A teď něco úplně jiného – ,,Proč tančily housenky ?-

Fotografie od Pavel Danilyuk na Pexels.com

………………………………………………………………………………………………………….

Why were the caterpillars dancing?

Lubomír Tomik

Why did they dance 
in the orange gardens ?

Something happened....

He asked Her to dance and
they danced with them ?

Something happened...

He asked Her to dance and it was recklessly frantic and unreasonable?

Something happened...

Did You become You.
You are.

Story.

.......................................................................................................

Proč tančily housenky ?

Lubomír Tomik

Proč tančily 
v pomerančových zahradách ?

Stalo se něco....

Požádal ji o tanec a
ony tančili s nimi ?

Stalo se něco...

Požádal ji o tanec a bylo to zbrklé zběsilé a nerozumné?

Stalo se něco...

Stala jsi se Ty,
JSI.

Příběh.


...........................................................................................

Osm Mečů. ,,Vměšování."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

Přesně, znovu a znovu.

Sběratel.

Fotografie od KoolShooters na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXX

Sběratel.

Lubomír Tomik

-Hej !  Zase něco do sbírky !-
usmál se a uložil do šuplíku kus kůže.

Dole na Zemi se začalo zpívat a tancovat a dítě leželo v kolébce.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Collector.

Lubomir Tomik

-Hey! Something to the collection again!-
He smiled and put a piece of leather in the drawer.

Down on the Earth began to sing and dance and the child lay in the cradle.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Věda." Šest mečů.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1021-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-me
Vůbec se asi týden neučím text na M.L.V. 2022 – Měli bychom následovat vědu ? Jako člověkem vytvoření bohové….. -P.S. autor textu.

Upřímnost synchronicit bere dech.