Odraz. Reflection.

Odraz.
Lubomír Tomik

Kola kočáru komíhala koketérií kolemjdoucí Kolombíny,
a Bifrost,
táhnoucí se nad cáry lesů hýřil barvami,
z posledních sil jsem se držel okraje,
už už
se znovu řítil tunelem do světla,
náhle se ozvalo zaMňoukání, 
tlapky se zarazily v pohybu,
Tvůj opánek zaševelil jemným dotekem,
vedle mne se rozvinul žebřík z petrklíčů,
žlutý a nekonečný,
zašeptala jsi :
-Pojď-

Vítr Ti cuchal vlasy,

Kdo je paní mého srdce ?
Kdo se dotkne duhy,
je vtaženo do nebe,
do Tebe.


Čteno pro Tebe v kajutě plachetnice Naděje ,6.2,21, z připravované sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce.Reflection.

 Lubomír Tomik

 The wheels of the chariot fluttered with coquetry passing Columbus,
 and Bifrost,
 stretching over the lines of forests,
 it was full of colors,

 I kept my edge to the last,
 already
 rushed through the tunnel into the light again,

 there was a sudden meowing,
 paws stopped moving,
 Your whispered with a gentle touch,
 a ladder of primroses developed beside me,
 yellow and endless,
 you whispered:
 -Come-

 The wind ruffled your hair,
 Who is the Lady of My Heart?

 Who touches the rainbow,
 is pulled into the sky,
 into You.

Americká císařská dynastie. American Imperial Dynasty.

From the upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart, read and recorded on January 19, 21 in KovoSteel Staré Město, http://www.kovozoo.cz, in the exhibit of the L-610 aircraft, which was only ours, mine and Yours for an hour.
American Imperial Dynasty.

 Lubomír Tomik

 the bottom swirled with deposits of dead animal shells,
 the shells of the American imperial dynasties,
 as the latimetry sank and deeper
 in shades of vanilla,
 to the second birth

 there in the middle of the rustling of treetops,
 in the shadows of the Carpathians,
 you are gorgeous in the quiet Brittany forest
 she pulled on a silk kimono and set out
 plunder,
 plunder,

 voraciously went down the throat of all the phoenixes,
 impregnable sprinkled beauty from the sleeves,
 when after all she was ordered to attack and
 she went for coffee,

 suddenly
 crushed
 her time
 suddenly
 she felt around her in the darkness
 a little red,
 a little detective library,
 which she pulled over his head.

-Don't be angry!-

Jejím sestrám. To Her sisters.

Jejím sestrám. Čteno a nahráno pro Tebe , u zasněženého a zamrzlého Balatonu v Novém Hrozenkově 29.1.21. To her sisters. Read and recorded for You, at the snowy and frozen Lake Balaton in Nový Hrozenkov 29.1.21.

Jejím sestrám.

 Lubomír Tomik

 zápach vlečných sítí ze spleti ocelových lan,
 rzí vzpomínek,
 obroušený vlnolam,

 když nádherná vystoupila z přílivu, šaty z mořských řas,
 zanechány, na okrasu Jejím sestrám.


 ze sbírky Veronica a jiné básně / 2018/

To Her sisters

 Lubomír Tomik

 the smell of steel wire rope trawls,
 rust of memories,
 ground breakwater,

 when the beautiful rose from the tide,
 the seaweed dress left,
 to adorn Her sisters. from the collection of Veronica and other poems / 2018 /

The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2018
Kostým Tebe. Costume of You.

Čteno pro Tebe 29.1.21 na Balatonu v Novém Hrozenkově…..Read for you on January 29, 21, Lake Balaton in Nový Hrozenkov.
Costume of You. Kostým Tebe.
Costume of You.

 Lubomír Tomik

 the spade rang against a rock
 you winced nervously in your sleep
 charred eyes hidden for worse times,

 the spade rumbled against the oak wood
 the caravan of the body got lost in deception
 the spade scraped the remnants of the skin and
 I lie down,

 I lie down under a lonely tree in the fields,
 I'll put it on,
 I'll put on a costume of You.


From the collection of poems Bowl of Fictional Fish / 2016 /


Kostým Tebe.


 Lubomír Tomik

 rýč zazvonil o kámen
 nervózně jsi sebou trhla ve spaní
 ohořelé oči schované na horší časy

 rýč zaduněl o dubové dřevo
 karavana těla zabloudila v mámení
 rýč seškrábnul zbytky kůže a
 ulehnu,

 ulehnu pod osamělý strom v polích
 navléknu
 navléknu si kostým Tebe.


Mokrý písek. Wet sand.

Recorded on November 28, 20 in Lenka Karhanová’s Studio in Uherské Hradiště.

Mokrý písek. Wet sand.

Lectured by Lenka Karhanová / pseud.Magdalena Verneová / http://www.lenkakarhanova.cz
Written by Lubomír Tomik.
From the my collection ,, Večeře u Minského a jiné básně“ / 2016 /

Mokrý písek

 Do díry v mokrém písku dej oprátku kus ruky s dýkou v pěsti,
 a ještě něco tam přidej, 
 něco ze své duše tresti.

 Voda vystoupá výš, 
 vše jen sobě ponechá,
 zamkne svou skrýš .

 Dívka, žena , stařena
 Opona  teď  stržena.

 Ó, 
 to Velké Neznámo.

Už napořád,
jsme v bezpečí.

Wet sand.

Lubomír Tomik.

 Put a noose of your hand ,
with a dagger in your fist,
 in the hole in the wet sand.

 And add something else there
 Something of your soul punishment.

 The water rises higher,
 he just keeps everything to himself,
 locks his stash.

 Girl, woman, old woman,
 the curtain is now torn down.

 O,
 the Great Unknown.

 Forever,
 we are safe.
 

Peoytl likes sound … Read underground in the basics of the basilica in Velehrad, for You, real underground.

Za dvacet let uvidíme….sílí, roste, mohutní

Peyotl má rád zvuk. Z chystané sbírky mých básní Mapa kontinentu Tvého srdce.Čteno pro Tebe 11.12.20 v základech baziliky na Velehradě, oficiálně , se svolením.

Recommended music for reading

Peyote likes sound.

Lubomír Tomik

On the way here, on the way here, on the way here,
dress off the buttons, took a step aside and the train numbered the screen
to a cluster of pixels and you were a little angry, there was no reason
a little frown,
it makes You different.

I walked under the constellation Cygnus in those few days,
desire of hope ,disappointment with rage, gratitude ,snail , kiss bruises.

You have everything and I have nothing,
I am a knight from place castle Emptiness,,
crazy man with a wooden sword.

He took a step aside, two man stand at Jack Keouac’s grave,
he was weathered, the sky under a cloud,
black was the color of the cat,
sad face.

You are my deep rose,
we are bound together,

by the web of constellation.

From the upcoming collection of my poems Map of the continent of Your heart. Read and recorded 11.12.20 in the foundations of the basilica in Velehrad, with permission, officially.

For You.