Poet Video pro Tebe ,,Song č.94.“

Hudba v pozadí, Rob Zombie ,,100 ways“ album Educated horses. Nejsem vlastníkem autorských práv. Song je instrumentální .
Nahráno na zahradě Studia Midian. Natočeno v domě P.L. , v Nemocnici Uherské Hradiště.
Song No.94.

Lubomír Tomik

crazy music
and which is not

and which is,
magic rampage

I will snatch the devil's horns,
devils hooves

before I move on
for You into the deep burning sky

The secret of the will is to get up every morning,
to wake up to the world
in which you are a dream,
gentle fingering
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

The smell of gasoline.

Fotografie od Christopher Delcamp na Pexels.com
Čteno za doprovodu bicích, program na PC, Online Drums Machine, musicca.com,nahráno smícháno a stříháno ve Studiu Midian.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vůně benzínu.
/pro Paulu/

Lubomír Tomik

minulost je ze zdi tapeta stržená,
pralátka mysterií,
milion Šeherezád vypráví své příběhy
v běhu času v běhu času

Ukaž se mi, jako Madimi Kelleymu,
svázání tajnými slovy a čísly.

Při doplňování paliva do prázdné nádrže v noci v poušti uprostřed ničeho,
nasaješ trochu benzinu,
vdechneš výparyyyyyyyyyy 
tapety stržené ze zdi minulosti
mysteriózní pralátky
příběh Šeherezády se po milionté vypráví
v času běhu v času běhu

Ukazuji se Ti jako Kelly Madimi,
sečteni vysloveni odhaleni rozvázáni.

Rozkašleš se,
byla to jen myšlenka a cigareta a 
 že žiji ve snu,
kdo z Vás ne ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The smell of gasoline.
/ for Paula /

Lubomír Tomik

the past is torn from the wall,
 substance of mysteries,
million Sheherazades tells their stories
in the course of time in the course of time

Show Your beauty to me, like Madimi to Kelley,
binding with secret words and numbers.

When refueling an empty tank at night in the desert in the middle of nowhere,
you suck in some gas,
you breathe fumes
wallpaper torn from the walls of the past
mysterious substance
the story of Scheherazade is told for the millionth time
at run time at run time

I show myself to you as Kelly to Madimi,
summed up pronounced revealed untied.

You cough
it was just an idea and a cigarette and
 that I live in a dream,
which one of you not?

Which of you does not live in a dream?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ....
,,Princezna Pohárů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Puppets.

XXXXXXNahráno ve Studiu Midian pro Tebe , teď, na Apríla, kdy se vrátila zima.

XXXXXXXX

Loutky.

Lubomír Tomik

Loutky už spí ,
nohama vzhůru

zavěšené
na benzinových pumpách,

nití špulkách,

spí a nikomu,

 o čem sní,
          už nepoví.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Puppets.

Lubomír Tomik

the puppets are already asleep,
upside down

hanging
at gas stations,

spools of thread,

sleeps and no one knows,

what dreams about,
they never 
         will not say 
XXXXXXX

Smutná královna synchronicit…

ve skleněných rakvích.

P.L. pro mne fotil na Velehradě fotografie pro Tinu, přitom natočil skleněné rakve v bazilice.

Od rána dávám dohromady dnešní Poet Video, hudbu, střih, slova, moc to nejde noha, bolí jako …použil bych sprosté slovo.

Chci nahrát napsanou báseň pro Tebe, odbelhám se před tím napít kávy.

Ve schránce otevřený dopis.

Parte.

Zemřel soused přes jeden dům.

O několik málo minut později telefonuji a dozvím se že zemřel člověk, u nějž jsem byl nedávno na návštěvě, dnes má pohřeb. https://midianpoet.com/2021/11/22/navsteva-u-sberatele-prepestrosti/ a bylo to také 22. dne toho měsíce.

