Poet Video pro Betku ,,Pyl květin.“

Pollen flowers.

Lubomir Tomik

Pollen flowers on the water surface
in the explosions of the kaleidoscopes salutes the depths,
reality,
reality,
the colors of reality

You

XXXXXXXXXXX
Mág.
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Voda z Loch Nessu.

Fotografie od Mathias Reding na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Za úsvitu voda.
Lubomír Tomik

za úsvitu voda Loch Nessu
servírovaná v Boleskinu s kostkami ledu,

předurčenému k roztátí,

jako jsme my předurčeni větru hrobu nebo věžím ticha

za úsvitu voda z Loch Nessu
servírovaná v Boleskinu s myšlenkami na Tebe
předurčenými k roztátí

jako led ve všech zbytečných promarněných chvílích drincích
které jsme spolu vypili,
objetí na břehu Loch Nessu nebo v Paříži by bylo jiné,
mělo by smysl,
než roztaje

přimrzli bychom k sobě navždy.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Water at dawn.
Lubomir Tomik

at the dawn of the water of the Loch Nesu
served in Boleskin with ice cubes,

predetermined to melter,

As we are destined by the wind ,the grave or the tower of silence

For dawn water from Loch Ness
served in Boleskin with thoughts on You
predetermined to melted

Like ice in all unnecessary wasted moments of drinks
that we drank together,
hugs on the banks of the Loch of Ness or in Paris would be different,
It would make sense
before they melts

we would freeze together forever.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Boleskine…a karta pana domácího na nečekaná slova je….. ,,Císař.“

Možná Boleskine postavily včely.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

Stars.

Fotografie od Rakicevic Nenad na Pexels.com

XXXXXXXXX

Hvězdy.

Lubomír Tomik

hvězdy nemají pravdu, lžou,
jen odrážím světlo Tvé existence,

dávno vyhaslé odlesky se hroutí do sebe 
v mračnech dekadence

hvězdy jsou sny které už nemáme,
jejich svit se k nám řítí přes propast času

aby roztál jak poslední bílý sníh,
na našich rozervaných sítnicích


XXXXXXXXXXXXXX

Stars.

Lubomír Tomik

the stars are wrong, they lie,
I just reflect the light of your existence,

the long-extinct reflections are collapsing
in the clouds of decadence

stars are dreams we don't have anymore,
their light is rushing towards us across the abyss of time

to melt like the last white snow,
on our torn retinas

XXXXXXXXX

Trumfová karta Crowleyho Tarotu na publikaci předznamenává dnešní den - ,,Umění."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

Poet Video ,,Crowleyho osobní kocourek“

XXXXXXXXXXXXXXX
Natočeno ve Studiu Shaark ve Bzenci na jaře 2O21. www.shaark.cz
Národní muzeum. 

Ze sbírky ,,Večeře u Minského . /2016/ lyrics:

Crowley's personal cat.

Lubomír Tomik

 how many ice floes in the shape of protozoa,
 swaying on the freezing stream of the river,    probably february,
 dripping condensed breath,

 how much blood flows in the veins,
 how many generations of the unborn pass through the vas deferens.

 On the side of the road,
 protruding intestin,
 eyes full of tears ,
 cat fur coat embedded in asphalt road.

 Crowley's personal,
 rusty cat.

XXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci jeho osobního kocourka rezavého je.....
znovu, dnes podruhé.... ,,Velekněz."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Divoký západ někdy koncem roku.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Divoký západ někdy koncem roku.

Lubomír Tomik


staří muži v centru města

do ticha řev, přehrávaná gesta

slzy s jedem
slzy s medem

pohlédni skrze mířidla

a - Jak to myslíš, Hobine Roode ? 
Vyměnit kolt za luk ?

Vytřepat z rukávu karty,

pobíhat po Martově poli,

tančit na hraně přílivu !XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


The Wild West sometime at the end of the year.

Lubomír Tomik


old men in the city center

roaring in silence, gestures played

tears with poison
tears with honey

look through the sights,

and - What do you mean, Hobin Rood?
Exchange colt for bow?

Shake off the sleeve of the card,

run around Mars Field,

dance on the edge of the tide!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ještě před tím, než jsem napsal tyto slova mi vyšla karta Crowleyho Tarotu ,,Smrt".... něco skončilo.
Míchám znovu .
A na publikaci je to .... logicky zdůvodnit nejde....


Crowley - ctyrka holi
Čtyři hole – Uskutečnění
 
Čtyřka holí je symbolem ukončení. 

