,,Ve velkém moři Bina, za Noci času“… Babalon, pro Tebe.

Fotografie od Anna Nekrashevich na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik


the blade of Alenka's shoes,

early cold,
early hunger,
early eye dance,
              fingering

we can see every thing,
CAN WE SEE HER?

Woman,
dressed in scarlet.

You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik

břit Alenčiny boty,

brzký chlad,
brzký hlad,
brzký tanec očí,
             prstoklad

každou věc můžeme vidět,
VIDÍME ji ?

Žena,
do šarlatu oděna.

Ty.
Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com

Karta na publikaci , karta Crowleyho Tarotu: https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1036-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-pohar

Crowley - sedmicka poharu

Nejsou jen dobré karty, někdy jsou i ty nejhorší, dobré vědět, můžu s tím bojovat.

,,Latahové“ … dopsáni…

… jsi se mnou i když nejsi… fantastický čas při psaní,v jedné chvíli jsem se zastavil -byla jsi přede mnou, viděl Tvé rty…najednou tři verše končí slovem ,, rty “ …je to jako by jsi měla v pěsti injekci a zabodla jdi do mne, čistý a neředěný pocit své přítomnosti, hmatatelné, slyším Tvůj dech.

Elisa pro Tebe, i s kartou.

…poslední báseň z minulého sešitu….Elisa…nechal jsem název…objevila se sama…a karta ,,Princ pohárů “ je na její publikování…
…tohle je můj tajemný dopis Tobě.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elisa.

Lubomír Tomik

Dotkni  se  svým
 chodidlem země,

dotkni  se  svým chodidlem mraku,

už jen pojď ke mě,


dotkni se svým chodidlem chřtánu draků.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elisa.

Lubomír Tomik

Touch Your foot the Earth,

touch  Your foot the Clouds,

touch the maw of Dragons with Your foot,

just come to me.

,,Obrana Kaktusové skály“…jen zvuk…

…přepsat musím zítra , jen audio, surové, bez úprav , na jeden pokus, jen jeden šíp…

pro Tebe…protože….možná ji znáš… WOW, snad ano.

Napsáno, nahráno pro Tebe teď, jak se soumrakem přišla noc.

Báseň pro Tebe. ,,Obrana Kaktusové skály.“

Víš jak jsem na tohle dlouho čekal, na tahle slova?

Staletí.

Znovu, na nahrávání vyšla karta Crowleyho Tarotu ,,Ďábel“, tedy karta spojena s Tebou.

Nepřeháním.

A dnes…

…jsem si nechal vyložit Crowleyho Tarot, od někoho jiného…

Potkal jsem úžasnou ženu, Julii, https://www.abracadabra.cz/ ,

dopředu jí řekl, které karty mi vycházejí, Ďábel a Blázen,

při otázce na mé psaní …co mohlo jiného vyjít…

Asi… je to….má cesta. Psaní a Ty…jedno jsou.

Přítel z Normandie …

….se mne ptal co teď čtu…Yes, každá kniha je jinde v domě.

Co myslíš, Jaskiersi?

Tvůj dnešní článek byl…. mimo měřitelné hodnoty, úžasné!

S Tvým dovolením, link na něj dám na své stránky, ať si najde své čtenáře:

https://jaskiers.wordpress.com/2021/08/05/le-pianiste-par-wladyslaw-szpilman/

Jaká je asi pravděpodobnost….

…znovu, ze 78 karet Crowleyho Tarotu, s obrazy Lady Friedy Harrisové…že mi na otázky-

Současná situace?

Překážka ?

Řešení ?

Takhle to vypadá, fotky jsou mé, chtěl jsem to zdokumentovat, není to nachystané, znovu, v tomhle žiji.

Pokaždé jiným způsobem míchání….vyjdou tyto karty.
Současná situace ?

Ďábel. Vychází mi každý den několikrát a je to vždy spojeno s Tebou a …však víš, napsal bych je sem nejraději, dvě slova.

Překážka ?

Velekněz….silný kalibr…. a řešení ?

Láska.

Jak jinak….to, že je na obalu knihy která je položena vedle…to už je jen třešnička na dortu.

TEĎ.

Za chvíli se probudím z komatu , třeba si na tenhle zvláštní sen vzpomenu a obejmu Tě.

Znovu.

Drobné synchronicity a jak je nemilovat.

S odstupem pár sekund….otevřu mail a v něm ten nej čtyřlístek který jsem kdy viděl, znamená pro mne více než tisíc slov…

…a návštěvník z Dublinu byl na midianpoet.com … zdánlivě nesouvisející události…
…karta Velekněze na dnešní den….nalevo býk a napravo Lev..v tomto případě…Lvice.

Kniha Zákona, Crowley, kap.1,57 : ,,Neboť je Láska a Láska. Zde je holubice a zde je had.“

,,Nevěřte ničemu, jen proto, že to mnozí pořád opakují.“ Gautama Buddha

Víra v Tebe.

Věřím.

