Přelud .

Fotografie od Marcus Silva na Pexels.com

….Napsáno a čteno ve Studiu Midian, teď , za zvuků Waltari – VII. Part 7: Time, Irrelevant ,nejsem vlastníkem autorských práv, napíšu slova a najdou si song z YouTube.

Přelud.

Lubomír Tomik

Stíhat přelud, sen.

Až a jestli,
 bude chtít,
tak se ukáže.

Oči hoří, 
oči hoří,
oči hoří

žárem slunce
utopeném,
 v moři.


...............................................
Phantasm.

Lubomír Tomik

Chasing a mirage, a dream.

Until and if She
 will want
so it turns out.

eyes burning
eyes burn
eyes are burning

by the heat of the sun,
drowned
 in the sea.
.......

PRINCIP SMYSLU PRO HUMOR, KTERÝ SI ZACHOVÁVÁME I VE CHVÍLÍCH TRÁPENÍ a že tedy jsou. že tedy je.

Finding the devil.

And ,,The Titatic“ is on purpose.

Hledání ďábla.

Lubomír Tomik

je listování momenty
je jehla v jehelníčku pak pod nehty
je zrnko písku pak mezi zuby
je sůl v ranách které se nechtějí zavřít
je proud rezi z Titatiku

nikdy ho nehledáš nejblíž tak vem do rukou horu,
vem horu a napíchni mě na ni
hrdlem 
srdcem
krkem
 víří písek postav ji do oceánu a máš ostrov

máš korály,
víří,
máš korály,
víří,

hledáš ďábla,
najdu si Tě sám,
najdi si mne sama,
už ani krok neudělám,
víříme,
pyšní


................................................................................
Finding the Devil.

Lubomír Tomik

is scrolling moments
the needle is in the needle box then under the nails
is a grain of sand between the teeth
there is salt in wounds that do not want to close
is a stream of rust from the Titatic

you never look for him the closest so take the mountain in your hands
take a mountain and impale me on it
by the throat
by the heart
by the neck
 swirl the sand put it in the ocean and you have an island

you have corals
swirling
you have corals
swirling

are you looking for the devil
I'll find you myself
find me alone
I won't take another step
we swirl
proud

Evin.

Vytvořeno ve Studiu Midian. .. jedno nechtěné video , kdy B.B. nechala omylem zapnutou kameru a jela vozem, teď už i slova…slovo.

lyrics:

Eve’s

Lubomír Tomik

Eve’s

navel

Music credit to 123 STUDIO BEATS

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ,,Ďábel.“

Má chyba byla, že jsem v Tebe věřil.

Poet Video pro Tebe ,,Rozpuštění hranic“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Music credit to BeatFinit 
lyrics:

Dissolving borders.

Lubomír Tomik

dissolution of borders
dissolution of borders
dissolution of borders
between us

Rotterdam glass annealed by the sun

brindled,
like hyenas on barbed wire

dissolving the boundaries of the unimaginable
blood flows in the canyons

springs dry up sooner
they come to life with the moisture of bodies

arteries are arteries are chatty neighbors at the lodges

dissolution of borders
dissolution of borders
dissolution of borders
between us

Rotterdam glass annealed by the sun

brindled,
like hyenas on barbed wire

...Trumfová karta Crowleyho Tarotu je ,,Mág."

Poet Video pro Tebe ,,Poslední malina.“

The last raspberry.

Lubomír Tomik

your lips
last raspberry

the thorns stuck the lips together,
they gripped them like an icebreaker in the depths of the North

wilting sweetness crushed by autumn

after all, the sun can rise again!

…………………………………

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Podívej, koho jsi stvořila.

Nahráno pro Tebe. Bez úprav. Příprava na čtení  audioknihy Mapa Kontinentu Tvého Srdce ve Studiu Shaark...čtení..tady je to zpaměti, slova mi tam uvázla. Stačí, že na Tebe myslím. 
Lyrics.

History of the bombing. 

