V rákosí.

Fotografie od Laura Meinhardt na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Slepý v řece.

Lubomír Tomik

slepý,
slepý v rákosí,
mysli si

slepý,
slepý
slepý

ve tmě ,
mysli na mne

slepý,
slepý snad i bez rukou,

bez srdcí,
co možná už netlukou

čekání na cokoliv, 
část života,

čekal jsem naposled ,
příště půjdu a všechnu krásu i hrůzu obejmu,

už nikdy váhání,
jen NOW,
všechno zmizí


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Blind in the river.

Lubomír Tomik

blind,
blind in the reeds,
thinks

blind,
blind
blind

in the dark ,
think of me

blind,
blind even without hands,

heartless
what maybe they don't beat anymore

waiting for anything
part of life

I waited one last time
next time I will go and embrace all the beauty and horror,

never hesitation again
just NOW,
everything dissapers

žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž
Karta Crowleyho Tarotu na všechno TEĎ je - ,,Poustevník" .

Výklad :

,,Ctím vše, co má hlubší význam a smysl.
Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji."


Crowley - 9 - poustevnik
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

Hitparáda.

Fotografie od Lisa Fotios na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hitparáda.

Lubomír Tomik


,,kříž na zdi,
vnímám zašlou něhu,

bránu k tobě zavřít nedovedu,
poddaný pánem,
po Tobě , 
ztichlým křížem,
ztichlým ránem"


a skladba ,,Centifuga"
je na prvním místě v Hitparádě opuštěných, to je teda jistý

a telefon nezvoní,
dveře se neotvírají,
kroky se neozývají,
nikdo nepřichází,

jak umřít, 
když už jsem dávno mrtvý ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Music Chart.

Lubomír Tomik

,, cross on the wall,
I perceive sent tenderness,

I can't close the gate to you,
subject to lord
after you ,
a quiet cross,
quiet morning "


and song "Centifuge"
is in the first place in the Charts of abandoned, it is certain

and the phone doesn't ring
the door doesn't open
steps are not heard,
nobody comes

how to die
when I'm long dead?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Karta Crowleyho Tarotu na Publikaci textu songu z prvního místa Hitparády opuštěných je... ,,Pět Pohárů"
,,Zklamání."
Crowley - petka poharu
,,Pětka pohárů ztělesňuje citové zklamání.

Zkus oklamat Crowleyho Tarot, není možná .

Crystal smile.

Fotografie od Klaus Nielsen na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Kříšťálový úsměv.

Lubomír Tomik


křišťálový úsměv nebe vyčaroval Tvé pousmání

píseň našeho chleba,

den a noc,
dobro a zlo,

naše každodenní pokrmy


křišťálový úsměv Tebe a

země elektrických nočních můr


co na to sejde,
když tam někde v dálce JSI,

pečeme další chleby,
připravujeme další jídla
cizí obrazovky září do Noci,

my prožíváme vlastní příběh,
píšeme si ho sami a jmenuje se :

,,Křišťálový úsměv"


V hlavní roli - TY


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Crystal smile.

Lubomír Tomik


the crystal smile of the sky conjured Your little shiny smiles,

the song of our bread,

day and night,
good and evil,

our daily meals


crystal smile you and

land of electric nightmares,

what comes together
when somewhere in the distance YOU are


we bake more breads,
we are preparing other meals
alien screens glow into the night,

we live our own story,
we write it ourselves and it is called:

"Crystal Smile"

In the lead role - YOU

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci nedělních slov pro Tebe, venku mrzne, přikryj mne sametem, karta je .... 
,,Slovo chtíč, touha má v angličtině podobu lust a má stejný základ slova jako slovo lustre, které znamená lesk, třpyt, světlo. Nemůžeme „zevnitř vyzařovat", pokud neovládáme svou vnitřní energii, svou osobní sílu. Lidé, kteří ji umí projevit, jako by skutečně září. Síla a světlo jsou dvě kvality, které se často nedají oddělit. V jiných karetních souborech se tento symbol nazývá Síla neboli krása, jež zkrotila zvíře. V egyptském hieroglyfickém písmu jsou síla a světlo vzájemnými synonymy, tj. ve svém původním významu stejná."tRumfová.kEdeNáctá. Kráska a zVíře. ,,chtíč" AnO. chcI.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila


Crowley - 11 - chtic
,,Osoby narozené ve Lvu budou vašimi důležitými zrcadly, odrážejícími váš potenciál projevovat se tvůrčím způsobem.

