Orientální povídky.

Kresba tužkou L.T.

Oriental short stories.

Lubomír Tomik

a boxer with a broken face strained through his lips blood and growled - My fists are my bread! -

the karateka looked into the distance in front of him and whispered - My zanshin is my bread! -

the musician pricked up his ears and said -
My notes is my bread! -

I thought -
My bread is a words, I bake my own, it is homemade and smells of thee,
when the signal sounds, I add the spice of memories and

-Píííííííííííííííííp-
I'm adding him right now, You're amazing, You're an endless oriental story!
Without end.
Without end.


XXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je... Devět Pohárů, ,,Radost."
Až na kost!

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1038-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-pohar

Zlato Rýna.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zlato Rýna.

Lubomír Tomik

na začátku těžili
Rýnské zlato romantiky

chyběl konec i začátek,
s Tebou okamžiky

nezazní nářek dcer Rýna,
nezřeknu se přece sám sebe,
když jsi mne ukovala

Gold of Rhine.

Lubomír Tomik

at first they mined
Rhine gold of the romance

the end and the beginning were missing,
moments with You

the mourning of the daughters of the Rhine does not sound,
i won't give myself up
when You forged me

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RetroWorld!

Pro někoho z RetroSvěta.

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrosvět.

Lubomír Tomik

jižně od songu,

který zpíváme,

protože jsme si ho zvolili
který zpíváme až do konce

jižně od bran Jeruzaléma,
před nimiž se karavana zastavila

jižně od nebe v záhonech neobdělaných spí monstra našich myslí

jižně od Tvých očí,
ústa a ruka,
napsala ten nejstrašnější text

Kalibáne !
Kalibáne !
Vstávej !

Jižně od našeho doupěte ztroskotala loď, máš tam práci !
V retrosvětě.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Retroworld.

Lubomír Tomik

south of the song

we sing because

we chose it


which we sing to the end

south of the gates of Jerusalem,
in front of which the caravan stopped

south of heaven in the beds of the uncultivated sleeping monsters of our minds

south of your eyes
mouth and hand
she wrote the scariest text

Caliban!
Caliban!
Get up!

South of our lair, the ship sank, you have a job there!
In the retro world.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRUMFOVÁ KARTA CROWLEYHO TAROTU NA PUBLIKACI SLOV PRO TEBE JE ,,Mág.“

,, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Radiant.Radiant.

Lubomír Tomik

Flies in the night sky?
quadrantides
geminides
alpha capricornids
kappa cygnides
perseidy
orionides
kappa cygnides
draconides
lyrid
taurides
march ides
ideas

what does a shower of meteors mean,
when every woman
and every man
are the stars?

Xxxxxxxx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci

je…. Trumfová karta…je …

… podruhé dnes ,,Smrt.“

Ze 78 karet a dvou Mágů, zamícháno několikrát.

Když konec,tak konec.

Každý konec je nový začátek.

The most common words

Fotografie od Viajante Dibujero na Pexels.com

XXXXXXNejčastější slova.

Lubomír Tomik

krásný den,
užij si to,
užívej

jak,
v poušti dní bez oáz s chladivou vodou s chladivou tebou?

najednou ,
je vše jinak,
není žádný konec cest a rozumím tomu,
rozumím Ti

až TEĎ,
byť

následuje tzv.  ,,Smajlík".

Možná si to dokážeš představit.

potřebuji tě nemůžu tě mít
potřebuji tě nemůžu tě mít

možná si dokážeš představit

následuje tzv ,,Smajlík"

řeč v lese symbolů které každý rozumí,
i ten , 
kdo ji neumí.


XXXXXXXXXXXX

The most common words.

Lubomír Tomik

a beautiful day,
Enjoy it,
enjoy

how,
in the desert of days without oases with cold water with cold you?

suddenly ,
everything is different
there is no end to the road and I understand,
understand You

just right now,

followed by the so-called "Smiley".

maybe you can imagine that.

I need you I can't have you
I need you I can't have you

maybe you can imagine

followed by the so-called "Smiley"

speech in the forest of symbols that everyone understands ,
even the one who can't do it

XXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

Křik hladového motýla.

Fotografie od Saeeed Karimi na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Nedočetla jsi až do konce.

Lubomír Tomik

milá má,
nedočetla jsi až do konce

příběh pokračuje,
i když si myslíš že jsi ho dočetla 

milá má,
nikdo nezemře uprostřed příběhu

příběh pokračuje,
jsme jen kusy barevného skla

pohozeného do potoků Rapotína,
zelené odlesky

stopy soli,
stopy dna,
stopy DNA

sluneční daňci hodující v krmelcích zítřka,
zpáteční lístky do klobouků,
roztančených kravat,
cokoli,

křik hladových motýlů není slšet,
pozlacené svetry,

nam moi, kulič.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


You haven't read until the end.

Lubomír Tomik

my dear
you haven't read it to the end

the story continues,
even if you think you read it

my dear
no one dies in the middle of the story

the story continues,
we are just pieces of stained glass

thrown into the creeks of Rapotín,
green reflections

traces of salt,
traces of the bottom,
traces of DNA

solar fallow deer feasting in tomorrow's feeds,
return hat tickets,
rotated dance ties,
whatever

the screams of hungry butterflies are not heard,
gilded sweaters,

nam moi, glassmaker.

Fotografie od Anna Tarazevich na Pexels.com

XXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci-

Crowley - 16 - vez

Adresa.

Fotografie od Vlada Karpovich na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa.

Lubomír Tomik

adresa zapadlá na dně krabice s písemnostmi :

,,Stuyvesant Avenue , New York "

s otevřenou náručí,
s očima čoček,

zasypaná pískem času
nečekaná připomínka toho co bylo,

obraz na plátně v kině ,
sedíme vedle sebe a čekáme až zhasnou,

nakonec se nikdo nepohne,
nikdo nepromluví a nikdo nezhasne,
jen jednou, 

na konci.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Address.

Lubomír Tomik

address at the bottom of the box with documents:

Stuyvesant Avenue, New York

with open arms,
with lens eyes,

covered with the sand of time
an unexpected reminder of what was

painting on canvas in  movie,
we sit next to each other and wait for them to go out,

in the end, no one moves,
no one speaks and no one goes out,
only once,

at the end. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Tim Durgan na Pexels.com,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci nalezené adresy je… ,,Poustevník „

Crowley - 9 - poustevnik
Na té adrese už dávno nikdo nebydlí…jen Poustevník.

Z výkladu:

,,Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji.

Galeony.

/ Pro Tebe /

Fotografie od Namyoup Kim na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Galleons.

Lubomír Tomik

Throat,
on its edge

galleons
     p
u
l
l

 the
 anchors

at the ends of the chains

void.

The palms are the sails
and the hands are masts,

hug me,
tenderly.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Galeony.

Lubomír Tomik

Hrdlem,
na jeho okraji

galeony ,
vytahují kotvy
na koncích řetězů

prázdno.

Dlaně jsou plachty
a ruce stěžně,

obejmi mne,
něžně.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Fotografie od Viktoria Alipatova na Pexels.com

V češtině je konec …víc…lyrický, – stěžně x něžně ….a karta Crowleyho Tarotu v propršeném ránu je :

Crowley - eso disku
,,Eso Disků “ ..uprostřed karty jsou tři šestky…https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk

,,Zosobňuje tedy schopnost realizovat to, co si přejete, na všech možných úrovních.“

Přeji si jen jedinou věc.