Dust.

Fotografie od Sebastian Voortman na Pexels.com

………………………………………………………………..

Popel.

Lubomír Tomik

Zachovej si
stále 
Schopnost Úžasu !

Nad vším.

Nenech ji shořet na popel rozfoukaný větrem,
nenech zavládnout šedé nic.

Zachovej si sebe!

Svou jedinečnost a originalitu,
žádný popel,
hoř každý den ! 
..........................................................................................................................................................
Ash.

Lubomír Tomik

Keep it,
still
the Power of Wonder!

Above everything.

Don't let her burn to windblown ashes
don't let the gray take over.

Keep yourself!

Your uniqueness and originality,
no ashes,
fire everyday!
.................................................................................................
Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video pro Tebe ,,Hejna.“

Flock.
Lubomír Tomik

flock of indian summer
heading across the ocean
     heading

flock flocks, lips in a smile

charred or rancid,
missed opportunities

lips in anger

hesitant shooters,
charred lips in a smile

the day fades
She tore him to pieces

lips in a smile of fury flock

flies around
and they are gone

Tak jdou dny .

Naše číslo na začátek do podkladu a….
…a jsi to Ty a je to akryl na dřevě překrytý lakem a nevím, jestli se takhle postupuje, ovšem, je to pro Tebe. Rozměr 30×30, deska z polského kamionu, který kdysi přivezl zboží a pak jsem Ti volal, že už jede k Vám a nevíš jak moc se těším až Ti ji jednou budu moci předat osobně….a třeba i za roky, najednou to bude zítra , vím to, čas neznamená nic.

Řekni mi prosím, že vidíš svou tvář a že se Ti deska s kusem mne líbí.

In the usual way.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obvyklým způsobem.

Lubomír Tomik

Co to znamená ?
Znamená.... á á á á
Obvyklým způsobem ?
Normálně ?

Úplně jinak .

Ve stopách je popel,
ve stopách je lehkost Tvého těla
ve stopách jsou růže, trní, krev

den před lovem obvyklým způsobem,
každý den ,
přináší něco nového


XXXXXXXXXXXXXXX
In the usual way.

Lubomír Tomik

What does it mean ?
It means .... sssssssss
In the usual way?
Normally?

Totally different .

There is ashes in the footsteps,
the lightness of your body is in the footsteps
in the footsteps are roses, thorns, blood

the day before the hunt in the usual way,
every day 
brings something new

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poet Video pro Tebe ,,Den Mága.“

XXXXXXXXXXXXX
The Mage.

Lubomír Tomik

again we are illumination, 
 lights of the night beauty of the day

illumination
sublimation
inside the dream
in a grimace
fascination
fascination
exhumation

we are two mirrors in a maze of mirrors
we look at each other
each from a different angle
each from a different frame
and I can't touch you

I was shipwrecked on Mage's day
shipwrecked
in meadow flowers

XXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je... 
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Jiný pštros.

Při nahrávání projela kolem ambulance nebo hasiči, klasická synchronicita, vjeli přímo do nahrávky.

Jiný pštros.

Lubomír Tomik

překvapivé objevy 
důležité drobnosti

protáhnul jsem uchem jehly
duše šípů,
duše stínů,
duše dnů

překvapivé objevy
důležitých drobností

třeba jako to, 
že jsi nádherná

XXXXXXXXXXXXXXXX

Another ostrich.

Lubomir Tomik

surprising discoveries
important details

I pulled through the ear of the needle
the soul of the arrows,
the soul of the shadows,
the soul of the days

surprising discoveries
important details

like that,
that YOU are Gorgeous

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na příspěvek, za který může Lisa je,
Hvězda.
, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Bezvětrné dny.

Bezvětrné dny.

Lubomír Tomik

někdo vzal kus mne
a hodil ho psům,        

v bezvětrném dni se ho ani nedotkli,
odplazili se zbití zpět

z řeky se vynořila kosatka a chňapla,
cákla s sebou do vody,

náhodným kolejdoucím na břehu osvěžující voda nevadila,
v horkém,
bezvětrném dniFotografie od Adam Ernster na Pexels.com
Windless days.

