Historie ,,A“.

Historie ,,A".

Lubomír Tomik

a bude zítra
a bude dnes

a budeš halenku posetou nocí
a budeš mít halenkou modrou jako nebe

a někdo skočí do lodního šroubu
a někdo zdolá Džomolangmu

a bude dnes 
a bude zítra

jsme rudá kapalina plující v kapalině
necháváme za sebou vlnu ve vlně

ve dne oblačný vír
v noci sloup ohnivý

a ráno,
než jsme se vydali znovu do ringu,

padala rosa,

medové koláče,
  nejchutnější,
         jako 
Ty.
.....

AND.

Lubomír Tomik

and it will be tomorrow
and it will be today

and you will be a blouse strewn with night
and you will have a blouse as blue as the sky

and someone jumps into the propeller
and someone will defeat Djomolangma

and it will be today
and it will be tomorrow

we are red liquid floating in liquid
we leave behind a wave in a wave

cloudy vortex during the day
a pillar of fire at night

and in the morning
before we went back to the ring

dew fell

honey cakes,
the tastiest,
 like 
You.
.....

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12 ,,Its dream.“

Kosa v rose !

Kosa za úsvitu.

Lubomír Tomik

kosa v extrému,
zapomněl ji Sekáč

a když jsme ji našli,
svítalo

kosa v rose

a když jsme ji zvedli,
 slunce vyšlo

rosa v kose

a když po jejím zrezivělém ostří přejely první sluneční paprsky,
byla naostřená a zmizela

nestihli jsme si udělat fotografii malé zlaté destičky
,,Nesahat, nebo Vám useknu ruku u samého zadku a pak Vás vezmu na cestu bez návratu ! "

obyčejná kosa za úsvitu,
TA louka bude asi velká


..................................................................................................
Scythe at dawn.

Lubomír Tomik

scythe in extreme
The Reaper forgot 

and when we found her
it was dawn

scythe in the dew

and when we picked her up
 the sun came out

dew in the scythe

and when the first rays of sunlight passed over its rusted blade,
it was sharpened and disappeared

we didn't have time to take a photo of the little gold plate
"Don't touch, or I'll cut off your hand at the ass and then I'll take you on a journey of no return!" "

common scythe at dawn,
THAT meadow will probably be big
Fotografie od Alex Sever na Pexels.com