Ve Studiu Midian nahraji napoprvé toto, připadám si jako ve snu….a to jsem ráno Natalii napsal- ,,někdy sny žijeme…“

Lyrics in article below . ,,Glass“

V telefonátu se dále dozvím, že si někdo vážně poranil ruku…neporanil si ji jeden můj přítel v pátek a neleží L.K. v nemocnici s operovanou levou rukou ?

RAKVE V POET VIDEU JSOU SAMOZŘEJMĚ DVĚ.

Schválně,karta Crowleyho Tarotu, jen Trumfová, na tato slova je-

pří míchání hraje na plné pecky, abych se probudil –

Míchal jsem se zavřenýma karty celý tento song a karta je….

,,Ďábel.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Hned teď Poet Video.

Realita dostává na zadek.

,,Co tě nezabije , to tě posílí.“

Ale také – ,,Když nahlížíš do propasti, propast může také nahlédnout do tebe“- že Sigmunde ?

Právě teď jsem v bouři synchronicit a nahlédla jsi do mne .

Tonight.

Jean-Honoré Fragonard ,,Houpačka“

XXXXXX

Dnes v noci.

Lubomír Tomik

dnes ve tři ráno se mi zdálo o Ní,
stále ta stejná tvář
stále ty stejné rozesmáté oči
stále ta stejná slova
-Uvidíme se tam!-

dnes ve tři ráno s očima otevřenýma do tmy
stále ta stejná slova
stále ta stejná slova
stále ta stejná slova

TY jsi já

until dawn, into the light, until now
 I didn't fall asleep
XXXXXXX

Tonight.

Lubomír Tomik

at three this morning I dreamed of Her,
still the same face
still those same laughing eyes
still the same words
-I'll be there!-

at three this morning with eyes open in the dark
still the same words
still the same words
still the same words

YOU are me 

do rozednění, do světla , doteď
 jsem neusnul

XXXXXXXXXXX

Trumfová Karta Crowleyho Tarotu na slova o snu ve tři ráno třetího třetí dva tisíce dvacet dva je....

,,Spravedlnost.“ Dáma s maskou.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Poet Video z vyhlášené restaurace ,,O Místě II.“

Crowley - 20 - aeon
lyrics:

XXXX

O místě II.

Lubomír Tomik

s Ní sním o místě
kde se dobře najíme,

na jídelním lístku
Adamovo žebro,
Mohamedova pupeční šňůra

XXXXXXXXX

About the place II.

Lubomír Tomik

I dream of a place with her
where we eat well

on the menu
Adam’s rib,
Muhammad’s umbilical cord

XXXXXXXXXXX

ze sbírky ,,Noční stěhováci “ /2019/

Fotky obálky z japonského lesa Aokogihara.

Autorka obálky grafička Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

Crowley - 20 - aeon
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

,,…žena s tělem barvy noční oblohy

Info sleep better tip.

Fotografie od Kristin Vogt na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tipy pro dobrý spánek.

Lubomír Tomik

obejmu Tě
bubny duní a praskají ušní bubínky,

převalujeme se,

tipy pro dobrý spánek:

- propadnout se do bezčasí s někým milovaným

- prát a ždímat spolu duhu

- při praní použít prášek na barevné prádlo

a nakonec je to stejně jedno,

stejně spíme nazí.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tips for good sleep.

Lubomír Tomik

I'll hug you
the drums rumble and the eardrums crack

we roll over,

tips for good sleep:

- fall into timelessness with someone loved

- wash and squeeze the rainbow together

- use colored laundry powder when washing

and in the end it doesn't matter,

we sleep naked anyway.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu je.... 
,,Marnost"
Crowley - sedmicka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1022-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-me

Ne. ,, Tato mysl si je jistá svým cílem, což naznačuje meč uprostřed. 

Tohle je jen varovaní.