Tarot. Vítej v Zemi Divů.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

Jen slova pro Tebe teď….Audio Tarot.

prostě TEĎ

všeho nechávám a píšu :

Šepot.

Lubomír Tomik


Neonová květino,
modři utrhnutá z nebe,

někdy žijeme aby jsme prohrávali


když nás kůň shodí ze svého hřbetu do bláta,

co zbývá než se škrábat zpátky do sedla ,

spouštět se ,
na koňských žíních.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Whisper.

Lubomír Tomik

Neon flower,
blue drawn from the sky,

sometimes we live to lose

when a horse throws us from its back into the mud,

what’s left but scratching back in the saddle,

run down
on horsehair.

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Audio Výklad Crowelyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe živě. Míchání, karta, Mág. Ano, Alane,Ano.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Crowley - 1 - mag

Protože….

Fotografie od Nubia Navarro (nubikini) na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Protože jsem potkal Tebe.

Lubomír Tomik


protože jsem potkal Tebe

stal jsem se střelcem v popravčí četě


stal jsem se popravovaným,


stal jsem se kulkou i lebeční kostí,


bez milosti.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Because I met You.

Lubomír Tomik


because I met You

I became a gunner in the execution squad


I became executed

I became a bullet and a skull,


without mercy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho tarotu na publikaci pozdních slov pro Tebe…. ,,Rytíř Pohárů“

Crowley - rytir poharu

,,Rytíř pohárů je obrazem citové věrnosti, štědrosti, oddanosti a ničím nepodmiňované lásky“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Kolona. / Pro Tebe /

…napsáno během cesty sanitkou ,mezi městy v České republice, Napajedla a Otrokovice, v dddddddddddddddddddddddddddddddopravní koloně.

Rare photos from the K2 expedition from 1902 ( featuring Mr. Crowley ).

Column.

Lubomír Tomik


The world from behind the ambulance door,
is a place of unsuspected possibilities,

thoughts of You are in the column,
it looks like a traffic collapse,

the hungry road we pass is a silent mirror,

sometimes you look into it and find out what you missed on your way

and sometimes You look again and see yourself on pilgrimage routes,

to the library in the mountains,

or we're just sherpas,
who carry the library on their backs to the base camp,

EVERYTHING IS POSSIBLE,
when You get out of bed in the morning.
Kolona.

Lubomír Tomik

Svět zpoza dveří sanitky,
je místo netušených možností,

myšlenky na Tebe jsou v koloně,
vypadá to na dopravní kolaps,

hladová silnice po níž projíždíme je zrcadlo tiché,

někdy se do něj podíváš a zjistíš co všechno jsi na své cestě minula

a někdy se podíváš a vidíš sama sebe na poutních stezkách,

ke knihovně v horách,

nebo jsme jen šerpové,
kteří nesou knihovnu na zádech k základnímu táboru,

VŠECHNO JE MOŽNÉ,
když se ráno zvedneš z postele.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov pro Tebe je …právě teď kartu otáčím :

Crowley - desitka poharu

,, Nasycení “ https://probud.se/images/stories/Clanky/Tarot/Crowley%20-%20desitka%20poharu.jpg

Crowley by měl radost.

,,Desítka pohárů v podstatě ztělesňuje energii plnou štěstí, které je prožíváno na nejhlubších úrovních, odkud prozařuje všechny aspekty života.“

,,Ve velkém moři Bina, za Noci času“… Babalon, pro Tebe.

Fotografie od Anna Nekrashevich na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik


the blade of Alenka's shoes,

early cold,
early hunger,
early eye dance,
              fingering

we can see every thing,
CAN WE SEE HER?

Woman,
dressed in scarlet.

You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik

břit Alenčiny boty,

brzký chlad,
brzký hlad,
brzký tanec očí,
             prstoklad

každou věc můžeme vidět,
VIDÍME ji ?

Žena,
do šarlatu oděna.

Ty.
Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com

Karta na publikaci , karta Crowleyho Tarotu: https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1036-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-pohar

Crowley - sedmicka poharu

Nejsou jen dobré karty, někdy jsou i ty nejhorší, dobré vědět, můžu s tím bojovat.

,,Latahové“ … dopsáni…

… jsi se mnou i když nejsi… fantastický čas při psaní,v jedné chvíli jsem se zastavil -byla jsi přede mnou, viděl Tvé rty…najednou tři verše končí slovem ,, rty “ …je to jako by jsi měla v pěsti injekci a zabodla jdi do mne, čistý a neředěný pocit své přítomnosti, hmatatelné, slyším Tvůj dech.

