Po půlnoci.

Fotografie od Mohan Reddy na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

After midnight.

Lubomír Tomik

After midnight, harvesting fragments of dreams about you under a snowy skylight,

lack of memory ,
in the root system,

threat of overload,
system overload,

awesome.

OverRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRrload

Po půlnoci.

Lubomír Tomik

Po půlnoci pod zasněženým střešním oknem sklízet útržky snů o Tobě,

nedostatek paměti ,
v kořenovém systému,

hrozba přetížení,
přetížení systému,

úžasné.
Fotografie od Kateryna Babaieva na Pexels.com

A teď…

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov pro Tebe :

Crowley - princezna disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1057-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-disk

A sakra, ve výkladu karty….. ,, Princezna disků touží po tom vytvářet nové struktury, které jsou v harmonii s její nejvnitřnější podstatou (zářící hůl s krystalem). Je rozhodnutá uskutečnit SKLIZEŇ“…

…jaká je asi pravděpodobnost něčeho takového, abych ve 2.53 po půlnoci napsal verš :

,,Po půlnoci pod zasněženým střešním oknem sklízet útržky snů o Tobě“ a následně během chvíle zamíchal, sejmul a otočil kartu na níž je napsáno ,,Je rozhodnutá uskutečnit SKLIZEŇ.“

…ze 78 karet a druhého Mága.

Jednoduše.

Když jsi, je možné všechno.

JSI.

Ve větrném studeném letním ránu…

…přímý úder na solar…tři karty Crowleyho Tarotu na dnešní den :

Minulost, Přítomnost, Budoucnost,

znovu – 78 karet a :

MINULOST PŘÍTOMNOST BUDOUCNOST

…Smrt byla…..
…Blázen vychází
skoro každý den…

… Eso mečů časté…

Crowleyho tarot – Malá arkána – Eso mečů (probud.se) :

,,…stav mysli, která nezná pochyb…“

,,…Tato mysl všechno přijala a se vším se vyrovnala, a přesto zůstává hluboce vnímavá, jak to naznačují dva půlměsíce na rukojeti meče…“

,, …budete moci realizovat své originální nápady nebo uskutečnit svůj velký sen… “

TY !

Kafé Uprostřed.

Někdy se věci sejdou tak nečekaně, zapadnou do sebe jakou součástky, jako správná ozubená kola a celý stroj se dá do pohybu…včera se mi to stalo v Kafé Uprostřed Kafe uprostřed – Hlavní stránka | Facebook

I když se blížila zavírací hodina, milá a šarmantní majitelka mne v horkém letním podvečeru jednak zchladila objednanou ledovou kávou, jednak mne nechala dokončit rozdělanou práci, přetáhl jsem o deset minut, ale mohl dopsat první část delší básně …v takovém prostředí:

…se napsala skoro sama…chtěl jsem nechat majitelce za nečekané gesto jednu svou sbírku a rozhodoval se mezi Večeří u Minského a Veronicou….a když jsem otevřel tu první, četl jsem předmluvu, kterou mi před lety laskavě napsal Vlasta Henych :

,,Vydej se jako já s panem Tomikem setmělým městem. Na věži radnice zvoní čtvrtá hodina …. –

v tu chvíli by se ve mě krve nedořezal, protože i když bylo před šestou večerní, na věži radnice , o níž Vlasta mluví a která hraje významnou roli v jedné z básní ve sbírce…na věži radnice bylo :

…pár minut před čtvrtou. Hodiny se zastavily a ukazovaly stále čtyři a rozhodly tak o tom, kterou sbírku jsem příjemné a vstřícné majitelce věnoval.

Vzápětí jsem se jí chtěl zeptat na jméno , abych ji připsal věnování, protože mi opravdu hodně pomohla …a držel jsem v ruce účet , kde bylo napsáno : OBSLUHA -Paní kavárníková.

Tedy jsem Večeři u Minského věnoval Paní kavárníkové

a rozhodně jsem v její úžasné kavárně nebyl naposledy, pokud Vaše kroky zamíří do Uherského Hradiště,

pokud si na chvíli nebo i na delší čas chcete odpočinout, zastavit se ve shonu dní, nebo si jen tak s někým popovídat, dát si něco dobrého ,neváhejte a jděte,

JSTE VÍTÁNI.

A šlo o tuhle báseň:

Celkem o nic nešlo. It was nothing at all. – Midian Poet

PS: Na hodinách jsou stále čtyři, link na článek je z 12.dubna 21 a bylo…..čtyři….. a není to schválně, cíleně… opravdu ne, kdo dnes zařídil aby se hodiny zastavily ?