,,Císařovna“

Cesta roku 2022 je druhý ,,Mág“ a ,,Císařovna“, každé slovo platí.

Crowley - 3 - cisarovna

,,Během roku ve znamení Císařovny prožívají jednotlivci potřebu ujasnit si, co je pro ně citově důležité. Během tohoto roku budete ve svém životě potkávat lidi, kteří vám ukáží, co po citové stránce potřebujete. Tento rok se výborně hodí k tomu, abyste:

1) skoncovali s přílišným dáváním se druhým a s přehnanými sklony k citové obraně;

2) vyřešili záležitosti spojené s mateřstvím, a nebo aby se zahojila bolavá místa, která povstala z vašeho vztahu k matce nebo k osobám, jež ve vašem životě hrály podobnou roli;

3) pokusili se vyniknout v profesích a na vůdčích pozicích, kde je možné projevit osobní sílu, která povstává z jednoty mysli a srdce; a konečně

4) aby byl váš život bohatší na krásu, harmonii, přirozenost a vnímavost.


Pokud se Císařovna ocitne na začátku růstového cyklu , začíná devítiletý cyklus růstu ve znamení Venuše neboli Stezka srdce. Po devět let bude vaše životní pouť pod vládou Venuše, tedy Císařovny neboli archetypu Matky Země. Je to cyklus, který se nejlépe hodí k tomu, aby člověk následoval své touhy a hlas svého srdce.

Slova „měl bych“, ať už se týkají čehokoli, se tu neuplatní.

Každé jednotlivé slovo.

Tomuto cyklu srdce říká: „Teď přišel můj čas.“ Císařovnin cyklus je obdobím, kdy se jisté druhy tvůrčí činnosti stávají vášní a kdy pro vás budou mít smysl jen citově hluboké vztahy. Tato doba se také výborně hodí k tomu, abyste uzdravili své vztahy s důležitými ženami svého života, které byly doposud plné nedorozumění.

Teď přišel můj čas.

Svět se změnil, proč se nezměníme i my ?

Katedrála bez návratu.

Fotografie od Harry Smith na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Katedrála.

Lubomír Tomik


katedrála umírání,
zázraky, jděte a dějte se !

katedrála vzpomínání,
vzpomínky, jděte a dějte se !

katedrála na Golgotě a když ji poutník opouští,
odchází jiný,

ptá se, jestli někdo neviděl jeho jméno a jaké vlastně bylo,


katedrála bez návratu.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cathedral.

Lubomír Tomik

Dying Cathedral,
miracles, go and happen!

Cathedral of Remembrance,
memories go and happen!

the Cathedral at Golgotha ​​and when the pilgrim leaves it,

leave different,

he asks if anyone saw his name and what it was like,


cathedral without return.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov z katedrály bez návratu je... ,,Žal" a je to opět přesné https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1018-crowleyho-tarot-mala-arkana-ti-mee

protože stále dělám tu stejnou chybu, že lidem věřím.


Crowley - trojka mecu

Mr. Atmosféra.

Dnes ráno v debatě na YouTube mě v dobrém oslovil člověk : ,, Whatever you say Mr Atmosphere…“

Mr.Atmosphere.

Mám psát dvě básně pro dva nováčky, Alabu a Cryptocom7 , spojím dohromady , bude se jmenovat ,,Mr.Atmosféra.“

Teď jestli bude o ,,Atmosféře“ nebo o ,,ATMOSFÉŘE“

Nebo o Tobě.

Pro každého něco, ať se usmějete.

Karta Crowleyho Tarotu na pana Atmosféru je…míchám…ještě chvíli…šestkrát…ještě šestkrát…šestkrát…

Crowley - rytir poharu
,,Rytíř Pohárů“.
Svěřil jsem život do rukou Tobě a Tarotu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Tarotu podle Crowleyho. Pro tuhle báseň si musím jít.

Veselé, kdybych stále neměl pravé koleno rozdrcené nárazem osobního auta v 65 km/h, možná bych se i usmál.

Takto jen doufám, že se usmějete Vy.

Ty.