Situace…

Crowley - osmicka poharu

…ještě před čtením prosím spusť video, je to soundtrack k těmto slovům…

…situace……v níž karta na jakoukoli větší publikaci je ,, ,,Osm Pohárů“ ,Netečnost, …..jsou rozpracované dvě Poet Videa, které nemůžu dokončit, jsem ale v týmu, takže se prostě počká, ,,Netečnost“, rozepsány dvě nebo tři větší věci, ,,Nářek strážce hranic “ hotov,

,, Osmička pohárů představuje lhostejnost či citovou netečnost, která se dostavuje, když se vydáme ze svých vnitřních zásob energie a nejsme schopni se znovu napojit na zdroj ve svém nitru. Tento symbol znázorňuje stav naprostého vyčerpání, vyprahlosti a prázdnoty, kdy je člověk citově na dně, protože se snažil naplňovat potřeby jiných až do krajnosti . Osmička pohárů ilustruje sklon přehnaně rozdávat a snahu vyjít vstříc všem bez výjimky. Proto je tu kladen důraz na to, abychom ctili své vlastní meze a hranice, a obzvláště v oblasti citových vazeb.

promluví Quorthon, protože tak to přesně je TEĎ….. zkus oklamat Crowleyho Tarot…

Silver, the moon high over pond of water calm and dark
Woe, mist, the breath of the dragon, sweeping down mountain side
All still, the day asleep, the sun rests in nest of the Gods
Afar high adventures await me, I hear my brothers calling
Spring is here and the ice breaks free
The endless sky and open sea
I will sail where the Raven will lead me
Fly on black wings, high and free
I shall return with the wind the day
From high adventures, swelling sail
Autumn red comes to Asa bay
Meet me by the well where the water, crystal clear, flows free
From deep within the great mountain towering to the sky
I will be awaiting you coming down treading the trails of clues
Bare feet, let your hair down like the mist across the pond
In dawn of time, before gods and man
When earth and shy was first divided
A star did fall into river deep
A star of gold into silvery water
While I sail, by this you shall remember me
Wear it, yours forever to deep
To bind us beyond end of time, to thee I give a ring of gold

Skoro nepublikuji cizí videa, teď musím…

Bathory lyrics,,Ring of Gold“

Jestli jsem v komatu a tohle je sen, je to ten nepodivnější. Kde JSI ?

Space Odyssey 2022

Fotografie od Francesco Ungaro na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Vesmírná odysea 2O22.

Lubomír Tomik

vydali jsme se do tmy,
podmanit si cizí svět,

nebeské spřežení,
snad vrací se zpět ?

den po dni prázdnota,
čekání,


blížíme se,
dívej ! život tam neví,

že se vrací k nám,
z jednoho pokoje do druhého,

za pomoci snu vítaného,

na co čeká Vesmír ?
na co čekáme ?

tmou se plíží stíny a jsme to my,
my,

when someone lights up, it will take a while to get used to it.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Space Odyssey 2O22.

Lubomír Tomik

We went into the dark
conquer an alien world,

heavenly sleigh,
is he coming back?

day after day emptiness,
waiting,


we are approaching
look! life there doesn't know

that he is coming back to us
from one room to another,

with the help of a welcome dream,

what is the Universe waiting for?
what are we waiting for?

shadows creep through the darkness and it's us
we,

až někdo rozsvítí, chvílí potrvá, než si zvykneme.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Karta na publikaci vesmírných slov je... ,,Osmička Mečů"


Crowley - osmicka mecu
…,, měli byste vyčkávat a nesnažit se jednat. 
Fotografie od Elina Fairytale na Pexels.com

Nejlepší….soužení….v Tokiu.

Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Nejlepší.

Lubomír Tomik

,,Nejlepší ..." povzdechla si 

on čekal, přemýšlel,
stavěl vzdušné zámky, účastnil se obřadů v lesích

andělské chóry,
milión nápádůůůůůů,
rozzářené oči,

odmlčela se a řekla :

-,,Nejlepší by bylo, dát si na ránu peroxid,
 srdce je jenom sval.
Jen další nepotřebný sval, zajišťuje rozvod krve,
normální pumpa,
jen vyschneš!"-


Jeden náboj stačil,

když se válel na ulici v tratolišti krve,

už dávno se mu zdá jiný sen.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The best.

