Dnes do Studia Shaark…

…a myšlenka, že Ti o tom řeknu, jako posledně, kdy to nevyšlo a pak si uvědomím, že vždycky, pokaždé, dělám první krok, milionkrát.

Ty nikdy.

Zeptám se – teď -Crowleyho Tarotu- Co nás dva spojuje ?-

Objeví se tato karta…

Crowleyho tarot – 15 – Ďábel (probud.se)

..spadne mi čelist až na zem. Když ji posbírám…jaké je a bylo a je všude naše číslo ? Odmlčíš se , zmizí. Komunikujeme, objeví se.

A v článku …-

,,PRINCIP SMYSLU PRO HUMOR, KTERÝ SI ZACHOVÁVÁME I VE CHVÍLÍCH TRÁPENÍ“

,,V životě bychom měli následovat to, co nás přitahuje, nebo to, co nás na duchovní či profesionální úrovni inspiruje.“

,,Ať už jsou mé problémy skutečné nebo smyšlené, vypořádám se s nimi v klidu a s veselou myslí.“

Trump card number XV from Aleister Crowley’s Thoth Tarot card deck – The Devil. Crowley designed the cards which were then painted by Lady Frieda Harris between 1938 and 1943 but not published until 1969. In Crowley’s explanation, this card signifies materiality, temptation and obsession.

A pořád čekám , až uděláš první krok.

I když? Jak říká Hamlet: ,, Jsou věci mezi nebem a zemí, Horacio, o kterých nemá věda ani filozofie ponětí!“

Jednou.

Třeba ještě v tomto životě.

Návrat k upřímnosti na Rochusu.

Natočeno, nafoceno, čteno 20.5.21 přímo na místě,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Rocha_(Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B)

…od té doby prší .

Pořád tomu nemůžu uvěřit, že jsi pryč. I když vím, že mne umíš překvapit, už nechci být překvapený, JEDNO SLOVO, cokoli, to ticho mne žere zaživa, stejně jako v básni…a ano, právě teď bych nechal explodovat nebe, vztáhl ruce a koupal se v krvi andělů jako v dešti, nahý pod šarlatovou oblohou, udělal bych cokoli, abych TEĎ věděl, COKOLI.

Lyrcis to video : Návrat k upřímnosti. Return to sincerity. – Midian Poet

Návrat k upřímnosti. Return to sincerity.

Return to sincerity.

Lubomír Tomik

The Devil's eyes gleamed,
white glow,
they spun like a displays one-armed bandit 
who never got me, 
he didn't stand a chance, just like I with You


I ended up in a spider web of a Girl,
 wanted Her to eat me,
I'm probably not very tasty and juicy anymore,
after all, after all, after all,
 heaven that i would give you is probably not so much fun,

The Devil's eyes gleamed,
the flames went out and tasted me,
-I'll eat your soul! - he said in a terrible voice,
 so what, i don't have any anymore,
 left her in the cobwebs of the Girl,

-Good taste- flew through my head, sadly,
because never see You again,                                                                       i didn't care
 that became another course,
in the famous restaurant of Hell . 
Photo by Andreas on Pexels.com
Návrat k upřímnosti.

Lubomír Tomik

Ďáblovy oči se zaleskly ,
bělmo žhnulo,
protáčely se jako displeje Jednorukého bandity,
který mne nikdy nedostal, 

skončil jsem v pavoučí síti dívky,
chtěl jsem aby mne sežrala,
zřejmě už nejsem moc chutný a šťavnatý,
vždyť přece nebe, které bych Ti dal, asi není tak zábavné,

Ďáblovy se zaleskly oči,
plameny vyrazily ven a ochutnaly mne,
-Sežeru Tvou duši ! - řekl hrozným hlasem,
 no a co, už žádnou nemám,
nechal jsem ji v pavučinách Dívky,

-Dobrou chuť- prolétlo mi hlavou, smutně,
protože už Tě nikdy neuvidím, bylo mi jedno,
že jsem se stal dalším chodem,
ve vyhlášené restauraci Pekla .