Na jeden nádech audio…Devotion to the moment. …

…pro některé Poet Video a pro Tebe, na dálku,Ti posílám kus sebe a zároveň je to zkouška nahrávání, zkouším přidat basy…, dát dohromady vlastní ,,nahrávací studio“ nestálo nic, místo ve sklepě, polstrování zahradních židlí , v podzemí… a výsledek :

…nad zahradou Hesperidek…..Devotion to the moment. / For You /

english lyrics in article below, so please, look there, read and listen, Beauty.

Karta Crowleyho Tarotu je…

Crowley - 1 - mag

TY

Paula, Paula.

Solve et coagula

Paulo,Paulo.

Lubomír Tomik

v jedné vzdálené zemi,
pod oblohou a hvězdami

zakletá v čase,
Její krása kdysi naplnila tváře Vikingů úžasem a

Valhallu šepotem,
když kráčela mezi hodovními stoly

hrdě a nebojácně,

krásná a něžná,
vstříci Odinovi

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


Paula, Paula.


Lubomír Tomik

in one distant country,
under the stars and sky and stars

cursed in time,
Her beauty once filled the faces of the Vikings with amazement,

Valhalla in a whisper,
as She walked between the banquet tables,

proudly and fearlessly

beautiful and tender,
to meet Odin,

Paula, Paula

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Karta Crowleyho Tarotu, na publikaci slov na přivítanou je …ze 78 karet a jednoho Mága navíc Solve et coagula

Crowley - 14 - umeni

,,The Art“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

Jsem s Tebou dnes od jedné v noci a nemůžu přestat. Solve et coagula

POET VIDEO pro Tebe: ,,A důrazně si nasadil onu frygickou čapku.“

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 / Čteno a nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

A důrazně si nasadil onu frygickou čapku.

Lubomír Tomik

a nasadil si ji,
důrazně
a přišlo to z čista a jasna jako blesk

viděl se obklopený rotujícími srdci
rozstřikujícími kolem sebe kapičky krve prýštící ven
s rukama pátrajícíma v hrudních koších
po jejích stopách

věnuj mi požehnání

věnuj mi požehnání

chci uctívat Tvou nahotu

chci uctívat Tebe


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

And he put on that Phrygian cap emphatically.

Lubomír Tomik

and he put it on,
emphatically
and it came from pure and clear as lightning

he saw himself surrounded by rotating hearts,
droplets of blood splashing out
with hands searching in the chest,
in Her footsteps

give me a blessing

give me a blessing

I want to worship Your nudity

I want to worship You

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

http://www.shaark.cz

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je …Dvě Hole. ,,Nadvláda“

Máš ji nade mnou.

Crowley - dvojka holi

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

POET VIDEO ,,P.K.“

Měsíc nad naší zahradou..nebo tunel ke světlu? Velmi podobné a šťastnou náhodou jsem zachytil CO se vlastně stalo, natočená vzpomínka.
lyrics:
P.K.

Lubomír Tomik

eyes full of Your tender fingers,
walked around the room
step step  step  step by step ets pets pets

thou
ght
of You

applause is borne by the country,
with an open window,
among the clouds
the Sun,
the Moon

Your fingers full of tender eyes,

eyes full of Your tender fingers

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci Poet Videa je ,,Kolo štěstí“

Crowley - 10 - kolo stesti
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

Zima je skutečně tady.

První sníh na zahradě.

Ty nikde a čas jen dál a dál a dál , vteřiny, minuty, hodinydnyměsíce…..roky, lusknu prsty a tři jsou pryč.

Ty ještě krásnější.

Vážnější.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci prvního sněhu , aby jsi ho -možná- mohla vidět mýma očima ze střešního okna domu…. je

Crowley - trojka disku
,,Dílo“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1046-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-disk

,,Trojka disků zastupuje schopnost věnovat veškerou svou energii jednomu „dílu“. Představuje vytrvalost a houževnatost, jež musí být doprovázeny jasným vědomím naléhavosti jednotlivých úkolů a zodpovědnosti, která z toho plyne. Tento symbol ilustruje osobní sílu, která spočívá ve schopnosti soustředit se jen na svůj cíl a kterou spoluvytváří i uvědomění si priorit a závazků, což naznačuje pyramida. Tři červená kola symbolizují jednotu mysli, srdce a činů. Jasné vědomí toho, čemu chcete věnovat svou energii a čemu nikoli naznačuje modré světlo v okolí pyramidy. Sama prozářená pyramida ilustruje osobní sílu, která dovoluje zaměřit se na jediný cíl a nenechat se ničím rozptylovat.“

Just raw poem.