Všude, drobné shody okolností, jako obvykle, že Alane, už se s tím učím žít. Učím se v tom oceánu plavat…bez Tebe je to velmi těžké.

Klasická náhoda.

Hned po ránu, náhody a drobné souhry okolností se neomezují jen na jedno místo- u snídaně dočítám příběh, hrdinka pochází z vesmíru číslo TRN565 – podívám se ze židle oknem ven na parkoviště před domem, nemám na svém autě SPZ- …..565 ? Mám.

Earth-TRN565 | Marvel Database | Fandom

Rvačka v oblacích.

Včera při nahrávání v parku u Společenského domu ve Starých lázních DARKov se mi náhodně podařilo zachytit tyto zvuky z korun stromů, bylo to příliš vysoko, a nešlo poznat o jaké druhy ptáků jde…zdá se, že to byla slušná rvačka v oblacích.

Rvačka v oblacích.

Forest.

Tarot, teď, jestli mám jít odpoledne do lesa, asi kilometr odtud, číst a nahrávat pro Tebe , vyložím si Kříž, z balíčku 78 karet Tarotu podle Crowleyho :

Jak je to dlouho, co mi Císařovna, má průvodkyně, řekla – Brzo Vám vyjde Velekněz. ?- Dva dny ?

Přitom mám puštěný YouTube , Lacunu Coil ,,Enjoy the silence“, song dohraje a jako další v pořadí se spustí

Kam jsem chtěl jít ? Na co jsem se ptal Tarotu? Kdysi bych se možná i divil.

Jsi tady Ty.

Všechno je možné.

ALFA. / Video /

Pro Tebe.

Napsáno 1.4.21 ráno v DARKově. Čteno, nahráno a natočeno ve stejný den u Karvinského moře, nafoceno dnes ve Starých Lázních DARKov.

Sestříháno , zvukově upraveno, dokončeno v DARKově 1.4.21 a …není Aprílem.

Lyrics and complete story behind this video:

https://midianpoet.com/2021/04/01/alfa/

ALFA.

Now all the humor goes away. We talk together yesterday, it seems to me when I listen to You as if the sound of Your voice washes me like waves. … In the morning I wait for the first procedure, I have about 15 minutes .. pull out a notebook, a pencil and WRITE and write … wave..foam…wave … and on … the poem ALPHA.

Two hours later I go to exercise, exercise on my knees, after a while we suddenly lie on our backs and an experienced therapist says in a hypnotic voice- Close your eyes …….-… and you lie down in the hot sand … and he comes one wave … and the other .. I’ll widen my eyes … then close them again.-


I write my own reality.

Teď už jde všechen humor stranou. Včera spolu mluvíme, připadá mi to, když Tě poslouchám jako by mne zvuk Tvého hlasu omýval jako vlny. …Ráno čekám na první proceduru, mám asi 15 minut.. vytáhnu sešit , tužku a PÍŠI a píši…vlna..pěna..vlna…a dál…báseň ALFA.

O dvě hodiny později jdu cvičit, cviky na kolena, po chvíli si najednou lehneme na záda a zkušený terapeut nám hypnotickým hlasem říká-Zavřete oči …….-…a položíte se do horkého písku…a přijde jedna vlna…a druhá.. Vytřeštím oči…pak je zase zavřu.


Píši si vlastní realitu .

ALPHA.


/pro Tebe/

Lubomír Tomik


TY jsi ALFA,

vezmeš můj vesmír za čtyři rohy,

složíš ho a protřepeš ,

jako nezbedné prostěradlo,

na zem padají kousky zla a lenosti,

uděláš na něm suk,

zanecháš mne čistého, bílého,


vlna,

pěna,

vlna,

pěna,

vlna na pobřeží,


TY jsi ALFA,

a já ...omega.


Snadné vítězství ?

Nic takového neexistuje.

Vždy krev,

vždy bolest.


TY jsi ALFA,

a já,

rozladěná,

popraskaná harfa,

           stojící před Tebou.


ALPHA.


/for you/

Lubomír Tomik


YOU are ALPHA,

You take my universe by four corners,

You fold it and shake it,

like a naughty sheet,


bits of evil and laziness fall to the ground,

You make a knot on it,

You will leave me pure, white,


wave,

foam,

wave,

foam,

wave on the shore,YOU are ALPHA,

and I ... omega.An easy victory?

There is no such thing.

Always blood,

always pain.


YOU are ALPHA,

and I,

out of tune,

cracked harp,

           standing in front of you.