 Lubomír Tomik 

 Her thighs rubbed against each other
 like falling minarets, 
 she whispered from sleep, 
 she told stories to Herself in dreams,
 some were true,
 some fictional 
 and some tasted
 like a grain,
 grain of
       well roasted coffee.
Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Optimistic windows ? Or Sad ? Iam worthy of You ?

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

……………………………………………………………………………………………………………………..

Optimistická okna nebo smutná?

Lubomír Tomik

smutná okna malých smrtí
cvakají zuby
a růžovými dásněmi jako o závod

rozšlapané žvýkačky na zemi a když se přilepíš na chodník,
 nemůžeš se hnout

smutná okna se chechotají
okenicemi práskají o rámy smíchy hotová

pak se přidají namyšlená okna plastová

až se na sklo vysype chodník už jsi dávno pryč

v plastových oknech to hrkne,
zavřou se a stáhnou žaluzie,

nevidí, naše tajemné meškající konvoje

smutná okna nebo optimistická,
rozhodni sama

rozhodni,
zda jsem Tebe hoden


............................................................................
Optimistic windows or sad?

Lubomír Tomik

sad windows of small deaths,
teeth chattering
and pink gums like a race

trampled chewing gum and when you stick to the pavement,
and you can't move

sad windows are giggling
the shutters crack against the frames with laughter done

then fancy plastic windows are added

by the time sidewalk spills onto the glass, you're long gone

it rattles in the plastic windows,
they close and draw the blinds,

they don't see our mysterious late convoys

sad windows or optimistic,
decide for yourself

decide
am i worthy of You, my girl

.................................................................
The devil.

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video ,,Auta, auta,auta.“

N.R. a LT, vytvořeno ve Studiu Midian, záběry natočeny ve Zlíně, ve Zlatém Jablku a Muzeu Jihovýchodní Moravy.
Hudba ve videu ROYALTY FREE Funny Background Music | Comedy Video Royalty Free Music by MUSIC4VIDEO , nejsem majitelem autorských práv.
Zvuky z Archivu BBC, Le Mans, startování Jaguara.
Lyrics:

Cars ,cars, cars.

Lubomír Tomik

cars cars cars
red blood cells in the asphalt veins of the earth
cars cars cars
from space space space
ridiculous cells trilobites leaf-nosed protozoa
cars cars cars
doctors used to let go of a vein,
not a bad idea
before throwing lime at the drivers drivers drivers,

in narrow beds
............................................................................................................

Trumfová Karta Crowleyho Tarotu je ,,Ďábel.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Poet Video ,,Dárek.“

,, Princezna holí je symbolem svobodného a osvobozeného ducha, který je skryt v každém z nás. Vydává se na cestu do neznáma beze strachu.

Faustův dům, únor 2022, Kamera LT
Faustův dům ,červenec 2022, akryl na dřevěné desce 15 x 20 cm LT
Pokus o melodii v PC LT

The Gift.

Ilustrace z Magazínu 2000 A.D.
Teď už zbyvá jen dárek zarámovat a předat.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

Dárek k narozeninám…

https://en.wikipedia.org/wiki/Faust_House

… Faustův dům, 12x20cm…
…tam to znám.

Akryl na dřevěné desce z polského kamionu, ze starých časů, když jsem byl zdravý , ještě měl práci a byl celé dny s Tebou.

A teď schnutí. Ještě svítí slunce, ještě jsme naživu,nic není zakázáno … dárek pro Tebe, začátek.

,,Věž.“ je karta Crowleyho Tarotu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

Rainbow girl

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Dívka duha.

Lubomír Tomik

Žena Duha nad městem,
byla kdysi dívka

ráda se projela na motorce,
tančila v arabských zemích

nic vážného,
Žena Duha měla o jednu barvu navíc,

schovala do svého závoje Měsíc
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rainbow girl.

Lubomír Tomik

Woman Rainbow over the city,
She was once a girl

She liked to ride a motorbike,
She danced in Arab countries

nothing serious,
the Rainbow Woman had one extra color,

She hid the moon in her veil
Fotografie od Daniel Joseph Petty na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov v den kdy se stalo skoro VŠECHNO a pořád se děje je …

Aha. Jak jinak, že? …už dávno to není …ani k pousmání.