Just raw.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvv

Buď v bezpečí 1st99 v Jednom světě.

Lubomír Tomik

buď v bezpečí
v jednom světě

kde tančí stíny
objímají Tě

buď v bezpečí
v jednom světě

kde na pasekách rosa

buď v bezpečí ve všech světech,
ve vše jsme spolu,
ve všech jinak,
jsi v bezpečí

pojďme na to!

VVVVVVVVVVVVVVVV6RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR6VVVVVV6RRRRR

Be safe 1st99 in One World.

Lubomír Tomik

be safe
in one world

where the shadows dance
they hug you

be safe
in one world

where on the clearings dew

be safe in all worlds,
we are together in everything,
in all otherwise,
You are safe

let's go!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYOU

Karta Crowleyho Tarotu na pblikaci slov pro Tebe ve chvílích kdy ožívají další a další příběhy a za všemi jsi Ty, síla v Tobě a karta je : ,,Princ pohárů“

Crowley - princ poharu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Píši Ti jen tak….

…protože stále naživu díky Tobě.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXv
Jak.

Lubomír Tomik

jak Ti asi ubíhají dny,
jak Ti asi ubíhají dny, jak 

Tě míjejí pátky a sny,

všechno ztratíme,
chci jen všechny TEĎ s Tebou

všechny poklady Troje,
všechna tajemství mořských hlubin každý dublon z Dublinu,

nesnesou srovnání,
zabíjíš mne svým jasem,
nesnese srovnání

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVV
How.

Lubomír Tomik

as the days go by,
how are your days going by, how

Fridays and dreams pass You by,

we lose everything
I just want all NOW with You

all the treasures of the Throy,
all the depths of the depths of each Dublin dublin,

they can't stand comparisons,
you kill me with Your brightness,
can't stand comparison

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

a karta Crowleyho Tarotu na nenadálý výlet s Tebou….ne najednou karty:

minulost: ANO

přítomnost: ANO , protože Rytíř Pohárů vyšel naposledy před chvílí, na Poet Video, zdůvodněte, kdokoli.

budoucnost: Ukáže se

Ty: ,,Láska“

Karta na zbytek dne : ,,Aeon“

a na publikaci :

Crowley - princezna disku
TY. Znovu a znovu a zase znovu a 663 krát.

Uprostřed lesů….

…točil P.L. záběry pro nové Poet Video.

Nemám nic připraveno, tohle zaskočilo i mě, jdu se podívat na záběry které mi poslal.

Karta Crowleyho Tarotu na vznik Poet Videa z ničeho…. ,,Sedm mečů“ ,,Marnost“.

Ne. Zkusím něco vyčarovat, z ničeho.

Crowley - sedmicka mecu
,,Sedm mečů představuje stav mysli, který vyvolává pocit marnosti, bezvýslednosti a prázdnoty, který vystihují slova „má to nějaký smysl?“. Tato mysl si je jistá svým cílem, což naznačuje meč uprostřed.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1022-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-me

,,Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích sedmi týdnů nebo měsíců budete odhodláni přerušit tendenci své mysli, která vám znemožňuje, abyste dělali to, co si tolik přejete dělat.“

Pojďme na to.

Surová neupravená slova…

..teď, bez úprav ,obrázků, zvuku , videa, jen slova na papír a TEĎ do PC a WIFI a JSOU po planetě, vir krásy pro Tebe TEĎ

Děti bohů.

Lubomír Tomik

labutě,
kobercovým náletem políbily zemi,
náhrdelníky brokáty a diamanty pršely z nebe,
blýskání a třpyt v odpoledním slunci

když odlétly,
dívali jsme se k Severu,
na noční oblohu,
v mrazivém vzduchu to najednou byly dcery bohů.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Children of the gods.

Lubomír Tomik

swans,
they kissed the ground with a carpet raid,
brocade and diamond necklaces rained down from the sky
glitter and lights in the afternoon sun

when they flew away
we looked to the North,
to the night sky,
in the freezing air they were suddenly daughters of gods.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe, upřímně je ,,Rytíř Pohárů“

Crowley - rytir poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Ano.

Znovu a znovu, 78 karet Crowleyho Tarotu a otočím tu, která je v tomto okamžiku, v těchto TEĎ pravdivá, VŽDY.