Klasická náhoda.

Hned po ránu, náhody a drobné souhry okolností se neomezují jen na jedno místo- u snídaně dočítám příběh, hrdinka pochází z vesmíru číslo TRN565 – podívám se ze židle oknem ven na parkoviště před domem, nemám na svém autě SPZ- …..565 ? Mám.

Earth-TRN565 | Marvel Database | Fandom

Rvačka v oblacích.

Včera při nahrávání v parku u Společenského domu ve Starých lázních DARKov se mi náhodně podařilo zachytit tyto zvuky z korun stromů, bylo to příliš vysoko, a nešlo poznat o jaké druhy ptáků jde…zdá se, že to byla slušná rvačka v oblacích.

Rvačka v oblacích.

Forest.

Tarot, teď, jestli mám jít odpoledne do lesa, asi kilometr odtud, číst a nahrávat pro Tebe , vyložím si Kříž, z balíčku 78 karet Tarotu podle Crowleyho :

Jak je to dlouho, co mi Císařovna, má průvodkyně, řekla – Brzo Vám vyjde Velekněz. ?- Dva dny ?

Přitom mám puštěný YouTube , Lacunu Coil ,,Enjoy the silence“, song dohraje a jako další v pořadí se spustí

Kam jsem chtěl jít ? Na co jsem se ptal Tarotu? Kdysi bych se možná i divil.

Jsi tady Ty.

Všechno je možné.

ALFA. / Video /

Pro Tebe.

Napsáno 1.4.21 ráno v DARKově. Čteno, nahráno a natočeno ve stejný den u Karvinského moře, nafoceno dnes ve Starých Lázních DARKov.

Sestříháno , zvukově upraveno, dokončeno v DARKově 1.4.21 a …není Aprílem.

Lyrics and complete story behind this video:

https://midianpoet.com/2021/04/01/alfa/

ALFA.

Now all the humor goes away. We talk together yesterday, it seems to me when I listen to You as if the sound of Your voice washes me like waves. … In the morning I wait for the first procedure, I have about 15 minutes .. pull out a notebook, a pencil and WRITE and write … wave..foam…wave … and on … the poem ALPHA.

Two hours later I go to exercise, exercise on my knees, after a while we suddenly lie on our backs and an experienced therapist says in a hypnotic voice- Close your eyes …….-… and you lie down in the hot sand … and he comes one wave … and the other .. I’ll widen my eyes … then close them again.-


I write my own reality.

Teď už jde všechen humor stranou. Včera spolu mluvíme, připadá mi to, když Tě poslouchám jako by mne zvuk Tvého hlasu omýval jako vlny. …Ráno čekám na první proceduru, mám asi 15 minut.. vytáhnu sešit , tužku a PÍŠI a píši…vlna..pěna..vlna…a dál…báseň ALFA.

O dvě hodiny později jdu cvičit, cviky na kolena, po chvíli si najednou lehneme na záda a zkušený terapeut nám hypnotickým hlasem říká-Zavřete oči …….-…a položíte se do horkého písku…a přijde jedna vlna…a druhá.. Vytřeštím oči…pak je zase zavřu.


Píši si vlastní realitu .

ALPHA.


/pro Tebe/

Lubomír Tomik


TY jsi ALFA,

vezmeš můj vesmír za čtyři rohy,

složíš ho a protřepeš ,

jako nezbedné prostěradlo,

na zem padají kousky zla a lenosti,

uděláš na něm suk,

zanecháš mne čistého, bílého,


vlna,

pěna,

vlna,

pěna,

vlna na pobřeží,


TY jsi ALFA,

a já ...omega.


Snadné vítězství ?

Nic takového neexistuje.

Vždy krev,

vždy bolest.


TY jsi ALFA,

a já,

rozladěná,

popraskaná harfa,

           stojící před Tebou.


ALPHA.


/for you/

Lubomír Tomik


YOU are ALPHA,

You take my universe by four corners,

You fold it and shake it,

like a naughty sheet,


bits of evil and laziness fall to the ground,

You make a knot on it,

You will leave me pure, white,


wave,

foam,

wave,

foam,

wave on the shore,YOU are ALPHA,

and I ... omega.An easy victory?

There is no such thing.

Always blood,

always pain.


YOU are ALPHA,

and I,

out of tune,

cracked harp,

           standing in front of you.