A mirror in the mirror.

Fotografie od Nadine Wuchenauer na Pexels.com
Zrcadlo v zrcadle.
Lubomír Tomik

na samém okraji viditelnosti,
na samém okraji zrcadla

hlad který nemá dosti,
věc, které mne právě napadla


ve skleněném okamžiku jiných realit,
nikomu není souzen klid

tvář v tváři hluboko zapuštěná,
chrám v chrámu zrcadel se roztříští když před ním řeknu Tvé jméno

střepy ve střepech ve střepech zrcadel, 
jsi devítiocasá Moebiova kočka

na konci koženého pásku je háček v háčku v háčku,
vyzobává pruhy kůže v pruzích kůže v pruzích kůže

usmívám se,
mlčíš,
před zrcadlem v zrcadle,
každé ráno


...............................................................................

A mirror in a mirror.
Lubomír Tomik

at the very edge of visibility,
at the very edge of the mirror

thing that just occurred to me,
hunger that can't get enough

in a glass moment of other realities
no one is destined for peace

face to face deeply embedded,
the temple in the temple of mirrors shatters when I say Your name before it

shards in shards in shards of mirrors,
you are nine tails Moebia's cat of nine tails

at the end of the leather strap is a hook in a hook in a hook,
it decorates stripes of skin in stripes of skin in stripes of skin

I am smiling,
you are silent
in front of the mirror in the mirror,
every morning

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,Chtíč." je karta Crowleyho Tarotu. 
Představ si věci, slova, momenty,fotky,obrazy,setkání, které by NIKDY nebyly, nebýt balíčku karet.
Nebýt Tebe. ,,Chtíč " je v druhé řadě na obrázku dole, uprostřed Velké Arkány.

Write you.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Napsat si tě.

Lubomír Tomik

můžu si Tě napsat,
nevím co znamená smutek

můžu si Tě napsat,
nevím co znamená smutek

můžu si Tě napsat,
nevím co znamená smutek,


promiň


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Write you.

Lubomir Tomik

I can write you
I don't know what sadness means

I can write you
I don't know what sadness means

I can write you,
I don't know what sadness means,

sorry

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhttps://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

Synchronicita pana Moora.

Právě čtu ..

,,The Mindscape of Alan Moore“

The Thoth deck features heavily in this documentary (made a few years ago). Mr Moore doesn’t talk about the deck partularly. But he does say about the tarot…
„…a pantheon of archetypal images that provide the cartography for a map of the human condition.“

„Most people find the word Apocalypse to be a terrifying concept. Checked in the dictionary it means only revelation, although it obviously has also come to mean end of the World. As to what the end of the World means, I would day that probably depends on what we mean by World. I don’t think this means the planet, or even the life forms upon the planet. I think the World is purely a construction of ideas, and not just the physical structures, but the mental structures, the ideologies that we’ve erected. That is what I would call ‚the World’…..“

Malý šok. Jak se jmenuje má připravovaná sbírka ,,Mapa kontinentu Tvého srdce “ …. Alan Moore mi schválil použití svých slov jak předmluvu a jednou mu sbírku přes laskavý kontakt v New Yorku pošlu.

Napsáno 9.5. večer.

Dnes brzy ráno otevřu oči a – ,,Když si něco přejete a vyslovíte zaklínadlo, slova, dejte se si pozor, aby se Vám to nevyplnilo !“ Alan.

U hrnku horké kávy najednou – BOOOM!!!!!, Před vnitřníma očima vidím nadpisy –

Mapa Kontinentu Tvého Srdce bude mít tři části :

I.Barokně deliriózní, rozmanitá morbidnost.

II. Hledání.

III. Bouře.

Začíná to, řekl jsem slova.

Do roka, už ani ne, dříve, budu Mapu Kontinentu Tvého srdce držet v ruce. Půjdu z tiskárny s balíkem prvních 100 kusů.

….už jsem chtěl publikovat tato slova když……. jako další orgasmus najednou …

,,Víla jménem Lisa.“

ona je paní deseti tisíců let,

její oči byly hvězdy ….

Karta Crowleyho Tarotu , právě teď je ,,Ďábel.“ Jak dlouho mi nevyšel, skoro jsi mi chyběla.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Začalo to, jako každý den !

Znovu boj!