Ve větrném studeném letním ránu…

…přímý úder na solar…tři karty Crowleyho Tarotu na dnešní den :

Minulost, Přítomnost, Budoucnost,

znovu – 78 karet a :

MINULOST PŘÍTOMNOST BUDOUCNOST

…Smrt byla…..
…Blázen vychází
skoro každý den…

… Eso mečů časté…

Crowleyho tarot – Malá arkána – Eso mečů (probud.se) :

,,…stav mysli, která nezná pochyb…“

,,…Tato mysl všechno přijala a se vším se vyrovnala, a přesto zůstává hluboce vnímavá, jak to naznačují dva půlměsíce na rukojeti meče…“

,, …budete moci realizovat své originální nápady nebo uskutečnit svůj velký sen… “

TY !

Dnes do Studia Shaark…

…a myšlenka, že Ti o tom řeknu, jako posledně, kdy to nevyšlo a pak si uvědomím, že vždycky, pokaždé, dělám první krok, milionkrát.

Ty nikdy.

Zeptám se – teď -Crowleyho Tarotu- Co nás dva spojuje ?-

Objeví se tato karta…

Crowleyho tarot – 15 – Ďábel (probud.se)

..spadne mi čelist až na zem. Když ji posbírám…jaké je a bylo a je všude naše číslo ? Odmlčíš se , zmizí. Komunikujeme, objeví se.

A v článku …-

,,PRINCIP SMYSLU PRO HUMOR, KTERÝ SI ZACHOVÁVÁME I VE CHVÍLÍCH TRÁPENÍ“

,,V životě bychom měli následovat to, co nás přitahuje, nebo to, co nás na duchovní či profesionální úrovni inspiruje.“

,,Ať už jsou mé problémy skutečné nebo smyšlené, vypořádám se s nimi v klidu a s veselou myslí.“

Trump card number XV from Aleister Crowley’s Thoth Tarot card deck – The Devil. Crowley designed the cards which were then painted by Lady Frieda Harris between 1938 and 1943 but not published until 1969. In Crowley’s explanation, this card signifies materiality, temptation and obsession.

A pořád čekám , až uděláš první krok.

I když? Jak říká Hamlet: ,, Jsou věci mezi nebem a zemí, Horacio, o kterých nemá věda ani filozofie ponětí!“

Jednou.

Třeba ještě v tomto životě.

Logické zdůvodnění : Nemožné .

Crowleyho Tarot, dnes.

Mícháno, vyloženo:

Minulost – Žal : Tři Meče. OK. To bylo.Crowleyho tarot – Malá arkána – Trojka mečů (probud.se)

Přítomnost – Umění :Trumfy Právě jsem přepsal ,,Pohyblivé terče.“ To je . Crowleyho tarot – 14 – Umění (probud.se)

Budoucnost – Slunce : Trumfy Spolupráce . To bude. Crowleyho tarot – 19 – Slunce (probud.se)

K Slunci ještě jedna otázka :

vyloženo: UNIVERSUM Crowleyho tarot – 21 – Vesmír (probud.se)

Výpočet Karty zrození:

2 0 0 1

výsledek

21 = karta Universum je životním symbolem osobnosti Crowleyho tarot – 21 – Vesmír (probud.se)
3 = karta Císařovny je životním symbolem duše…a ta vyšla včera.Crowleyho tarot – 03 – Císařovna (probud.se)

Logické zdůvodnění : Nemožné.

UNIVERSUM.

Mé celé Universum jsi Ty.

Estetická hračka. Aesthetic toy.

Aesthetic toy.

Lubomír Tomik

You are
the most beautiful giant machine,
crush everything in front of you.

You are
smiling Ganesha,
You pierced your fang
The Moon and my heart,

You're in dark labs
the most beautiful proof of life after death,
You are in the shine of snow the top of K2,

I grit my teeth somewhere for overhang,
slowly solidifies already solidified!
Estetická hračka.

Lubomír Tomik

Jsi
nejkrásnější gigantický stroj,
drtíš vše před sebou.

Jsi
usmívající se Ganéša,
propíchla jsi svým klem
Měsíc a mé srdce,

jsi v setmělých laboratořích
nejkrásnější důkaz života,
jsi v lesku sněhu vrcholek Ká Dvojky,

někde pro převisem drkotám zuby,
pomalu tuhne už ztuhlé !

Eso mečů na Eroplán z Nagána….

…ze 78 karet Crowleyho Trotu je to :

Crowleyho tarot  – Malá arkána – Meče

 Crowley - eso mecu Eso mečů Eso mečů představuje průzračnost myšlení, ale i nápaditost a originalitu na mentální úrovni. Je to stav mysli, která nezná pochyb. Mraky ve spodní části karty symbolizují překonání pochyb i vnitřních zmatků. Eso mečů tak ztělesňuje tvůrčí a inspirované myšlení plné originálních nápadů. Je obrazem rozšířeného vědomí, které pochopilo všechny souvislosti. Tvořivost mysli tu ilustruje zelený meč. Tato mysl všechno přijala a se vším se vyrovnala, a přesto zůstává hluboce vnímavá, jak to naznačují dva půlměsíce na rukojeti meče. Je otevřená své dynamické energii (slunce na rukojeti) a neustále v ní probíhá proces obrody, při kterém je staré nahrazováno novým (had na rukojeti meče).

