Ghost of Chance.

Duch šance.

Lubomír Tomik

Cítit hořet explodovat milovat trpět odcházeta a znovu 
odcházet vstříci zábleskům atomových explozí Tebe
najít stezky

utíkat se k naší samotě zaslíbených zemí.


............................................................................................................

The ghost of chance.

Lubomír Tomik

To feel to burn to explode to love to suffer to leave again and again
leaving to meet the flashes of atomic explosions of You
find trails

fleeing to our solitude of promised lands.

.......................................................................................................................

Mág.
Karta je Mág.

Setkání po letech .

,,Tak se zase setkali, Artuš a Lancelot “ zpívá se v jednom starém songu a bývalé spolupracovnice Klára a Michaela se znovu setkaly po několika letech.

Autorkou loga Midian Poet je Klára Sedláčková. https://www.instagram.com/_ks_dsgn/ Děkuji.

Vizitky o velikosti platební karty jsou na světě díky Michaele Pochylé. https://www.reklamazpracovani.cz/ Děkuji.

Jak dlouho se známe ? Deset let ?

A všichni chceme přežít a každé nové ráno je nová šance !

V jednu chvíli…

…od ruského, lámanou angličtinou mluvícího mnicha z Hnutí Hare Krišna…malou knížečku a na první straně

a účet napravo zůstal po zákazníkovi, který si koupil mou knihu .

Nečekaný telefon během focení této fotografie a ten telefon je největší šancí vůbec.

V ŽIVOTĚ.

Století bez návratu, jen slova žádné záblesky obrazů.

Století bez návratu.

Lubomír Tomik

buldozer před sebou sunul zbytky Héraklových sloupů,
podruhé žitých životů a druhých šancí

jak říci....odcházíš
jak říci...už nejsi

neříkej to nikdy,
ani před oponou ,
ani v zákulisí

století návratu
bez otázek
století návratu 
bez doteku
na cestě 
bez válečných stezek

jestli si myslíš, 
že nerozumíš světu,
on nerozumí taky,
jsme jen viry,

někteří z nás jsou Tyfové Mary,
nakažlivější více než jiní,
slova jsou za slovy stíny

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

A century of no return.

Lubomír Tomik

the bulldozer pushed the remains of the Pillars of Hercules in front of him,
second lives and second chances

how to say....you're leaving
how to say...you're not anymore

never say it
not even before the curtain,
not even behind the scenes

century return
no questions asked
century return
without touch
towards
no warpaths

if you think
that you don't understand the world
he doesn't understand you either
we are just viruses

some of us are typhoid marys
more contagious than others,
words are shadows behind words


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jen slova....
,,Devět Holí." z výkladu karty Crowleyho Tarotu - 

Devítka holí je obrazem síly. Jde o duchovní a intuitivní sílu vize. Z astrologického hlediska se jedná  o aspekt Slunce a Měsíce ve Střelci, který symbolizuje jak sílu vědomí, tak podvědomí. Devět holí tedy odráží sílu vnitřní vize, hlubokého vnímání a intuice. Tato síla se projevuje na všech úrovních vědomí, na mentální, citové, duchovní i fyzické, což naznačují čtyři šípy zachycené v pohybu. Tento symbol ilustruje neomezenou sílu, jejíž zdroj se nachází v nitru.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1010-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-holi

Čas …

…na velkou šanci, kterou jsem dnes dostal.

Pozastavena bude většina projektů, mimo psaní.

Do odvolání.

Je to jako s M.L.V. 2022 a je to zítra.Šance ,jen jedna.

Přišel čas .

Před chvílí jsem se díval na noční oblohu a napadlo mne…. proč jsem sakra na té cestě před třemi lety nezemřel, proč jsem tam nezůstal v krvi ?

Kvůli zítřku a kvůli tomu se Ti znovu podívat do očí.

A… pokračuje příprava ,,Mapy Kontinentu Tvého Srdce.“

Ne pokračuje, jsme tak ve čtvrtině,jak můžu zklamat neuvěřitelné lidi, kteří pro mne

udělali… neuvěřitelné věci ?

Nemůžu.

Karta Crowleyho Tarotu je… ,,Smrt.“

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

A je přesná.

Každý konec je začátek něčeho nového

Každá šance je jen jednou.

Zítra.