Velekněžka.

Jak jinak, události se valí jako lavina z hor, během chvíle karta Crowleyho Tarotu na dnešní 666. den :

,,Velekněžka “ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Crowley - 2 - veleknezka
,, Intuice je jako ,,velké tiché jezero“

a téměř okamžitě přišly fotografie od D.O. z Prahy, kde je na služební cestě…a večer chodila prázdným městem :

Eviny ospalky.

Fotografie od Ksu&Eli na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eva's sleepy.


Lubomír Tomik

Eva stretches after waking up,

drowsiness in the eyes,
the devil is waiting nearby

You are my fire in the storm,
You are the light at the end of darkness

withered pieces of sleep fell to the ground,

one picked it up and held it in a glowing palm

Eva felt cold
and she shook,
when he...
when you ...

when the devil took drowsiness in his mouth,
when he tasted it,
when he taste you.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Evin ospalek.


Lubomír Tomik


Eva se protahuje po probuzení,

ospalky v očích,
ďábel čeká opodál

jsi můj oheň ve vichřici,
jsi světlo na konci tmy

uschlé kousky spánku dopadly na zem,

jeden zvedl a držel ho v žhnoucí dlani

Eva pocítila chlad 
a otřásla se ,

když je...
když tě...

...Ďábel vzal do úst,
když ji ochutnal,
když tě ochutnal.


Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci v nedělním ránu : – TEĎ -,,Smrt“ i takové karty jsou…něco končí, něco začíná.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Crowley - 13 - smrt

,,Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.
Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.“

Nejsou špatné karty, jen jak přijmeme to , co přichází.

V průsečících. / Pro TEBE /

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

66666666666666666666666666666666

At the intersections.

Lubomír Tomik

I will be waiting for You.

in Florences,
in melancholys,
         mysteries,
the arms of the Prospers,

You are the storm Itself,
protect the peace of my soul

the mountains are high,
deep valley,
my name is - "He will wait"

I participated in rituals,
subscribed to the soul of the devil,
be again
in
the dark cinema, the Colosseum,
But you know,

my name is Nobody

surname,
I'll wait.

It's just YOU.

6666666666666666666666666666666666666

V průsečících.

Lubomír Tomik


Budu na Tebe čekat.

ve Florenciích,
   melancholiích,
         mysteriích,
náručí Prosperových,

jsi sama Bouře,
chráníš klid mé duše

hory jsou vysoké,
údolí hluboká,
mé jméno je -,,Bude čekat"

účastnil jsem se rituálů,
upsal duši ďáblu,
být znovu
v 
setmělém kinosálu, Koloseu,
však víš,

mé jméno je Nikdo,

příjmení,
Budučekat,

jsi jen Ty.
Fotografie od Oleg Magni na Pexels.com

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této konkrétní básně je ,, VELEKNĚZ “ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

,,Hluboce si vážím pramene víry, který mnou neomezeně proudí.“

V pekle…

….po kilometru a půl chůze v silném větru, už v něm jsem,

Tebe, chlape, který jsi mne srazil vozem více jak v 65 km/ a myslel si, že mi dáš pár drobných a já zapomenu…..proklínám.

Koneckonců , tohle je moje stránka, když vidím co všechno se publikuje,točí fotí a je to pokládáno za něco normálního, obyčejného…. proč bych nemohl psát,točit,fotit, kdo mi to zakáže?

Posílám Ti trochu bolesti, v tom místě byl nárazník auta, které pak museli sešrotovat, protože jsi ho o mě rozbil.

Právě jsem viděl v bývalém JZD desítky autovraků.

Je 13.45.