Miluji když CHVILINKU jsi a karta se objeví po…..dlouhé době.

Poet Video pro Tebe ,, Obloha.“

Obloha je mezinárodní, v Itálii ,poblíž Neapole, řekla slovo ,, obloha “ italsky a anglicky Natalie Castelluccio, https://pensieriparoleepoesie.wordpress.com/

Napsáno a čteno kousek od místa sobotního Zdroje , zvuk smíchán ve Studiu Midian, pár kláves virtuálního klavíru L.T.

Obloha nad Starým Městem u Uherského Hradiště a nad Neapolí –

Sky.

Lubomír Tomik

sky are the faces of Mr. Blake and
the guy with the compass

still measuring the country,
imprisoned at the time

the sky are snake eyes
planes drops poison
birds drops honey

the sky above us is full of colors,
alchemists with curves, torches
and flasks

sky

xxxxxxxxx

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je …..

,,,Ďábel.“

No, říkal jsem , že jsi to TY.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Synchronicita pana Moora.

Právě čtu ..

,,The Mindscape of Alan Moore“

The Thoth deck features heavily in this documentary (made a few years ago). Mr Moore doesn’t talk about the deck partularly. But he does say about the tarot…
„…a pantheon of archetypal images that provide the cartography for a map of the human condition.“

„Most people find the word Apocalypse to be a terrifying concept. Checked in the dictionary it means only revelation, although it obviously has also come to mean end of the World. As to what the end of the World means, I would day that probably depends on what we mean by World. I don’t think this means the planet, or even the life forms upon the planet. I think the World is purely a construction of ideas, and not just the physical structures, but the mental structures, the ideologies that we’ve erected. That is what I would call ‚the World’…..“

Malý šok. Jak se jmenuje má připravovaná sbírka ,,Mapa kontinentu Tvého srdce “ …. Alan Moore mi schválil použití svých slov jak předmluvu a jednou mu sbírku přes laskavý kontakt v New Yorku pošlu.

Napsáno 9.5. večer.

Dnes brzy ráno otevřu oči a – ,,Když si něco přejete a vyslovíte zaklínadlo, slova, dejte se si pozor, aby se Vám to nevyplnilo !“ Alan.

U hrnku horké kávy najednou – BOOOM!!!!!, Před vnitřníma očima vidím nadpisy –

Mapa Kontinentu Tvého Srdce bude mít tři části :

I.Barokně deliriózní, rozmanitá morbidnost.

II. Hledání.

III. Bouře.

Začíná to, řekl jsem slova.

Do roka, už ani ne, dříve, budu Mapu Kontinentu Tvého srdce držet v ruce. Půjdu z tiskárny s balíkem prvních 100 kusů.

….už jsem chtěl publikovat tato slova když……. jako další orgasmus najednou …

,,Víla jménem Lisa.“

ona je paní deseti tisíců let,

její oči byly hvězdy ….

Karta Crowleyho Tarotu , právě teď je ,,Ďábel.“ Jak dlouho mi nevyšel, skoro jsi mi chyběla.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Začalo to, jako každý den !

Znovu boj!

Nevzdávat se !

Když si hrála.

Nahráno na nemocničním lůžku, omluvte prosim sníženou kvalitu zvuku.

xxxxxx

When She played.
Lubomír Tomik

when She played with the devil,
arrived
and bit into the juicy flesh of
Her ass,

it was no big deal

xxxx

Trumfová Karta Crowleyho Tarotu na ,,hru s ďáblem“ je… ,,Aeon.“

Promethea is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.

Poet Video pro Tebe ,,Arzenály noci !“

Studio Midian. Mé oči, freska z Paláce Dáreia I. v Súsách.
Melodie L.T. , basová kytara.
Lyrics:

The arsenals of the night.

Lubomír Tomik

You're every cracked vein in my eyes
You're a boiler of blood blazing
You are dawn
You are a day
You are an arsenal of the night
You're a bullet folding from shadows extending with amazing accuracy
I became the target without wanting

Vein river stems in the mountains
tensioning
tensioning
tensioning

to rupture.

....Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je znovu ,,liveD" a vůbec to není podivné....jak řekl Alan Moore, 'The one place gods inarguably exist is in the human mind' Ďáblové také.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Poet Video pro Tebe přímo z Faustova domu!

Napsáno ve vlaku do Prahy, natočeno a čteno stejný den, 17.2.2022, originální zvuková stopa zesílena ve Studiu Midian. Basová kytara L.T. 
Lyrics: 

Trips to Faust's houses.

Lubomír Tomik


take me take me take me

take me take me take me
take

through steel clouds,
let's go to the feast in the fourth dimension

Love is the Law,
Your hand
Love under the Will,
Your hand will halve the mistletoe of the mistletoe

granite greetings from past ages,
sensitive beauty of all NOW

take me
to hell, for example
perhaps to the Middle Ages

take me like a stone in your coat pocket,
pulls you to the surface


take me take me take me
take me take me take me
take

WAIT!
You already take me!

What will be next ?


/ deep devilish laughter /

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Slova Ve Faustově Domě.“

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa z domu je….

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

,,Tvořivost z mého nitra plyne neomezeně.

Druhé z několika videí, umístěných do tohoto legendami opředeného domu, kolem roku 1587 dům získal a žil zde anglický alchymista a mystik Edward Kelley .
Ještě není konec, nemáme žádný konec, že Rayi? 
Filipe Topole ? 
Bude to pomalu rok, co jsem učinil slib a je to jako včera.

Poet Video pro Tebe ,, Černý, černokněžný a čarodějný.“

Studio Midian.Faustův Dům, Emauzské opatství.
Lyrics :

Black, sorceress and wizard.

Lubomír Tomik

black as the threshold of the night,

sorcerer,
carried by dry wind,

through a magical forest through deep valleys

spells and magic
spells and magic
maaaaaaaaaaaaaaaaaaagic
XXXXXX

Wow.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

WHATTTTT ?

Co.

Lubomír Tomik

Co můžeš vyjádřit slovy je možné,
stane stalo stává se právě teď,

radioaktivní úhoř.

Co je dobré je být připravený k vyhnání z ráje,
sypeme za sebou drobty myšlenek a 
věříme že se neztratíme,
že najdeme cestu zpět,

když žádná cesta zpět není,

vyprovoď mne do svých kouzelných sítí,
chci se znovu a znovu nechat chytit

mrskat sebou, lapat po vzduchu

radioaktivní úhoř,
světélkující a suše práskající vousy

buďme uvnitř květin a obelisků,

slunce žhne


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

What.

Lubomír Tomik

What you can put into words is possible
happens happens happens right now,

radioactive eel.

What's good is being prepared to be driven out of paradise,
we sprinkle behind crumbs of thoughts and
we believe we won't get lost
that we will find a way back,

when there is no way back,

take me to your magical networks,
I want to get caught again and again

flinch, gasp

radioactive eel,
luminescent and dry-cracking beard

let's be inside flowers and obelisks,

the sun is shining. 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Smutná královna synchronicit…

ve skleněných rakvích.

P.L. pro mne fotil na Velehradě fotografie pro Tinu, přitom natočil skleněné rakve v bazilice.

Od rána dávám dohromady dnešní Poet Video, hudbu, střih, slova, moc to nejde noha, bolí jako …použil bych sprosté slovo.

Chci nahrát napsanou báseň pro Tebe, odbelhám se před tím napít kávy.

Ve schránce otevřený dopis.

Parte.

Zemřel soused přes jeden dům.

O několik málo minut později telefonuji a dozvím se že zemřel člověk, u nějž jsem byl nedávno na návštěvě, dnes má pohřeb. https://midianpoet.com/2021/11/22/navsteva-u-sberatele-prepestrosti/ a bylo to také 22. dne toho měsíce.

Ve Studiu Midian nahraji napoprvé toto, připadám si jako ve snu….a to jsem ráno Natalii napsal- ,,někdy sny žijeme…“

Lyrics in article below . ,,Glass“

V telefonátu se dále dozvím, že si někdo vážně poranil ruku…neporanil si ji jeden můj přítel v pátek a neleží L.K. v nemocnici s operovanou levou rukou ?

RAKVE V POET VIDEU JSOU SAMOZŘEJMĚ DVĚ.

Schválně,karta Crowleyho Tarotu, jen Trumfová, na tato slova je-

pří míchání hraje na plné pecky, abych se probudil –

Míchal jsem se zavřenýma karty celý tento song a karta je….

,,Ďábel.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Hned teď Poet Video.

Realita dostává na zadek.

,,Co tě nezabije , to tě posílí.“

Ale také – ,,Když nahlížíš do propasti, propast může také nahlédnout do tebe“- že Sigmunde ?

Právě teď jsem v bouři synchronicit a nahlédla jsi do mne .

Jsme silní jen tak, jak si dovolíme být odvážní, třeba jít beze strachu do Faustových domů!

Co bych mohl ztratit, když jsem ztratil všechno ?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Faust%C5%AFv_d%C5%AFm

A mimo jiné číst nahlas – Vem si mne Vem si mne Vem si mne VEM !-

Zatím jen upoutávka, ochutnávka, poprvé- a budou tam i nádherně zbarvené hlasy D.O. a Natalie Castelluccio https://pensieriparoleepoesie.wordpress.com/ , tohle video zraje, má tři minuty a tady …přivoň si, voní .

Vzduch voní sírou.
Zážitek trochu jiného druhu, bez titulků, hudby, jen surové krátké video, v minimální kvalitě. Pár střihů.
Cesty do Faustových domů.
Jen tak, pro Tebe, řekni si nahlas ,,LIVED“…pomalu a pak si to přečti pozpátku.

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Zamilovaní.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Tři těla na benzinové pumpě v opeře smutku.

XXX

Zde má být černobílá nápověda fotografie benzínové pumpy v Itálii.

XXXXX

Bylo by to jednoduché, nečestné , nesportovní a …vůbec, my jsme naživu, slečno T. !

Díky za kávu !

XXXXX

Tři těla.

Lubomír Tomik

třitělatřitělatřitěla tři těla ve větru

a milenka,
vzhůru nohama 
na benzínové pumpě smutku


XXXXXXXX

Three bodies.

Lubomír Tomik

threebodiesthreebodiesthrrebodies three bodies

and mistress,
upside down
at the gas station mourning 

XXXXX

Karta Tarotu pana Crowleyho a text songu od pana Osbourna-

,,Mr. Crowley, what went on in your head?
Oh Mr. Crowley, did you talk to the dead?
Your lifestyle to me seemed so tragic
With the thrill of it all
You fooled all the people with magic
Yeah, you waited on Satan's call"

.... na publikaci slov k černobílé fotografii osudů která se právě mihla...je........ ,,lived" anglicky a pomalu pozpátku .
Řekni si to nahlas.
Sama pro sebe.
Nikdo Tě neuslyší, jen TY sama, jaký to může být pocit ?

   ,,LIVED"
  L I V E D
 LLLIIVVEEDD
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Hudba použita je Satyricon with Sivert Hoyem V Opeře, song Phoenix, nejsem držitelem autorských práv, vypadám jako Sivert , tedy – LIVED !-

Tohle do sebe zapadlo jako ozubená kola při včerejším nočním výkladu karet v nemocnici někomu jinému, bylo to silné !

Poet Video ,,Zvu Tě!!!“ … na Skandální polévku.

Kouzlo britského slangu z třicátých let.

XXXXXXXXXXX

Zvu Tě.

Lubomír Tomik

co asi znamená,
,,zlomit si nohu“ ?

co asi znamená
,,skandální polévka“

co asi znamená
,,šerifův ples plný diamantů „

něco úplně jiného
a přitom stejného,

zvu Tě na Skandální polévku z ,,Liány duší !“ !

/ ,,Skandální polévka“ je slangový výraz pro ,,čaj“.
Tedy nic špatného, má drahá. /

XXXXXXXXI invite you.

Lubomír Tomik

what does it mean
,,break a leg“ ?

what it probably means
„scandalous soup“

what it probably means
„Sheriff’s Ball Full of Diamonds“

something completely different
and at the same time the same,

I invite you to the Scandalous Soup from „Liana of Souls!“!

/ „Scandalous soup“ is a slang term for „tea“.
Well, nothing wrong, my dear. /

XXXXXXXXXXXX

Liána Duší je……čaj z Ayahuasky.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa…. je….

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Čtení z řeky v džungli ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“ Kapitola 55, část první.

Fotografie od Tom Fisk na Pexels.com

Napsáno více jak před deseti lety, jakákoli podobnost s čímkoli je náhodná, nebo čistá a neředěná synchronicita.

Chaptr 55 , flirts part.

XXXXXXX

And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik

Chapter Fifty-Five.

Otakar.

He was sitting in a speedboat loaded with six men and ten shotguns and three thousand American twelve-caliber black bullets, which sailed through the canal, which could easily have been the Bata canal here at home, only at a different time.
Wondering how Klein could be explained that the true future of his generation was predicted by a group of modern poets that Klein had never read in his life and would never read?
They knew everything was lost.
-Things are falling apart, only anarchy has flooded the world… -
Hundreds of bats! Rarely did they venture beyond the height of the bridge. There were probably a lot of insects above the mud of the canal, as the bats flew in a wild, quiet flicker across the flocks, or even hundreds of pieces directly above them.
Most of the time, the men walked in the jungle and patrolled, both day and night, stopping continuously, taking breaks for food and sleep, and always half the men guarding, at random, as the commander wanted and as he pleased.
If they penetrate the jungle, they had little chance of survival. One would be a wanderer if he wanted to join a pack of explosive-obsessed pyromaniacs with a single pistol shot in the back of a house in Rome.
They were approaching us. Daddy Iwi was watching us.
We set up on both sides of the river.
Otakar Vlček and his companions sailed directly into the crossfire.

He stared into the darkness ahead.
Only occasionally did the poor Korjak camp with smoky yurts flicker on the shore, and even more rarely did the lights of the villages shine in the jungle. When a man lands on the shore, dogs pounce on him, people run up.
In the front area at the bow of the boat, old retirees settled in and greased their cards. Serjoža Blinov contracted seasickness. Ispolatov looked at the young man's green face and said protracted- You look… Serjožo!-

They were infinitely insidious, attacking like some venomous snakes, without a rattle, without a hiss. The student took a sip from the bottle.
The river current flows indefinitely.
The fish in it have cold blood, but their love is hot.

-I don't belong to scrap metal anymore, today is one of the most beautiful days of my life !!! - Otakar thinks.

The first bullet whistled at his shoulder, knocking a tuft of fur out of his clothes.
After a touch, he released the shotgun with lightning speed.
It was late.
The bullets crossed the night, and the cries of the stricken men tore the darkness to pieces. William fired volley after volley, and there was a roar of pain in response.
Serjoža Blimov fell into the waves. Ispolat's body lay over the railing like an unnecessary piece of wet rag. The student, Rozumek, and Upejpavý darling were fed up with the fight and disappeared into the bushes, where a rancid odor remained.
The boat sailed helplessly. Otakar braced himself at a gas station to supply the urine of the hellhound that was driving his amok-obsessed brain.

End of part ONE.

,,Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov z džungle.... ,,Ďábel."
Nejlepší je mluvit pravdu, i když je jakákoli.

,,I v problematických chvílích si udržím smysl pro humor." - z výkladu karty.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

A nad džunglí už duní hvězdolet Příboj, my uvnitř s astronautkou Petersovou, právě zapíná brzdící motory a…..

Zpátky doma. Modří kouzelníci.

Zpátky doma. Modří kouzelníci.

Lubomír Tomik

vypni žluč na mobilním telefonu,

kamení se sype a valí v lomech a údolí hlubokých

bohapusté laviny

závaly ve štolách

trámy za noci,

prach dýcháš 
prach
zpátky doma modří kouzelníci

dvě chvíle se střetly

exploze imploze

když se zdá že už je ztracenou vše,
ztratí se zbytky ztraceného,

nový úsvit , nové paprsky
prach prach prach 
částice jsme my sami
jen prach ve větru času

každé ráno je nový boj,
nikdy se nevzdat je to nejlehčí nejtěžší současně

moudré kouzelnice,
mágové,

rozhazují hrsti prachu jako doprovodné efekty při svých vystoupeních
neuvěřitelných,

my ten prach dýcháme,
jak je to úžasné bloudit v lese slov,

ztratit se.


XXXXXXXXXXXXXX

Back home. Blue magicians.

Lubomír Tomik

turn off bile on your cell phone

stones are poured and rolled in quarries and deep valleys

rich avalanche

landslides in the galleries

beams at night,

you breathe dust
 dust dust dust
back home blue magicians

two moments clashed

explosion implosion

when everything seems to be lost,
the remnants of the lost are lost,

new dawn, new rays

particles are ourselves
just dust in the wind of time

there is a new fight every morning
never giving up is the easiest hardest at the same time

wise sorceress,
mages,

scatter handfuls of dust as side effects during their performances,
incredible

we breathe the dust
how amazing it is to wander in the forest of words

get lost. 

XXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Modrých kouzelníků je….

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Až se probudím z narkózy příště, všechno bude jako dříve. Žádný virus, žádná válka, vstanu a půjdu, žádné zlámané nohy, nic.

Na cestě do Faustových domů!

Na nádvoří Faustova domu. Dveřmi s přístřeškem uprostřed fotografie procházel magistr Kelley. Právě začalo vznikat Poet Video z Faustova domu. Zevnitř Faustova domu, https://cs.wikipedia.org/wiki/Faust%C5%AFv_d%C5%AFm

četl jsem tam tyto slova napsané pro…

XXXXXXXXX

Cesty do Faustových domů.

Lubomír Tomik

vem si mne vem si mne vem si mne 
vem si mne vem si mne vem si mne
vem

skrze ocelové mraky,
oblohou zataženou pojďme k hostině ve čtvrté dimenzi

láska je Zákon,
Tvá ruka,
láska pod Vůlí,
Tvá ruka něžně snítky jmelí rozpůlí

granitové pozdravy z minulých věků,
citlivá krása všech TEĎ

vem si mne ,
třeba do pekel,
třeba do středověku

vem si mne jako kámen do kapsy kabátu,
táhne tě k hladině

vem si mne vem si mne vem si mne vem si mne vem si mne vem si mne vem

POČKEJ !
Ty už jsi si mne přece vzal !

Co bude dál ?

/ Hluboký pekelný smích /XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Trips to Faust's houses.

Lubomír Tomik


take me take me take me

take me take me take me
take

through steel clouds,
let's go to the feast in the fourth dimension

Love is the Law,
Your hand
Love under the Will,
Your hand will halve the mistletoe of the mistletoe

granite greetings from past ages,
sensitive beauty of all NOW

take me
to hell, for example
perhaps to the Middle Ages

take me like a stone in your coat pocket,
pulls you to the surface


take me take me take me
take me take me take me
take

WAIT!
You already take me!

What will be next ?


/ deep devilish laughter /

Synchronicita na začátku…. je to už týden, co jsem četl tyto slova uvnitř, možná je čas, začít…ve stejnou chvíli kdy se snažím téma uchopit, podívat se na něj z různých úhlů, napadne mne – ženský hlas, měl bych se zeptat D.O. zda nechce vstoupit do Faustova domu…a ona mi v té samé chvíli zavolá.

O pár minut později se už bavíme vážněji ,o spolupráci, vše vypadá zajímavě…-Otoč si kartu ! – otočím ji a…

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

…,,karta jako jediná v celém souboru v sobě zahrnuje změnu a transformaci, která už proběhla.“

Pojďme na to!

PS:

Díky panu inženýru Jaroslavu Kováři, který ve Faustově domě pracuje, poskytl mi spoustu zajímavých informací !