Lubomír Tomik

someone took a piece of me
and threw it to the dogs,

they did not even touch him on a windless day,
they crawled back beaten

killer whale emerged from the river and snatched,
she splashed into the water,

the refreshing water on the shore did not mind the to accidental people whose walking around,
in the hot,
windless day
Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je…..

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec

River boat day.

Fotografie od Tom Fisk na Pexels.com
Čteno a nahráno ve Studiu Midian. Napsáno v Praze.Zvuky říčních čluů a sirén pochází ze zvukového Archivu BBC , volně dostupné pro neziskové projekty , konkrétně Boats: Canals: Narrow Boats – Canal Narrow Boat: One canal boat manoeuvring, exterior, Ship sirens.

XXXXXXXX

Den říčních člunů.

Lubomír Tomik

sirény nad vodou,
zahoukaly a odpluly
zanechaly pobřeží pustá

prostá vzdálených hřmění,
s nákladem vzpomínek

skoky do hřídelí
vrtulí
lodních šroubů,

vodní masomlýn jede na plný výkon,

jsme ty nejvíce naložené říční čluny
a když zakotvíme na chvíli bezpečně v přístavech

za chvíli znovu zvuk sirén nad vodou se tříští o rákosí,
jeho šumění ve větru snese všechno

i vodu, 
hrnoucí se do podpalubí,


XXXXXXXXXX

River boats day.

Lubomír Tomik

sirens over water,
they croaked and set sail
they left the coast desolate

free of distant thunder,
with a load of memories

jumps into shafts
propellers
propellers,

the water mill is running at full power,

we are the most loaded river boats
and if we anchor safely in ports for a while

after a while the sound of sirens above the water again crashes against the reeds,
its murmur in the wind can withstand everything

XXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov vodních cest je ,,Eso Disků".

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk

Poet Video ,,Orfeovo vítězství.“

Vytvořeno ve Studiu Midian.

Napsáno, načteno, nastříhány záběry , které natočil P.L., smíchán zvuk, přidány efekty křídel, řevu, ohně, zkompletováno.

Lyrics:

Orpheus' victory.

Lubomír Tomik

Sun and Moon -
Sun and Moon -

reality gears
 fit together

Sun and Moon-
Moon and Sun-

hanging
     on the shadows of extinct gas lamps

imagine-
Sun and Moon-
 one day the sun will go out and the moon will shine,
dragon eyes behind prison walls,
confessions 
XXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka
Crowley - 2 - veleknezka

Skutečně.

Nebe.

Fotografie od Nout Gons na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Nebe.
Lubomír Tomik

na nebi vycházejí a rozplývají se hvězdy

lesknou se a mizí na mosazně zbarvené obloze

jako drobáky po kapsách který by jsi vsadil

na něco,
co určitě vyjde,
co musí vyjít

a když vsadíš hvězdy, všechno

v horkém písku arény,
v kruhu pilin po cirkuse který odjel,

na konci přijde chlápek a uklidí pár zkrvavených kousků

víření bubnů,
další sladká vražda


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Sky.
Lubomír Tomik


on sky the stars melt and rise,

 shine and disappear into the brass-colored heaven,

like pocket crumbs you'd bet

for something,
what will definitely come out
what must come out

and when You bet the stars,heaven and hell, everything

in the hot sand of the arena,
in the sawdust circle after the circus that left,

the guy comes and cleans up a few bloody pieces at the end

swirling drums,
another sweet murder

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta na publikaci slov pro Tebe je…. ,,Věž „. Rozbil jsem staré vzorce chování.

Crowley - 16 - vez
Dobrý začátek dne.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Pestrobarevní papoušci vylétli z korun stromů,

v bažinách usínal decentní krokodýl a posvátný ptáci ibisové,

se stavěli na jednu nohu.