Elisa pro Tebe, i s kartou.

…poslední báseň z minulého sešitu….Elisa…nechal jsem název…objevila se sama…a karta ,,Princ pohárů “ je na její publikování…
…tohle je můj tajemný dopis Tobě.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elisa.

Lubomír Tomik

Dotkni  se  svým
 chodidlem země,

dotkni  se  svým chodidlem mraku,

už jen pojď ke mě,


dotkni se svým chodidlem chřtánu draků.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elisa.

Lubomír Tomik

Touch Your foot the Earth,

touch  Your foot the Clouds,

touch the maw of Dragons with Your foot,

just come to me.

,,Obrana Kaktusové skály“…jen zvuk…

…přepsat musím zítra , jen audio, surové, bez úprav , na jeden pokus, jen jeden šíp…

pro Tebe…protože….možná ji znáš… WOW, snad ano.

Napsáno, nahráno pro Tebe teď, jak se soumrakem přišla noc.

Báseň pro Tebe. ,,Obrana Kaktusové skály.“

Víš jak jsem na tohle dlouho čekal, na tahle slova?

Staletí.

Znovu, na nahrávání vyšla karta Crowleyho Tarotu ,,Ďábel“, tedy karta spojena s Tebou.

Nepřeháním.

A dnes…

…jsem si nechal vyložit Crowleyho Tarot, od někoho jiného…

Potkal jsem úžasnou ženu, Julii, https://www.abracadabra.cz/ ,

dopředu jí řekl, které karty mi vycházejí, Ďábel a Blázen,

při otázce na mé psaní …co mohlo jiného vyjít…

Asi… je to….má cesta. Psaní a Ty…jedno jsou.

Přítel z Normandie …

….se mne ptal co teď čtu…Yes, každá kniha je jinde v domě.

Co myslíš, Jaskiersi?

Tvůj dnešní článek byl…. mimo měřitelné hodnoty, úžasné!

S Tvým dovolením, link na něj dám na své stránky, ať si najde své čtenáře:

https://jaskiers.wordpress.com/2021/08/05/le-pianiste-par-wladyslaw-szpilman/

Jaká je asi pravděpodobnost….

…znovu, ze 78 karet Crowleyho Tarotu, s obrazy Lady Friedy Harrisové…že mi na otázky-

Současná situace?

Překážka ?

Řešení ?

Takhle to vypadá, fotky jsou mé, chtěl jsem to zdokumentovat, není to nachystané, znovu, v tomhle žiji.

Pokaždé jiným způsobem míchání….vyjdou tyto karty.
Současná situace ?

Ďábel. Vychází mi každý den několikrát a je to vždy spojeno s Tebou a …však víš, napsal bych je sem nejraději, dvě slova.

Překážka ?

Velekněz….silný kalibr…. a řešení ?

Láska.

Jak jinak….to, že je na obalu knihy která je položena vedle…to už je jen třešnička na dortu.

TEĎ.

Za chvíli se probudím z komatu , třeba si na tenhle zvláštní sen vzpomenu a obejmu Tě.

Znovu.

Drobné synchronicity a jak je nemilovat.

S odstupem pár sekund….otevřu mail a v něm ten nej čtyřlístek který jsem kdy viděl, znamená pro mne více než tisíc slov…

…a návštěvník z Dublinu byl na midianpoet.com … zdánlivě nesouvisející události…
…karta Velekněze na dnešní den….nalevo býk a napravo Lev..v tomto případě…Lvice.

Kniha Zákona, Crowley, kap.1,57 : ,,Neboť je Láska a Láska. Zde je holubice a zde je had.“

,,Nevěřte ničemu, jen proto, že to mnozí pořád opakují.“ Gautama Buddha

Víra v Tebe.

Věřím.

Ve větrném studeném letním ránu…

…přímý úder na solar…tři karty Crowleyho Tarotu na dnešní den :

Minulost, Přítomnost, Budoucnost,

znovu – 78 karet a :

MINULOST PŘÍTOMNOST BUDOUCNOST

…Smrt byla…..
…Blázen vychází
skoro každý den…

… Eso mečů časté…

Crowleyho tarot – Malá arkána – Eso mečů (probud.se) :

,,…stav mysli, která nezná pochyb…“

,,…Tato mysl všechno přijala a se vším se vyrovnala, a přesto zůstává hluboce vnímavá, jak to naznačují dva půlměsíce na rukojeti meče…“

,, …budete moci realizovat své originální nápady nebo uskutečnit svůj velký sen… “

TY !