Klíčové slovo je… ,,SPOLUPRÁCE.“

https://lenkakarhanova.cz/

LK a LT .

Plakáty na naše akce se sešly v Knihobudce.

Nebylo připraveno, klasická synchronicita.

Najednou.

8.2.23, bude středa,poezie třeba.

Lenka od 17.oo v Knihovně BBB v UH, pak si předáme štafetu o pár metrů dále, začnu v 18.30 v Cafe Portal, v srdci UH.

Jak změnit město v báseň?

Přesně takto !

Tradiční symbolika.

Co je to ,,tradiční“ ? Kde se vzalo slovo ,,tradiční“ ? Předáváno z generace na generaci další generaci, kruhu v kruhu, pilíř proti času,zmizí.

Tradice nahradí jiné tradice, krabice.

Fotografie od Itzyphoto na Pexels.com

…………………………………………

Počítání chvil.

Lubomír Tomik

,,Užívej." řekla.

noc je příběh i pointa
v noci světlo

noc není lineární
pilíř na pilíři pilířů
lidská mysl

noc je chůze po tichém náměstí s Tvým jménem
ve Tvém městě

ozvěny kroků jsou hřeby 
do ucha

,,Užívej." řekla.

Bez Tebe není ,
co by se dalo užívat si,

jen všechno.

............................................................................

Counting the moments.

Lubomír Tomik

"Enjoy," she said.

night is the story and the point
light at night

the night is not linear
pillar upon pillar of pillars
the human mind

the night is walking on a quiet square with Your name
in your city

the echoes of footsteps are nails
in the ear

"Enjoy," she said.

Without you there is no
what could be enjoyed

just everything.

Představ si: strom a kámen….

….

…..

……..

na okraji města se
proměním v kámen a Ty ve strom

uprostřed města se
proměníš v kámen a já ve strom

proměním v kámen proměníš ve strom
proměníš se strom proměním se kámen

stejně jsme stejně provázání
stejně stromy kameny na okraji města

na okraji pekla,
dolévání vody do kotlů
šermování vidličkami
HeHeHe

......

on the outskirts of the city
i will turn into a stone and you into a tree

in the middle of the city
you turn into a stone and I into a tree

i turn into a stone you turn into a tree
you will turn into a tree i will turn into a stone

we are just as connected anyway
the same trees and stones on the outskirts of the city

on the edge of hell
adding water to boilers
fencing with forks
Hehehe
...


Pod silnými prášky se píše ...jinak..i s citoslovci... závěrečné ,,Hehehe..."bylo původně ,,Muhehe", zdálo se mi moc ďábelské.Na začátku byl četba kritik a recenzí a pojednání o ,,Finnegans wake" od Jamese Joyce, v angličtině, zabořit oči do Joycova originálu je....., když motýl mává křídly, kreslí všelijaké obrazce, brzy budu na místě kde nás málem sevřely automatické dveře, Tebe těší pozornost kohokoli, jen aby jsi nebyla sama, proč ne,hrady a pevnosti chtějí být dobývány.
Mění se všechno a mění se tak, že ÚPLNĚ.

Night Old City.

Vytvořeno za neuvěřitelných okolností. Noční Staré Město u Uherského Hradiště. Hudba ve videu Night Music – Kevin MacLeod (No Copyright Music) Zvuky v pozadí z archivu BBC ,konkrétně : Royal Albatross (Diomedea Epomophora) – close-up bill-claps and `sky calling‘ display. Red-billed gulls in distance. K použití pro neziskové účely zdarma.

Walk.

Fotografie od Josh Sorenson na Pexels.com
Chůze.

Lubomír Tomik

chůze kolem chybějícího obrazu ve výkladní skříni 
v jiném městě v jiný čas

tanec milionů sbíječek v pórech kůže

kaše opepřená kousky nehtů
prsty na klávesnici jsou klíče

moderní Urani až budou padat do světla,
podělají se hrůzou

všechny řeky tečou do moře
některé mizí v propastech

a teď něco úplně jiného :

KDYŽ NĚKDO VYPNUL ČAS ,
BYLO TO teď.


