitiskla ,

kůže látka látka kůže
proti sobě,

proklála mne dvěma rapíry,
jen to zastudilo,
hřálo,
pak světlo,
světla,

mysl v oku na obvodu hurikánu,
propíchlá.XXXXXXXXXXXXX

Perceptively.

Lubomír Tomik

in the chambers of the Sun King,
noise and roar

in the court of the King of the Sun receptive court of the nipples,

every time
when Death bent down and straightened up,

pressed

leather fabric fabric leather 
against each other,

she pierced me with two rapiers,
it just shuddered
then just light,
lights,

mind in the eye on the perimeter of the hurricane.

pierced. 

XXXXXXXXXXXX

Karta je ,,Chtíč" jak již bylo řečeno a každé slovo ve výkladu je skutečné.