Crystal smile.

Fotografie od Klaus Nielsen na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Kříšťálový úsměv.

Lubomír Tomik


křišťálový úsměv nebe vyčaroval Tvé pousmání

píseň našeho chleba,

den a noc,
dobro a zlo,

naše každodenní pokrmy


křišťálový úsměv Tebe a

země elektrických nočních můr


co na to sejde,
když tam někde v dálce JSI,

pečeme další chleby,
připravujeme další jídla
cizí obrazovky září do Noci,

my prožíváme vlastní příběh,
píšeme si ho sami a jmenuje se :

,,Křišťálový úsměv"


V hlavní roli - TY


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Crystal smile.

Lubomír Tomik


the crystal smile of the sky conjured Your little shiny smiles,

the song of our bread,

day and night,
good and evil,

our daily meals


crystal smile you and

land of electric nightmares,

what comes together
when somewhere in the distance YOU are


we bake more breads,
we are preparing other meals
alien screens glow into the night,

we live our own story,
we write it ourselves and it is called:

"Crystal Smile"

In the lead role - YOU

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci nedělních slov pro Tebe, venku mrzne, přikryj mne sametem, karta je .... 
,,Slovo chtíč, touha má v angličtině podobu lust a má stejný základ slova jako slovo lustre, které znamená lesk, třpyt, světlo. Nemůžeme „zevnitř vyzařovat", pokud neovládáme svou vnitřní energii, svou osobní sílu. Lidé, kteří ji umí projevit, jako by skutečně září. Síla a světlo jsou dvě kvality, které se často nedají oddělit. V jiných karetních souborech se tento symbol nazývá Síla neboli krása, jež zkrotila zvíře. V egyptském hieroglyfickém písmu jsou síla a světlo vzájemnými synonymy, tj. ve svém původním významu stejná."tRumfová.kEdeNáctá. Kráska a zVíře. ,,chtíč" AnO. chcI.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila


Crowley - 11 - chtic
,,Osoby narozené ve Lvu budou vašimi důležitými zrcadly, odrážejícími váš potenciál projevovat se tvůrčím způsobem.

Píši Ti jen tak….

…protože stále naživu díky Tobě.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXv
Jak.

Lubomír Tomik

jak Ti asi ubíhají dny,
jak Ti asi ubíhají dny, jak 

Tě míjejí pátky a sny,

všechno ztratíme,
chci jen všechny TEĎ s Tebou

všechny poklady Troje,
všechna tajemství mořských hlubin každý dublon z Dublinu,

nesnesou srovnání,
zabíjíš mne svým jasem,
nesnese srovnání

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVV
How.

Lubomír Tomik

as the days go by,
how are your days going by, how

Fridays and dreams pass You by,

we lose everything
I just want all NOW with You

all the treasures of the Throy,
all the depths of the depths of each Dublin dublin,

they can't stand comparisons,
you kill me with Your brightness,
can't stand comparison

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

a karta Crowleyho Tarotu na nenadálý výlet s Tebou….ne najednou karty:

minulost: ANO

přítomnost: ANO , protože Rytíř Pohárů vyšel naposledy před chvílí, na Poet Video, zdůvodněte, kdokoli.

budoucnost: Ukáže se

Ty: ,,Láska“

Karta na zbytek dne : ,,Aeon“

a na publikaci :

Crowley - princezna disku
TY. Znovu a znovu a zase znovu a 663 krát.

Včerejší den obrazem…

…brambory v popelu jako kdysi…oloupou se, přidá se sůl……

… poslední zelená rajčata…
…. zabalena do novin z roku 2006 a čekají na změnu barvy…
….v dobrodružstvích zeleného lučištníka…. přesný popis …
…a sněží, venku se střídají roční období , Ty nikde.

…a karty na dnešní den jsou rozdány.