.........

Walk.

Lubomír Tomik

walking past the missing picture in the shop window
in another city at another time

the dance of millions of jackhammers in the pores of the skin

porridge peppered with pieces of nails
the fingers on the keyboard are the keys

modern Uranus when they fall into the light,

they defecate with horror

all rivers flow into the sea
some disappear into abysses

and now something completely different:

WHEN SOMEONE TURNED OFF TIME,
IT WAS now.

…THE card is ….

..a doprovázel ji černý panter.

Nepravidelná budova.

Fotografie od picjumbo.com na Pexels.com
Nepravidelná budova.

Lubomír Tomik

v lodním koši nepostižitelné přání nepravidelných budov
a strhla se bitva na nebi
stín klouzal po zdech,
ráj a boj o život,


pod lodním kýlem nepostižitelná přání nepravidelných budov
a poslední,
poslední bubliny vzduchu


...................................................................................................................................
Irregular building.

Lubomír Tomik

in the ship's basket the unassailable wish of irregular buildings
and a battle broke out in heaven
the shadow slid across the walls
paradise and fight for life


under the ship's keel the impenetrable wishes of irregular buildings
and the last,
the last air bubbles

…………………………………………….

Tři Meče.

…Střípky minulosti. Přesně.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1018-crowleyho-tarot-mala-arkana-ti-mee

Poet Story ,,Lékařský Magazín.“

………………………………………………………….

Vytvořeno ve Studiu Midian. Uherské Hradiště.Cenobité.Lékařský magazín. S vyjímkou hudby všechno spáchal LT. A taky Ona.
Lyrics :

Poet Story - Medical Magazine.

Lubomír Tomik


She was smiling,
 while the medical magazine "Scalpel" reading ,

in the morning in the café with the birds singing.

The croissant was fluffy and the coffee smelled like summer outside the windows


....and stepped out into the heat wave,
and a second wave came rushing out the door behind Her.

a wave just as big,

a shade the color of purple red,

inside the café, the bodies, and the remnants of fear were extinguished

reading the medical magazine "Scalpel"
was every time 
except for the blood,

left no thread dry.

..........................................................

Nejsem vlastníkem autorských práv k hudbě, song je volně k použití s podmínkou uvedení zdroje. Hudba ve videu : Alex Productions – Lands“ is under a Creative Commons (CC BY 3.0) license. https://creativecommons.org/licenses/… https://www.youtube.com/channel/UCx0_… Music promoted by BreakingCopyright: https://youtu.be/hPFQvkhDKxQ Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

,,Princ Holí.“

Nejzajímavější část – Princ Holí vyšel poprvé, když bylo video dokončeno v původním Movie Makeru ve Windows. Otočil jsem ho po zamíchaní balíčku karet v okamžiku, kdy bylo video hotové.

Pořád se mi nezdálo….dostříhal jsem ho v Clipchampu,přidal zatmívačku na konec, barevný filtr a začal video nahrávat na YouTube, když bylo hotovo, držím prst na tlačítku ,,Publikovat.“

Napadne mne -Tarot- několikrát přejíždím rukou po balíčku, dělím ho znovu a znovu a znovu, ještě jednou , otočím polovinu balíčku a ze 78 karet Crowleyho Tarotu a dvou Mágů je to znovu ,,Princ Holí.“

Zkus zdůvodnit.

V tomhle jsme prostě spolu.

Crowleyho tarot  – Malá arkána – Hole

 Crowley - princ holiMISTROVSTVÍ INSPIROVANÉ TVOŘIVOSTI Princ holí zachycuje mistrovství neomezeného tvůrčího vyjádření, jehož inspirace přichází z hloubky naší nejvnitřnější podstaty. Princ si ledabyle přehodil otěže přes svou ruku jako symbol inspirované tvořivosti, které nestojí nic v cestě, aby se vší silou projevila. Princ zosobňuje sebedůvěru, protože nemá potřebu tvořivý proces nijak omezovat nebo ovládat, ale nechává ho volně plynout. Jeho pozornost a plné soustředění na to, aby byla tvořivost vyjádřena, je zobrazeno zkroceným ohněm uvnitř vozu.