Karta Crowleyho Tarotu…na publikaci….tohoto článku…je ,,Ďábel“. Trochu mne zamrazilo. 78 karet….a

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Pár slov k…

Pár slov k … https://midianpoet.com/2021/09/23/real-poet-video-with-story-for-what-elsefor-you-my-everything/

…setkal jsem se názory, že je video trochu moc…násilné…. podle mě není, je to JEN příběh o tom, jak poručík v zelené mikině vyslýchá vězně, když slyší co mu řekne, nezvládne to a zmáčkne spoušť pistole, je to jen zkrat toho poručíka, vyslýchajícího, …….na fotkách v pozadí, z mé zahrady je vidět dům Aloise Grebeníčka, skutečného vyšetřovatele STB, který sice nikoho nezabil, ale podle svědecky doložených výpovědí vězně v UH věznici mučil….

…když jsem to napsal, najednou to bylo už kompletní , úhly kamery, střihy, zvuk výstřelu, spoušť VZDUCHOVKY ,všechno, VIDEO NENÍ skutečné, je možná jen trochu syrové, …..mezi napsáním a natočením uběhlo pár minut… takový život přece je, jsou hrůzy, války, bombardování, touha po moci, která nutí lidi jít přes mrtvoly…nebo ne?, někdy se dějí věci , které nemáme v rukou a nemůžeme je nijak ovlivnit….ZLO, ne ďábel, satan, jsme to my lidé, zlo v nás….

To co cítím k Tobě, je pravý opak. Dobro, Naděje, Láska.

…a vždy, udělej přece něco, co od Tebe nikdo nečeká, celou dobu střízlivý,jak jinak bych to video mohl dokončit a publikovat, jen jsem to hrál.

Malý úšklebek. / For You and For You…too/

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Malý úšklebek.
/For You/
/ For.../

Lubomír Tomik

možná vše vzniklo z jednoho ohně,
byla jsi každý plamen

dnes je den ohně

někomu stačí, 
    jiskra když přeskočí,
někdo věří v termonukleární explozi

dnes je den ohně

ve snu znovu ztrácím svou duši,
na sklonku dne ji nalézám,

dnes je den ohně

když ztratím svou mysl v hudbě tureckých varhan,
rachot v průsmycích,

dnes je den ohně a zítra bude zase,

žiji ve stínu hnízda Fénixe,

jeho pera se na mne snáší ve vývrtkách a v explozích ropných plošin,

vrhají odlesky na Tvou krásu,
světlo je ten nejněžnější milenec,

staniž se!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od The Lazy Artist Gallery na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A small grin.
/ For You /
/ For … /

Lubomír Tomik

maybe it all came from one fire,
You were every flame

today is day of fire

someone just needs a spark ,
someone believes in a thermonuclear explosion

today is day of fire

in a dream I lose my soul again,
at the end of the day I find Her,

today is day of fire

when I lose my mind in the music of the Turkish organ,
rumble in the passes,

today is the day of fire and tomorrow will be again,

I live in the shadow of the Phoenix’s nest,

his feathers fall on me in corkscrews and in oil rig explosions,

they cast reflections on Your beauty,
light is the tenderest lover,

so be it!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od moein moradi na Pexels.com

The card of the Crowleys Tarot on the publication of this poem is ,, THE DEVIL “ .

YOU.

YOU TOO.

4666.

Dnešní příspěvek https://midianpoet.com/2021/09/19/socha-i/ byl čtyři tisíce šest set šedesátý šestý za celou dobu i psaní na předchozím blogu, dnes už nefungující stránka, nejmenovaná společnost koupila blog.cz a nevýdělečné projekty zrušila, bezva, po dvanácti letech.

Naštěstí jsem objevil wordpress.com, zachránil šest let psaní článků, ostatní zmizely z netu a přenesl soubory z jedné stránky na druhou…zní to jako sci-fi, moc tomu nerozumím…kam všechny ty informace šly ?

A všechno tohle můžu věnovat Tobě aspoň na dálku, jsem Ti tak vděčný, ani nevíš, tenhle článek je pro Tebe…a pak jsem za chvíli překreslil fotku do sešitu, článek číslo zrovna 4666

zjistím, že se to stalo náhodou, přísahám, původně měl být článek o Ježíši v lesích a omylem se mi tam dostal tenhle, drobné synchronicity aaaa… však víš.