První z nich byla ,,Slunce“ na publikaci básně pro Tebe a ostatní…můžeš si vybrat, jen já vím :

Ty, Minulost, Publikace, Přítomnost, Budoucnost, Dnešní den, a …,,Rytíř Pohárů“ v tento velmi důležitý den :

,,Rytíř pohárů představuje mistrovství věrného citu, citové štědrosti a nepodmíněné lásky. Rytíř pohárů nám také připomíná, že ničím nepodmiňovaná láska, tj. přijímání všech a všeho bez výhrad, má spolu s pozitivním přístupem moc uzdravovat. :“

666, naše číslo, samozřejmě nechybí.

Malý úšklebek. / For You and For You…too/

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Malý úšklebek.
/For You/
/ For.../

Lubomír Tomik

možná vše vzniklo z jednoho ohně,
byla jsi každý plamen

dnes je den ohně

někomu stačí, 
    jiskra když přeskočí,
někdo věří v termonukleární explozi

dnes je den ohně

ve snu znovu ztrácím svou duši,
na sklonku dne ji nalézám,

dnes je den ohně

když ztratím svou mysl v hudbě tureckých varhan,
rachot v průsmycích,

dnes je den ohně a zítra bude zase,

žiji ve stínu hnízda Fénixe,

jeho pera se na mne snáší ve vývrtkách a v explozích ropných plošin,

vrhají odlesky na Tvou krásu,
světlo je ten nejněžnější milenec,

staniž se!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od The Lazy Artist Gallery na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A small grin.
/ For You /
/ For … /

Lubomír Tomik

maybe it all came from one fire,
You were every flame

today is day of fire

someone just needs a spark ,
someone believes in a thermonuclear explosion

today is day of fire

in a dream I lose my soul again,
at the end of the day I find Her,

today is day of fire

when I lose my mind in the music of the Turkish organ,
rumble in the passes,

today is the day of fire and tomorrow will be again,

I live in the shadow of the Phoenix’s nest,

his feathers fall on me in corkscrews and in oil rig explosions,

they cast reflections on Your beauty,
light is the tenderest lover,

so be it!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od moein moradi na Pexels.com

The card of the Crowleys Tarot on the publication of this poem is ,, THE DEVIL “ .

YOU.

YOU TOO.

Poet video : Počet budoucích dní.

Napsáno, čteno a natočeno pro Tebe na Baťově Mrakodrapu ve Zlíně.
Lyrics:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Number of future days.

Lubomír Tomik

in rose oil You are rather Holy,
than a woman

with You we can always discover something new in this cosmos,
galaxies,
star cluster,
nebula,
glowing
in the shape of the constellation Medusa

number of future stone days,

kiss the saint
all plots,

my favourite,
midnight mail for you years ago,

Lord Byron's love correspondence,

We lived it,
i live it,
You ?

every square millimeter of your skin
is a landing area for the return from just discovered stars,
in the constellation Medusa.

Stone is Stone is Stone.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Hudba použita z Archivu BBC , zvukové nahrávky pro neziskové účely, zpěv japonských žen z kmene Ainu, ...kamerunský tanec a šaman při jelením tanci chřestí kostmi.

Foreign world.

Cizí svět.

Lubomír Tomik


pevnina na niž nevkročila noha,

oceán jež neochutnala žádná loď,

každé slovo je cizí svět i když ho možná důvěrně znáš,
možná

cesta je jen slovo,
cíl je jen slovo,
cestující je jen slovo,

TY jsou dvě písmena,
 která rozložila tábor na kostech dní,

u studní hradních, 
do nichž jsem padal a umíral,

TY.

cizí svět ve světle, do nějž jsem nešel. 
TYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTy 


An alien world.

Lubomír Tomik


land on which no foot stepped

an ocean that no ship tasted

every word is a foreign world, even though You may know it intimately,
maybe

the path is just a word
the goal is just a word
the passenger is just a word

YOU are the three letters that laid out the camp on the bones of the days,
at the wells of the castle,
into which I fell and died,

YOU.

an alien world in a light I didn't go to.

YOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOU