Bizoni.

Kdo.

Lubomír Tomik

Kdo z nás udělal romantické bestie v porcelánu ?

Kdo vypustil bizony nových věků ?

Aby se řítili planinami bez konce ?

Aby šplhali po páteřích jeskynních lovců,
záblesky pochodní v tmách 
a slova na zdech jeskyní
jeskyní 
jeskyní 
jeskyní
zahalená časem,
 touhou po Tobě
.......

Who.

Lubomír Tomik

Who made us romantic beasts in porcelain?

Who unleashed the buffalo of the new ages?

To rush through the plains without end?

To climb the spines of cave hunters,
the flashes of torches in the dark
and words on cave walls
caves
caves
caves
shrouded in time
 longing for you
......

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian, music credit Exploring – Vishmak (No Copyright Music)

Autorka obrazu Lady Frieda Harrisová

Poet Video bez videa: ,,Rozumíš tmě ?“

Fotografie od Dids na Pexels.com
Do you understand the dark?

Lubomír Tomik

if you think you understand the dark
so wait
until he swallows you and spits you out

which is only when you get stuck between your teeth
and Mrs. Dark’s toothpick
could be a rose
but it is a rusted syringe needle thrown in the playground

if you think
that you understand the dark
wait for call you

and you can stick her in a model’s ass with a fork,
maybe it will light up?

………………………………………………..

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1028-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-me

Alive.

Marble statue of Aphrodite at her bath, in the British Museum https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_statue_of_Aphrodite_at_her_bath.jpg

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oživlá .

Lubomír Tomik

Oživlá socha Afrodity kráčí ulicemi bez konce,

nebe po levici,
peklo po pravici,

anděl smrti za jejími zády,

udýchaná
voňavá
zasněná

nakonec,
jen sykot hada v půlnočním světle,

nakonec,
sen jednoho z nás,

v bezedné černé tmě,

kde se dávno zastavil čas.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alive.

Lubomír Tomik

The living statue of Aphrodite walks the streets endlessly,

heaven on the left,
hell on the right,

the angel of death behind her back,

short of breath,
fragrant,
dreamy

finally,
just the hiss of a snake in the midnight light,

finally,
the dream of one of us

in the bottomless black darkness,

where time has long stopped

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx

Karta Crowleyho Tarotu na poslední den je....
,,Princezna Mečů."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1029-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-me

soap bubbles

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXX

mýdlové bubliny

lubomír tomik

záblesky radosti shořely jako zbytky času,
 přání se slila v jednu gigantickou otázku

za každou oponou je další opona,
 před každou civilizací byla další civilizace

je ráno,
 noc šeptala své poselství

za tmy napadal popcorn nebe,
 hra je rozehrána každý den znovu

mýdlové bubliny a na nich duhy a barvy
 pár vteřin před - plop!- 

není žádný konec,
                  nemáme ho.


.......
soap bubbles

lubomír tomik

flashes of joy burned like remnants of time,
secret wishes merged into one gigantic question

behind each curtain is another curtain
before each civilization there was another civilization

it's morning,
night she whispered her message

popcorn attacked the sky in the dark,
the game is played every day again

soap bubbles and rainbows and colors on them
a few seconds before - plop! -

there is no end
            we don't have it.
XXXXXX

Crowley - princ disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

In the footsteps.

Fotografie od Akshaya Premjith na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ve stopách.

Lubomír Tomik

ve stopách,
představách,
vzpomínkách,

a na marách,

jen ze tmy prach,
jen ze tmy prach,
jen ze tmy,
prach.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


In the footsteps.

Lubomír Tomik

in the footsteps,
ideas,
memories

and in the coffins,

just dust from the dark,
just dust from the dark,
just out of the dark,
dust.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Dejme šanci též Tess…

..řekl jsem Jí , ať se ozve kdykoli, pokud zabloudí v Ideaspace, protože Její poezie je někdy temná…až moc, podobně jako kdysi psával bohužel již zesnulý Milan Horák, čest Jeho památce…temné slova někdy jsou, mají sílu, tedy Tess a

A ... příběh se skutečně stal, v jedné nejmenované evropské zemi se docela nedávno vraždilo a těla se házela do zatopeného lomu ,čeští vojáci byli přímo u toho, vyprávění jsem slyšel v devadesátých letech a pořád se mi vrací zpět ...takže jsme nakonec spolu napsali ...nevyšlo mi dnes v Tarotu ,,Slunce" ?

Nakonec na přání Tess pouze česky :


Fotografie od cottonbro na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Horoucí láska.

Tess  a  L.T.

horoucí láska 
jsou žhnoucí kaštany vsazené do minulosti

znovu naskakují na větve,
listy se rolují,

strom mizí před očima,
kdesi v zemi

bublá plyn,
z rozkládajících se těl,

dole u lomu,
kde jsou ty největší ryby

a nikdo tam nechce lovit,
právě proto že ví, čím se ty monstra krmí,

čím se krmí čas,
požírá nás