Nevzdávat se !

Graffittttttttttttttttttttttttttt….-and last one-.i.

P.L. mi poslal videa a fotografie plné graffiti. Včera jsem objednal pět lístků na komorní vystoupení Romana Dragouna ,

…vše klaplo, lístky zamluvené, pak napsáno ,,Graffitiiiiiiiiiiiii“ a vznikne Poet Video, právě jsem si u poslechu ,,Zdroje“ uvědomil jak je to pořád neuvěřitelné,

být s Tebou aspoň takhle……… před třemi lety autem v 65 km/h rozdrcené nohy, bolest na stupnici od 1-10 teď tak dvacet, pořád plný prášků /pozor příliš mnoho P ve větě / přesto…psát tento text, mít možnost dělat aspoň tohle, po třiceti letech v zaměstnání, ve dvou firmách, kde jsem se vždy vyškrábal na jiné a jiné pozice, odpovědnější a odpovědnější – a najednou nemám kam se hnout, protože mi to tělo nedovolí , představ si, někdo ti sebere každodenní realitu – zvyky,úkoly,činnosti,samozřejmosti nejsou najednou tak samozřejmé a

jediné co nabídne je bolest a nemůžeš říct ne.

Vyškrábu se i odtud.

PS: I když Tě třeba nezajímám, mezitím svět zešílel v epidemiích a válkách,

jsme už jiní,

nedělám nic špatného- Otázka je… co je to ,,Špatné“ , kdo určuje hodnotu věcí, jejich kvalitu , jejich ,,dobré a špatné“ -chci žít a nevzdat se a někde tam hluboko uvnitř to víš.

I kdyby byl na planetě jediný člověk který by si nějakou náhodou přečetl má slova, viděl a slyšel některé z Poet Videí…. kdyby se na chvíli zastavil, zamyslel se, představil si…..-

Má to smysl.

I kdyby jsi se jen pousmála.

XXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na nenadálý citový výlev je…..

,,Kolo štěstí“ a hraje ,,Wheel of sun“ od Bathory.

Synchronicity.

Záhadný černý kufřík…

…z devadesátých let obsahuje roztodivnosti. Úlety vodovými barvami ve formátu A4, ježci, lodě a King Diamond ? Pole máků už tehdy ?

Protože nemůžu po zákroku moc chodit, uklízím a najednou DVA kufříky ve sklepě . Malá část prvního.

Takže báječnou Pavlu ze Zubů Nehtů jsem viděl naposled v Kaštanu 17.2.22 a předtím …..15.11.96.

Čas neznamená nic.

Co to jako má být ?

,,ČAS“?

A 17.1.97 ještě živý Filip Topol a ještě živý Milan Horák…6.4.96 ,přátelé kvalitní poezie… roznášeli jsme ty strojem psané letáky tehdy právě s Milanem a nakonec…opravdu někdo přišel, přijel, třeba až z Mikulčic. Když jsme tehdy nesli aparaturu na čtení, zamíchali jsme se do pochodu fotbalových rowdies, kolem nás policie na koních, my vepředu s repráky a mikrofony, najednou jsme ten průvod vedli, pak jsme se prodrali ven a zubili se .

Vidím to jako dnes, čas neznamená nic.

ČAS NEZNAMENÁ NIC.

Znamená Trumfovou kartu Crowleyho Tarotu na publikaci –

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec

Přesně takto jsem byl v pátek dopoledne na operačním stole, pravou nohu vytočenou pod stejným úhlem, praskání kostních srůstů bylo slyšitelné, jak se píše v propouštěcí zprávě, jen ruce jsem měl podél těla a byl v celkové anestezii a stále nevím, kde přesně mé vědomí bylo .

 Z výkladu karty – Je potřeba obrátit svůj svět vzhůru nohama, abychom získali jinou perspektivu a prohlédli tak své omezující zvyky a bloky ve vědomí.Řešení spočívá v ochotě odevzdat se hluboké víře, která pramení v našem nitru.

Poet Video o ,,Úklidu minulosti“

Úklid minulosti.

Lubomír Tomik

smítek prachu vteřin
růže
růže
růžice sprchy, stín peřin

proud vody očistý osvěžující
dávky samopalu půdu kolem kypřící

smyj minulost korouhví větrnou růžicí
body za okny ve tmě svítící
jen my
jen my
jen my

jámy zasypané vteřinami,
radiolokátory zachytily ozvěny napříč manekýnami perverzitami 
špiony se šiframi tvého jména

úklid minulosti,
běžný dosti,
bez milosti,
nepřesnosti,

úklid.


XXXXXXXXXXX

Cleaning up the past.

Lubomír Tomik

speck of dust seconds
roses
roses
shower rose, shadow of duvets

stream of clean water refreshing,
submachine gun batches the soil around the plowing

wash the past banner with a wind rose
points behind the windows in the dark glowing
just us
just us
just us

pits filled with seconds,
the radars picked up echoes across the mannequins' perversions
spies with ciphers of your name

cleaning up the past,
common enough
without mercy,
inaccuracies,

cleaning. 

XXXXXXXX
Při úklidu.
Karta na publikaci nečekaného Poet Videa je... ,,Slunce."
Asi aby dvacet let staré modely postav z filmu Hellraiser od firmy Neca uschly, zbavené prachu a nečistot a bez minulosti. Clive Barker.
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu, mimo jiné…. ,, Všechny tvořivé procesy jsou určitou formou hry a cestou objevování. Je to božské dítě v nás, které neustále hledá možnosti projevit se bez hranic a omezení. Naše pravé, já“ se rozvine a naplní energií, tak jako lotosový květ (symbol Východu) uprostřed slunce, při každém tvůrčím procesu, který využívá jak našeho vnitřního dynamického principu, tak i magnetického.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Večerní páteční čtení divoké kapitoly dvacáté páté ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“

Čtení ve Studiu Midian pro Tebe.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Napsáno střihovou metodou , jakou používal William Burroughs a je to dobrodružství protože se dá použít všelijaký materiál, to co přijde samo a před více jak deseti lety jsem poprvé četl poprvé tuto kapitolu…kde se vzala ? Podobnost s čímkoli kýmkoli či jakkoli je pouze náhodná. Jakou zvukový podkres použit zvukový archiv BBC, volně dostupné pro neziskové projekty, přesněji :

Drums – March tempo on drum. (120 paces per minute

Nigerian Crowds – Nigeria, speech with tom-tom drums.

XXXXXXXXXXXXXXXX

And I held astronaut Peters by the hand.

Chapter Twenty-Five.

What did they seize?

In the dusty annals of the Inquisition Court of the Archdiocese of London, we read: -What's going on? Any lines or what?
"Horror," Peters says with attendance.
How was she ? Gorgeous, in a word. Incredibly amazing, in two words.
Silence falls. Old wall clocks hesitate.
It's one hour, eight minutes.
The cone of light made a dark, vague outline out of the gloom. The shape of the house.
The bass voice had just said: -Oh, you are my love. -The words stretched as if it were honey. Sweet.
She licked her red lips and began to shake.
Bobby clenched her fist and pulled away in terror. He approached and used her idle mouth.

She blinked, tears streaming down her reddened cheeks, stretching like honey. Salty.
Inside, a motionless silhouette of a little girl boils.
He tenses and Bobby climbs after him, deep into his body, into his world, deep into his soul, without hesitation.
-Yes.- Bobby nods.
Now there are two girls. Sitting on a red sofa. The one with the blond ponytail is Bobby.
He goes out to tip the gentlemen and whispers: -Dream.-
The word stretched like honey. Sharp, like tufts of grass.
The other girl had a belt around her hips.

-With her.-


Bobby suddenly sits ragged on the other sweaty body and thoroughly fucks him with an artificial limb.
So that was it. Just a heartbeat, a heartbeat and moments of white light during orgasms. From the paintings hanging from the walls, the black faces of the saints flash and descend, climbing behind Bobby.
Bobby in stripper costumes. Bobby in high heels and stockings with seams and in pointed bras and lace panties, bulky belts with all the clumsy clothes of the fifties. Bobby strung in full fetishist outfit-boots, corsets and leather gloves and latex leotards and braided reeds. Bobby strapped to chairs, tied to tables, stretched on wooden frames, chained and gagged, dressed in leather helmets and overshoes. Bobby ties other women into sensual, provocative poses, plugging their mouths with tape and scarves and more unlikely things.
Time flies. Especially in moments of pleasure.

What did they seize? Your souls and fantasies.

Bobby put on a leather corset. She put on high, tight shoes. She allowed me to tie my hands in a leather glove just behind her back. Then it was useless to defend myself when I shoved a gag-shaped gag deep into her throat. At first glance, the thing on the table looked like a leather chastity belt.
Bobby, suffocating with a gag, groaned as a double rubber limb entered. He tensed it to burst, penetrating in, so that both parts of it began to rub against each other through the thin wall.
And even as she trembled with  breathless, sweaty, Bobby nodded seriously.
She felt the force flowing from the invisible prey. Pale faces were covered in blush.
My girlfriend Bobby then finished her job.


It was a dark August night. Big stars fluttered brightly above the houses.
In August, the stars are always big and bright.
Bobby sighed and wiped her mouth with a slight movement of her hand.
She rose from the divan and descended from the ground.


Down on the river, the axes began to work again.

End of chapter twenty-five.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je ,,Vůz."


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

Hloubka.

ANO. TOTO se děje a nevymýšlím si, znovu a znovu a znovu.

Crowley - 1 - mag
Fotografie od Tom Swinnen na Pexels.com

XXXXX

Hloubka.

Lubomír Tomik

Jak hluboké je hrdlo?
Jak hluboká je duše ?
Jak hluboké jsou oční důlky když do nich sestupuje Tvůj obraz?

Když do nich sestupuješ,
obraz je zrcadlový,
sestupuješ a stoupáš do sebe,

hloubka může být slovo
jen.
XXXX

Depth.

Lubomír Tomik

How deep is the throat?
How deep is the soul?
How deep are the eye sockets as your image descends into them?

When you descend into them,
the image is mirror,
you descend and ascend to yourself,

depth can be a word,
just. 
XXXXXXXX

Karta na publikaci těchto slov je ,,Mág".
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Crowley - 1 - mag

A je to jako snídaně nad Seinou.

A fairy tale made.

Učiněná pohádka.

Lubomír Tomik

bubny starodávné noci
oznamují že oheň bohů vyhasl,

učiněná pohádka-
příběh který mne rozemlel na masokostní moučku,

na Orfeově harfě popraskaly struny,
pořád se míjíme,

zní první tóny symfonie zapomnění,

byla jsi tropickým mořem v němž jsem se utopil a žraloci,
stíny prošlé záruční lhůtou,

učiněná pohádka.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A fairy tale made.

Lubomír Tomik

drums of the ancient night
announce that the fire of the gods has been extinguished,

made a fairy tale
a story that grinded me into meat-and-bone meal,

the strings cracked on Orpheus' harp,
we're still missing

the first tones of the symphony of oblivion sound,

you were a tropical sea in which I drowned and sharks,
shadows that have passed the warranty period,

made fairy tale. 

Jsem chodící skládka železa. Po noci kdy jsem bolestí nemohl spát jsou tohle první slova která přišla. Karta Crowleyho Tarotu která rozhodne….je…je…je…

jé!

Stalo se právě teď .

Poet Video pro Tebe ,,Tváře“

D.O. v Opavě čte část chystaného textu, najednou se vše protnulo-Crowley, video, zmixovaná nahrávka…jen takové cvičení…těžko na cvičišti, lehko na bojišti, až přijde čas, že Yasmin ?.

lyrics:

behind the windows of a gray face, at the end of the road broken glass lanterns will never find glassmakers and white Nights, the shore looms in a haze of fog

Ilustrace Tebe : Aleš Vencel a L.T.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe….

Crowley - 11 - chtic
A při střihu zvuku…
Aby nechybělo, ve videu kde je Crowleyho jméno.

V rákosí.

Fotografie od Laura Meinhardt na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Slepý v řece.

Lubomír Tomik

slepý,
slepý v rákosí,
mysli si

slepý,
slepý
slepý

ve tmě ,
mysli na mne

slepý,
slepý snad i bez rukou,

bez srdcí,
co možná už netlukou

čekání na cokoliv, 
část života,

čekal jsem naposled ,
příště půjdu a všechnu krásu i hrůzu obejmu,

už nikdy váhání,
jen NOW,
všechno zmizí


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Blind in the river.

Lubomír Tomik

blind,
blind in the reeds,
thinks

blind,
blind
blind

in the dark ,
think of me

blind,
blind even without hands,

heartless
what maybe they don't beat anymore

waiting for anything
part of life

I waited one last time
next time I will go and embrace all the beauty and horror,

never hesitation again
just NOW,
everything dissapers

žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž
Karta Crowleyho Tarotu na všechno TEĎ je - ,,Poustevník" .

Výklad :

,,Ctím vše, co má hlubší význam a smysl.
Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji."


Crowley - 9 - poustevnik
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

Hitparáda.

Fotografie od Lisa Fotios na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hitparáda.

Lubomír Tomik


,,kříž na zdi,
vnímám zašlou něhu,

bránu k tobě zavřít nedovedu,
poddaný pánem,
po Tobě , 
ztichlým křížem,
ztichlým ránem"


a skladba ,,Centifuga"
je na prvním místě v Hitparádě opuštěných, to je teda jistý

a telefon nezvoní,
dveře se neotvírají,
kroky se neozývají,
nikdo nepřichází,

jak umřít, 
když už jsem dávno mrtvý ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Music Chart.

Lubomír Tomik

,, cross on the wall,
I perceive sent tenderness,

I can't close the gate to you,
subject to lord
after you ,
a quiet cross,
quiet morning "


and song "Centifuge"
is in the first place in the Charts of abandoned,  it is certain

and the phone doesn't ring
the door doesn't open
steps are not heard,
nobody comes

how to die
when I'm long dead?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Karta Crowleyho Tarotu na Publikaci textu songu z prvního místa Hitparády opuštěných je... ,,Pět Pohárů"
,,Zklamání."
Crowley - petka poharu
,,Pětka pohárů ztělesňuje citové zklamání.

Zkus oklamat Crowleyho Tarot, není možná .

Crystal smile.

Fotografie od Klaus Nielsen na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Kříšťálový úsměv.

Lubomír Tomik


křišťálový úsměv nebe vyčaroval Tvé pousmání

píseň našeho chleba,

den a noc,
dobro a zlo,

naše každodenní pokrmy


křišťálový úsměv Tebe a

země elektrických nočních můr


co na to sejde,
když tam někde v dálce JSI,

pečeme další chleby,
připravujeme další jídla
cizí obrazovky září do Noci,

my prožíváme vlastní příběh,
píšeme si ho sami a jmenuje se :

,,Křišťálový úsměv"


V hlavní roli - TY


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Crystal smile.

Lubomír Tomik


the crystal smile of the sky conjured Your little shiny smiles,

the song of our bread,

day and night,
good and evil,

our daily meals


crystal smile you and

land of electric nightmares,

what comes together
when somewhere in the distance YOU are


we bake more breads,
we are preparing other meals
alien screens glow into the night,

we live our own story,
we write it ourselves and it is called:

"Crystal Smile"

In the lead role - YOU

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci nedělních slov pro Tebe, venku mrzne, přikryj mne sametem, karta je .... 
,,Slovo chtíč, touha má v angličtině podobu lust a má stejný základ slova jako slovo lustre, které znamená lesk, třpyt, světlo. Nemůžeme „zevnitř vyzařovat", pokud neovládáme svou vnitřní energii, svou osobní sílu. Lidé, kteří ji umí projevit, jako by skutečně září. Síla a světlo jsou dvě kvality, které se často nedají oddělit. V jiných karetních souborech se tento symbol nazývá Síla neboli krása, jež zkrotila zvíře. V egyptském hieroglyfickém písmu jsou síla a světlo vzájemnými synonymy, tj. ve svém původním významu stejná."tRumfová.kEdeNáctá. Kráska a zVíře.  ,,chtíč" AnO. chcI.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila


Crowley - 11 - chtic
,,Osoby narozené ve Lvu budou vašimi důležitými zrcadly, odrážejícími váš potenciál projevovat se tvůrčím způsobem.

,,Císařovna“

Cesta roku 2022 je druhý ,,Mág“ a ,,Císařovna“, každé slovo platí.

Crowley - 3 - cisarovna

,,Během roku ve znamení Císařovny prožívají jednotlivci potřebu ujasnit si, co je pro ně citově důležité. Během tohoto roku budete ve svém životě potkávat lidi, kteří vám ukáží, co po citové stránce potřebujete. Tento rok se výborně hodí k tomu, abyste:

1) skoncovali s přílišným dáváním se druhým a s přehnanými sklony k citové obraně;

2) vyřešili záležitosti spojené s mateřstvím, a nebo aby se zahojila bolavá místa, která povstala z vašeho vztahu k matce nebo k osobám, jež ve vašem životě hrály podobnou roli;

3) pokusili se vyniknout v profesích a na vůdčích pozicích, kde je možné projevit osobní sílu, která povstává z jednoty mysli a srdce; a konečně

4) aby byl váš život bohatší na krásu, harmonii, přirozenost a vnímavost.


Pokud se Císařovna ocitne na začátku růstového cyklu , začíná devítiletý cyklus růstu ve znamení Venuše neboli Stezka srdce. Po devět let bude vaše životní pouť pod vládou Venuše, tedy Císařovny neboli archetypu Matky Země. Je to cyklus, který se nejlépe hodí k tomu, aby člověk následoval své touhy a hlas svého srdce.

Slova „měl bych“, ať už se týkají čehokoli, se tu neuplatní.

Každé jednotlivé slovo.

Tomuto cyklu srdce říká: „Teď přišel můj čas.“ Císařovnin cyklus je obdobím, kdy se jisté druhy tvůrčí činnosti stávají vášní a kdy pro vás budou mít smysl jen citově hluboké vztahy. Tato doba se také výborně hodí k tomu, abyste uzdravili své vztahy s důležitými ženami svého života, které byly doposud plné nedorozumění.

Teď přišel můj čas.

Svět se změnil, proč se nezměníme i my ?

Katedrála bez návratu.

Fotografie od Harry Smith na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Katedrála.

Lubomír Tomik


katedrála umírání,
zázraky, jděte a dějte se !

katedrála vzpomínání,
vzpomínky, jděte a dějte se !

katedrála na Golgotě a když ji poutník opouští,
odchází jiný,

ptá se, jestli někdo neviděl jeho jméno a jaké vlastně bylo,


katedrála bez návratu.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cathedral.

Lubomír Tomik

Dying Cathedral,
miracles, go and happen!

Cathedral of Remembrance,
memories go and happen!

the Cathedral at Golgotha ​​and when the pilgrim leaves it,

leave different,

he asks if anyone saw his name and what it was like,


cathedral without return.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci  slov z katedrály bez návratu je...  ,,Žal" a je to opět přesné https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1018-crowleyho-tarot-mala-arkana-ti-mee

protože stále dělám tu stejnou chybu, že lidem věřím.


Crowley - trojka mecu

Mr. Atmosféra.

Dnes ráno v debatě na YouTube mě v dobrém oslovil člověk : ,, Whatever you say Mr Atmosphere…“

Mr.Atmosphere.

Mám psát dvě básně pro dva nováčky, Alabu a Cryptocom7 , spojím dohromady , bude se jmenovat ,,Mr.Atmosféra.“

Teď jestli bude o ,,Atmosféře“ nebo o ,,ATMOSFÉŘE“

Nebo o Tobě.

Pro každého něco, ať se usmějete.

Karta Crowleyho Tarotu na pana Atmosféru je…míchám…ještě chvíli…šestkrát…ještě šestkrát…šestkrát…

Crowley - rytir poharu
,,Rytíř Pohárů“.
Svěřil jsem život do rukou Tobě a Tarotu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Tarotu podle Crowleyho. Pro tuhle báseň si musím jít.

Veselé, kdybych stále neměl pravé koleno rozdrcené nárazem osobního auta v 65 km/h, možná bych se i usmál.

Takto jen doufám, že se usmějete Vy.

Ty.

Na jeden nádech audio…Devotion to the moment. …

…pro některé Poet Video a pro Tebe, na dálku,Ti posílám kus sebe a zároveň je to zkouška nahrávání, zkouším přidat basy…, dát dohromady vlastní ,,nahrávací studio“ nestálo nic, místo ve sklepě, polstrování zahradních židlí , v podzemí… a výsledek :

…nad zahradou Hesperidek…..Devotion to the moment. / For You /

english lyrics in article below, so please, look there, read and listen, Beauty.

Karta Crowleyho Tarotu je…

Crowley - 1 - mag

TY