Bottom.

Fotografie od Jill Burrow na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dno.

Lubomír Tomik

dno bazénu může ukrývat
různá tajemství

vesmírná večeře zdarma každý den,


dno bazénu může ukrývat různá tajemství
sny přízraky naděje touhy

dno srdce může ukrývat 
 Měsíčňanky a Měsíčňany,

tančící v kráterech minulosti 

jako by to snad byl cizí svět 
jiný svět ,
Montek a Kapulet

uvědom si že každý moment,

každé teď je chrlení krve DO a ZE srdce,

hukot hukot hukot,
HUKOT.
Fotografie od Arianna Jadu00e9 na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bottom.

Lubomír Tomik

the bottom of the pool can hide
various secrets

free space dinner every day,


the bottom of the pool can hide various secrets
dreams ghosts hope desires

the bottom of the heart can hide
 beauty

dancing in the craters of the past

as if it were an alien world
another world ,
Montek and Kapulet

realize that every moment,

every now is spewing blood INTO and OUT of the heart,

drone drone drone
DRONE
Fotografie od Santiago Manuel De la Colina na Pexels.com

…THE CARD on this article is….suprise ! ,,DEVIL“ One day, one devil,everyday,sometimes two, three…and its You. Your card.

A dnes…

…jsem si nechal vyložit Crowleyho Tarot, od někoho jiného…

Potkal jsem úžasnou ženu, Julii, https://www.abracadabra.cz/ ,

dopředu jí řekl, které karty mi vycházejí, Ďábel a Blázen,

při otázce na mé psaní …co mohlo jiného vyjít…

Asi… je to….má cesta. Psaní a Ty…jedno jsou.

,, Nosík potopené sochy“…

dopsáno…tedy dnes hotovo… došel olej v lampě…a jde ve všem do tuhého…ale Tarot…znovu a znovu šokuje.

Já, teď..Karta ,, Blázen“.

Ty, teď..Karta ,,ĎÁBEL“.

Obě poněkolikáté… ptám se…TY? Ze 78 karet otočím ,,Ďábla“…logicky nezdůvodnitelné. Jiný způsob míchání, předchozí otázky na něco jiného,balíček karet vždy náhodně ve vějíři… přesto…realita dostává na frak.

A vedle hrnku na kávu…M….jako:

MY: Karta – https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Co to je?

Změna.

Dnes do Studia Shaark…

…a myšlenka, že Ti o tom řeknu, jako posledně, kdy to nevyšlo a pak si uvědomím, že vždycky, pokaždé, dělám první krok, milionkrát.

Ty nikdy.

Zeptám se – teď -Crowleyho Tarotu- Co nás dva spojuje ?-

Objeví se tato karta…

Crowleyho tarot – 15 – Ďábel (probud.se)

..spadne mi čelist až na zem. Když ji posbírám…jaké je a bylo a je všude naše číslo ? Odmlčíš se , zmizí. Komunikujeme, objeví se.

A v článku …-

,,PRINCIP SMYSLU PRO HUMOR, KTERÝ SI ZACHOVÁVÁME I VE CHVÍLÍCH TRÁPENÍ“

,,V životě bychom měli následovat to, co nás přitahuje, nebo to, co nás na duchovní či profesionální úrovni inspiruje.“

,,Ať už jsou mé problémy skutečné nebo smyšlené, vypořádám se s nimi v klidu a s veselou myslí.“

Trump card number XV from Aleister Crowley’s Thoth Tarot card deck – The Devil. Crowley designed the cards which were then painted by Lady Frieda Harris between 1938 and 1943 but not published until 1969. In Crowley’s explanation, this card signifies materiality, temptation and obsession.

A pořád čekám , až uděláš první krok.

I když? Jak říká Hamlet: ,, Jsou věci mezi nebem a zemí, Horacio, o kterých nemá věda ani filozofie ponětí!“

Jednou.

Třeba ještě v tomto životě.