Lubomír Tomik

"The best ..." she sighed

he waited, wondering,
 built air locks, took part in ceremonies in the forests

angelic choirs,
million ideas
glowing eyes,

she paused and said:

-"It would be best to put peroxide on your wound,
 the heart is just a muscle. 
Just another unnecessary muscle, it ensures blood distribution,
normal pump,
you just dry up! "-


One charge was enough,

as he rolled down the street in a pool of blood,

he has had a different dream for a long time.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je...
Crowley - petka disku
,,Soužení“…asi poprvé za více jak rok a je přesná, jak jinak. Některé karty jsem ani neviděl.

,,Nebo se pokusíte opustit staré vzorce chování a myšlení…“

Aha.

Fotografie od Satoshi Hirayama na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V Tokiu.

Lubomír Tomik

V Tokiu,
od rána pršelo.

Všichni samurajové,
měli mokré spodní prádlo,

když jedli v přetopené místnosti byli nazí,

geiši se potutelně chichotaly.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
In Tokyo.

Lubomír Tomik

In Tokyo,
it has been raining since morning.

All samurai,
   had wet underwear,

when they ate in the overheated room they were naked,

the geishas giggled.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Opustit staré vzorce chování.

Země dávných přání. / Pro Tebe /

Land of ancient wishes.

Lubomír Tomik

midnight land of ancient wishes,
eager
you are waiting in vain for the dawn,

we are lost
in arenas full of lions and beasts of prey,

don't wait
saddle your dreams and let's go,

to the land of ancient wishes,
where we might come across at dawn


JCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCLOOKSLIKEHIMJCJCJC
Země dávných přání.

Lubomír Tomik


půlnocí zem dávných přání,
nedočkavý 
marně čekáš na svítání

jsme ztraceni
v arénách plných lvů a dravých šelem

nečekej,
osedlej své sny a jedem,

do země dávných přání,
kde možná natrefíme na svítání

Tedy ve středu 10.11.21…

…v https://www.knihovnabbb.cz/uvod , natáčení a čtení pro Tebe.

Oficiálně začal včera, když vlastně vše spustila p.Vaďurová, děkuji.

Projekt se tváří…velmi zajímavě.

Včera a dnes se ze mne stal takový Yul Brynner, který shání na začátku příběhu hrdiny a každý z nich je nebezpečně odzbrojen, kreativitou… už je jich tolik , že by se Bandité Nudy měli začít třást.

Kdo by si to pomyslel, před více než dvěma lety v umělém spánku, polámané všechno.

Nebo v něm stále jsem ?

Povedený sen.

Ve snech vycházejí karty Crowleho Tarotu následovně:

Zbytek dnešního dne: ,,Dvojka Pohárů“ – ,,Láska“

Crowley - dvojka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Neil Gaiman. Měl pravdu.

čas. / Pro Tebe /

Fotografie od Rachel Claire na Pexels.com
time.

Lubomír Tomik

time is a chair that you slowly move away from
set table at a banquet

but you never sit down

up to once.

Menu:

Appetizer: Dream.
Soup: Dreamy.
Main course: A dream filled with a dream in a dream.
Dessert: A fluffy dream.

time is a chair You cut into splinters,

because,

YESTERDAY.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

čas.

Lubomír Tomik

čas je židle kterou pomalu odsunuješ od
prostřeného stolu na hostině

nikdy si ale nesedneš,

až jednou.

Menu:

Předkrm : Sen.
Polévka : Snová.
Hlavní chod : Sen plněný snem ve snu.
Dezert : Nadýchaný sen.

čas je židle kterou rozsekáš na třísky,

protože,

VČERA.
Fotografie od Ruba Abdulaziz na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarot na publikaci básně : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

Znovu a znovu…..wow ,,Jste nad věcí “ a vzápětí Ty a karta

Crowley
Devět pohárů – Radost

Devítka pohárů představuje stav štěstí. Cínové poháry symbolizují hmatatelné štěstí, které může být spojováno jak se zdravím, tak financemi, ale i s prací, tvořivostí a vztahy. Je to štěstí, které naplňuje nitro a je podporováno i zvenčí. Vnitřní stav štěstí je znázorněn třemi poháry seřazenými ve svislé řadě, které ukazují, že štěstí proniklo na úroveň mysli, ducha a těla. Vodorovná řada pohárů představuje štěstí, které se promítá do našeho projevu ve vnějším světě. Astrologickým aspektem této karty je Jupiter v Rybách. Jupiter je planeta příležitostí, růstu a štěstí. Ryby jsou astrologickým symbolem spojovaným s plynutím a plností.
Devítka pohárů proto popisuje štěstí (Jupiter), které plyne v bohatém proudu jako Ryby. Stav, který právě prožíváte, je dokonalým štěstím (lotosové květy), které se hmatatelně projevuje i ve vnějším světě (cínové poháry).

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že jste schopni během příštích devíti týdnů nebo měsíců prožít vrchol citového naplnění se vším všudy, na vnitřní i vnější úrovni. Jste schopni vyvážit své hluboké city a své přátelské chování, abyste z nich mohli čerpat svůj pocit štěstí a pohody.

Crowley - devitka poharu

,, Malý úšklebek“ … dokončeno pro Tebe…

… někdy jsou sny takové děvky, odcházíme na hodiny někam jinam?

Nebo odtud do snů, budíme se v nich, žijeme v nich a pak se musíme probudit a někdo jiný si říká…-Proč se mi zdá o životě někoho jiného?-

Sny ve snech jiných snů a třeba se probudím a Ty.

-Kávu?-

Propršené ráno.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Propršené ráno.

Lubomír Tomik


z milionu konví se valil proud deště,

ale aspoň se mi o Tobě zdálo


ve snu jsme mohli běhat po loukách neobjevených,

v objetí se dívat na východ slunce nad mořem


sen je sen je sen,
neosedlaný, divoký.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rainy morning.

Lubomír Tomik


a stream of rain rolled from a million cans

but at least I dreamed of You


in a dream we could run through meadows undiscovered,

in an embrace watching the sunrise over the sea,


dream is dream is dream
bareback, wild.
Fotografie od Hernan Pauccara na Pexels.com

Čtení Poezie pro Tebe …

…na vrcholku kina Hvězda v Uherském Hradišti http://www.mkuh.cz/klient-523/kino-157/stranka-5324

Čtu své dvě básně ,,První polibek" a ,,V konkrétním okamžiku života " na vrcholku kina Hvězda, při příležitosti Slavností vína bylo kino zpřístupněno veřejnosti, čtení proběhlo NAD kopulí kinosálu, na střeše.
Lyrics:

First kiss.

Lubomír Tomik

Shoot Yetti!

they hoisted a flag on a black ship

on a black ship
with a portrait of You

I piously watched her flutter in the wind,

the game has rules
but YOU 

every time i don't want to remember and it's like


launch an arrow into the sun,

arrow with steel tip,

when flies around and the tip melts,
he will come back to me

burns everything, burns the wound, burns the tissue
where he falls to the ground in the chambers of the heart,

hardened steel rings,

Shoot Yetti!

cover us
before the storm subsides outside,
will ease.


II.
At a specific moment in life. 

Lubomír Tomik 

She caused a commotion. 

The sharp tips of Sonja Heni's white skates drilled a million pirouettes on my patella, 
from left to right, 

instead of ice, pieces of bones flew off the rink, 

You are so Beautiful, 
through the veil of pain, 

at a particular moment in life.