Meč protíná korunu na znamení rozšířeného vědomí. Koruna totiž představuje zkušenost, která je nám důvěrně známá, případně symbolizuje mysl, která obsáhla další, dosud neznámý rozměr svého vědomí. Vznesla se nad oblaka pochyb a vnitřního zmatku a vstoupila tak do nového světa plného světla a průzračnosti. Metafora by tento stav mysli popsala jako zářivě modrou oblohu bez mráčku. Z pohledu tibetského buddhismu jde o stav mysli, který se nazývá „vědomím zářícího démantu“.
Eso mečů je spojováno se vzdušnými měsíci Vah (21. září – 21. října), Vodnáře (21. ledna – 21. února) a Blíženců (21. května – 21. června). Všechna Esa reprezentují období jednoho roku. Jestliže si tuto kartu vytáhnete, měli byste tedy svého potenciálu tvořivosti a inspirace, který je zdrojem vašich nových idejí, během tohoto roku plně využívat. Eso mečů je pro vás celkově předzvěstí dobrého roku, ve kterém budete moci realizovat své originální nápady nebo uskutečnit svůj velký sen. I váš cíl bude v tomto roce na dosah, jistěproto, že cit pro správnou volbu bude u vás na nej vyšší úrovni. Tato pozitivní energie se ještě zesílí během měsíců ve znamení Vah, Vodnáře a Blíženců. V této době také snadněji pochopíte strukturu uvažování osob, které se v těchto znameních narodily a které jsou pro vás něčím důležité. Tento symbol podporuje činnosti spojené se psaním, vydáváním a výzkumem na kterémkoli poli. Naznačuje, že vám nic nebrání v tom, abyste volně čerpali ze svého vnitřního zdroje tvořivého myšlení, vynikajících nápadů a intuitivního myšlení. Z mýtického hlediska je Eso mečů spojeno s králem Artušem a kulatým stolem. Eso mečů je obrazem hledání svátého Grálu a přijetí moudrosti, která se uvolní vytažením meče uvězněného v kameni.

OČI JEDNOROŽCE. Pro Tebe. / VIDEO /

Pro Tebe, však víš.


Napsáno, čteno uvnitř ,,pyramidy“, nahráno, točeno, foceno, zahráno, malováno, namluveno a pár slov nahráno ve Starém Městě. Vše, zvuk i obraz, sestříháno, pro Tebe, byla jsi u toho se mnou.
Snad se Ti bude líbit a aspoň chvílemi se pousměješ.

Lyrics: https://midianpoet.com/2021/06/12/oci-jednorozce-unicorn-eyes/

První poslech …

…nahrávek z pyramidy…a…čekal jsem všechno, jen ne tohle. Bylo to Pyramidou, není pochyb.

Dvě básně, Oči jednorožce, pro Tebe a Tichý výkřik, experimentální záležitost, pro Gabrielu Milton, s překvapením, napříč kontinenty.

Červen, teplo.

A karta Crowleyho Tarotu na samotné čtení…

Co dodat.

Princezna disků

MISTROVSTVÍ TVOŘIVOSTI A SCHOPNOSTI VYTVÁŘET NOVÉ FORMY

Princezna disků je zobrazena jako těhotná žena, která zosobňuje mistrovství tvůrčí síly. Je to žena, která má za sebou cestu pokrytou trnitými keři a která se nebojí stál na sopce. Nese v sobě nový život, jenž se v ní po nějaký čas vyvíjel a rostl. Je oplodněná a je bohatší buď o nově rozpoznanou podobu svého ,já‘\ a nebo o nový životní styl, tvůrčí projekt či o novou lidskou bytost. Průkopnický duch je naznačen její korunou ve znamení Berana (rohy na koruně). Had na rameni, který postupně přechází v hermelínový plášť, symbolizuje její zemitou a prastarou touhu tvořit.
Princezna disků touží po tom vytvářet nové struktury, které jsou v harmonii s její nejvnitřnější podstatou (zářící hůl s krystalem). Je rozhodnutá uskutečnit sklizeň (podstavec tvořený snopy, o který se opírá) v souladu s vesmírnými energiemi (lotosový květ se symbolem jin/jang uprostřed). Tvůrčím způsobem se zabývá otázkami mateřství nebo otázkami týkajícími se její vlastní matky.

Pokud vás tato karta přitahuje, může se tím projevovat vaše touha pomoci mladé ženě, aby svému životu dala nové dimenze. Nebo tím může být naznačena vaše pomoc při řešení otázky mateřství.

Pro muže tato karta zosobňuje tvořivou složku ženského aspektu jejich duše, zvané anima, toužící zrodit nový život, který vskrytu už nějakou dobu zrál. .