Princ holí představuje hlubokou vášeň pro tvořivost, která je znázorněna jako rozvitý květ na prsou prince

Princ holí je spojován s ohnivým znamením Lva (21. července – 21. srpna) nebo se zrozenci tohoto znamení. Pokud vás tato karta přitahuje, znamená to, že byste rádi vykročili novým směrem s osobami narozenými ve Lvu, případně že se v období Lva vydáte novým směrem při práci na tvůrčích projektech.

No tedy. A všechno je skutečné, nelžu, žiji v tom příběhu. Nejsi náhodou Lvice ?

Samozřejmě.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

Poet Video pro Veroniku ,,Města.“

Napsal, natočil,sestříhal,načetl L.T. ve Studiu Midian pro Tebe
Cities.

Lubomír Tomik

the city is a place at the end of the sun-drenched spine
where you can try to fill the gap of the hotplate inside the spinal cord
screwdriver
rotate
rotate
rotate
survive the brutality of technology
but you just said:
We're gusts
filled cities
places
where we live

You

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ….,, Princ Mečů.“

Z výkladu karty : Princ mečů představuje inspirovanou mysl, která nesnese žádná omezení, žádné zábrany ani zákazy. Touha po tom, nebýt omezován v procesu tvořivého a intuitivního myšlení, je symbolizována Princem, který je odhodlán svými dvěma meči (srpem a velkým mečem) zpřetrhat jakékoli myšlenky, názory a představy, které by se snažily ovládat jeho pohyb (vůz) a opanovat jeho intuitivní myšlení. …. Jde jednoduše o tvůrčí energii, která chce být aktivně vyjádřena

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1028-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-me

Růže pro Tebe v ulicích měst.

Fotografie od Maria Orlova na Pexels.com
V ulicích měst.

Lubomír Tomik

v ulicích měst
začaly růže kvést

na ulicích maloměst
začaly růže kvést


pod ulicemi velkoměst začaly růže kvést

nechci rozumět mlčení,
nastrouhám ho do chleba který dnes upeču 
aby z něj rudé růže začaly kvést 

aby jejich šlahouny rostly až k Tobě,
aby hladily Tvé kotníky boky dlaně 

na tváře zbyly jen mé polibky nečekaně,
no co už,
byť,
být,

jsme tající sněhy,
když stárneme.

Fotografie od Maria Orlova na Pexels.com

XXXXXXXX

In the city streets.

Lubomír Tomik

in the streets of cities
the roses began to bloom

on the streets of small towns
the roses began to bloom


under the streets of the big city the roses began to bloom

I don't want to understand silence,
I grate it into the bread I bake today
to make the red roses bloom out of it

that their tendrils may grow toward you,
to caress your ankles the hips and the palms

only my kisses were left on Your faces,
so what
be,
be,

We are melting snow,
as wE age.

XXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je ...,,Růže."
Taková karta není, právě jsem Ti ji vymyslel .Fotografie od Maria Orlova na Pexels.com

Karta je –

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Fotografie od Maria Orlova na Pexels.com Růže už jsou tady JSOU.
Ty…JSI ? ,,To jsem si tedy naběhla .“- jsi řekla a nasmáli jsme se, tehdy.
Tři písmena v jejichž znamení bude dnešní den, bude jim zaslíben.

Ke katedrále. Audio for brave.

Fotografie od Francesco Ungaro na Pexels.com

Doporučený, nerušený poslech- , dívat se na fotografii, spustit audio z TEĎ s Tebou ve Studiu Midian

a zavřít oči.

Vyčkat až zvony přestanou znít.

Odvážíš se ?

To the cathedral .Church Bells: Czechoslovakia – Brno Cathedral bells ringing. (Bells c. 17th century.)

XXXXXXXXX

Ke katedrále.

Lubomír Tomik

koušeme
koušeme spolu
koušeme do mrtvoly města smutku
koušeme do ztvrdlé koblihy
každý z jedné strany

tato klec je pro mne ničím,
grandiózní přemety na hrazdě smrti

víření virblu bez záchranné sítě,
tajemná
      polévka míchaná nezmapovaným územím pouličních lamp,

v mlze kličkuješ,
objevíš se znenadání,
vpal do mne celé zásobníky pohledů Tvých očí,

chci sejít schody,
chci zdolat velehory,
přistát na Marsu,
vkráčet do Noci v Katedrálách

včera někdo navrtal břízu ,
plakala do láhve a pak jsme pili její slzy,
chutnaly sladce,

jako prameny 
    pod katedrálami!


XXXXXXXXXXXXXXX

To the cathedral.

Lubomír Tomik

we bite
we bite together
we bite into the corpse of the city of sorrow
we bite into a withered donut
                   each on one side

this cage is nothing to me
grandiose somersaults on the trapeze of death

vortex swirl without safety net,
secret
       soup mixed with uncharted territory of street lamps,
you zigzag in the fog,
 appear suddenly

shot to me all magazines of Your eyes

I want to go down the stairs,
I want to conquer the mountains,
land on Mars,
stepping into the Night in the Cathedrals

someone drilled a birch yesterday,
she cried into the bottle and then we drank her tears,
they tasted sweet,

like springs under cathedrals! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyloženě kouzlo pro Tebe, včera jsem opravdu pil z břízy, skoro litr mízy,
chutnala sladce a . Jako Ty.

Karta na publikaci nečekaných slov o katedrálách a břízách je.... karta Crowleyho Tarotu-
,,Mág."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Poet Video : ,,Mezi zazvoněním odloženého budíku „

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně “ / 2016 / čteno a nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark, Bzenec http://www.shaark.cz

Záběry vánočního Uherského Hradiště .
lyrics:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Between the snooze alarm.

Lubomír Tomik

we howl together in some city

the shadows of the mustafas flickered through the alleys immersed in darkness

and the lights in the office cubicles into which the city was divided

threw flickering flashes of monitors

we entered the spacious square
and then,

just before the alarm rang in this reality

a very ugly person suddenly appeared
one eye was completely bent to the side
and laughed
until grabbed her belly

You opened your eyes.
High time to get up.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvv

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa je ,,Velekněz „

Crowley - 5 - veleknez

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Neonové reklamy.

Fotografie od Daria Shevtsova na Pexels.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

neonové reklamy

Lubomír Tomik


neonové reklamy
nemají na koho vrhat neony

jsme na opačných koncích světa ,

sami

hasnoucí neonové reklamy

bzzzz
bzz

praskání skla zářivek,
když zhasnouXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


neon ads

Lubomír Tomik

neon ads
they have no one to throw neons at

we are on opposite ends of the world,

themselves

extinguishing neon signs

bzzzz
bzz

glass cracking of fluorescent lamps,
when they go out
Fotografie od Aleksandar Pasaric na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu v dnešním mrazivém ránu na publikaci : ,,Láska“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Crowley - dvojka poharu
To je vše.

Zvuk zachycený při procházce městem.

Sound captured while walking through the city.


Ukraine, 2015, photo by me.
Raed and recorded Sound captured while walking through the city. in Studio Shaark forYou, my far far far , love.
Sound captured while walking through the city.

Lubomír Tomik

 Sound captured while walking through the city
 it was like an echo of a shot,
 during the uprising.

 The heart rose,
tore through the chests of all involved,

 there was no one to hug anymore
 there was nowhere to write for mercy.

 Our hearts are mostly nice bitches,
 she thought,

 that beauty.