Jednorožec na poledne.

Fotografie od Laker na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jednorožec na poledne.

Lubomír Tomik

vytvoř si iluzi dokonalého života,
kde je všechno luxusní ,
i samotný luxus není nemocný ale megaluxusní,


jednorožec na poledne se jako klavír procházel na klapkách kocoura,
byl prorostlý kostmi a hrudníkem prosvítaly paprsky slunce,

nevšiml si, že zemřel už před lety na rozevláté louce,
když lovci přišli blíž,
jako by nezemřel když ji viděl,
byla světlo ,
tak prudké,
že kdyby měl oči,
musel by je zavřít,

nevadilo, že byl rozbitý jako porcelánová panenka,
kterou někdo zametl pod koberec,

byla světlo.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Unicorn at noon.

Lubomír Tomik

create the illusion of a perfect life
where everything is luxurious
even luxury itself is not sick but mega-luxurious,


a unicorn at noon walked like a piano on the flaps of a cat,
 covered with bones and the rays of the sun shone through his chest,

he didn't notice that he died years ago in a wild meadow,
as the hunters came closer
as if he didn't die when he saw Her
She was the light

so fierce
that if he had eyes
he would have to close them

never mind that he was broken like a china doll
that someone swept under the rug,

She was light.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci poledních slov je ..... jsou Dva Poháry.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Jihozápadní větry.

Fotografie od Matheus Bertelli na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Jihozápadní větry.

Lubomír Tomik

bičovaní jihozápadními svetry,
svázanými rukávy do bezvědomí v bezvodé poušti času,
jedlými kaktusy,
kořeněné kousky kůže zad

spánek za dne s očima otevřenýma je splývání
v moři roztaveného zlata,

drž mne do poslední chvíle,
až se rozeřvou,
všechny vichřice a tornáda,

větry nebo svetry nebo blůzky,
máš nade mnou moc

aby bylo jasno, jihozápadní větry,

předzvěst všeho


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Southwest winds.

Lubomír Tomik

whipped by southwest sweaters,
unconsciously tied up in an anhydrous desert of time,
edible cacti,
spicy pieces of back skin

sleeping during the day with your eyes open is merging
in a sea of molten gold,

hold me until the last minute
when they roar up,
all storms and tornadoes,

winds or sweaters or blouses,
You have power over me

to be clear, southwest winds,

a harbinger of everything

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sedm Holí je karta Crowleyho tarotu.

Crowley - sedmicka holi
 Sedm holí – Odvaha
 Sedmička holí ztělesňuje odvahu. Odvahu, stát si za tím, čeho si vážíme, a neslevit. Hůl stojící uprostřed karty a v popředí před všemi ostatními holemi je znamením důvěry v to, co jsme prožili. Pokud máme odvahu stát za tím, čeho si vážíme, vše se rozevře jako lotosové květy. Staré kvality budou nahrazeny novými a nám bude dovoleno vydat se směry, které jsou pro nás důležité, což naznačují hlavy ptáka ibise či fénixe. Budeme schopni vnímat věci s větší jasností a budeme moci naplnit svou vizi a tvořivost, jak to ilustruje okřídlené oko Hora na špičce dvou holí. Astrologickým aspektem této karty je Mars ve Lvu. Mars je planetou energie a vitality, jež podporuje náš tvořivý projev, který je spojován se znamením Lva.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

Hvězda ženy.

.......a.
____________

Hvězda ženy žhne,
projdeme šesti síněmi ,
ruku v ruce,
dávnou kočíčí hbitostí,
něžností.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.......a.

Lubomír Tomik

The star of a woman glows,
we go through the six halls,
hand in hand,
ancient cat agility,
tenderness.

______________________________________________________
__________________________________________________________________

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Poet Příběh pro Tebe.

Bez doprovodného obrázku, byl by na něm beran v krabici, asi by mu trčel ven roh.

/,,Poet Příběh pro Tebe „- Pozor, příliš mnoho ,,P“ ve větě./

Tady ti posílám zvláštní příběh na nějž jsem narazil, usměj se, prosím.

Zdroj neznámý, koluje mezi lidmi jako ,,vtip“.

Od rána nejde internet, dnes to bude asi veselé.

A tedy , čteno teď ve Studiu Midian, pro Tebe-

,,

„Please nicely … draw me a lamb …“ the little prince asked.
„What?“
„Draw me a lamb …“ the little prince begged.

And the man, because he had lost patience and because he was in a hurry to bend over to his equations as soon as possible, scribbled a drawing and said, „That’s a box. The lamb you want is inside.“ But the man was very surprised when the little prince’s face lit up.
„That’s exactly what I wanted. Do you think the lamb will need a lot of grass?“
„Why?“
„Because everything at my house is tiny …“
„Sure enough. I gave you a pretty little lamb.“
The little prince bent over the drawing.
„Well, he’s not that small … Yeah, look, he’s asleep …“

And so the little prince met Erwin Schrödinger.

XXXXXXX

Karta na publikaci je – dnes už podruhé, první byla minutu po půlnoci karta Crowleyho Tarotu ,,Princezna Holí“, o devět hodin bolesti kartu otočím znovu stejná

,,Princezna Holí“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

Teď JSI a je to úžasné, když se Tě pokusím kontaktovat jakkoli, možná se dozvím, že NEJSI a vše bude ztraceno.

Good plan.

Crowley - 2 - veleknezka

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian TEĎ .

XXXXX

Dobrý plán.

Lubomír Tomik

byl to dobrý plán,
předpokládal, 
že už se nevrátíme,
předpokládal

pátrání po tajemstvích
a všech
našich chvílích,
všech ,
všech,
všechchchchchchchchchch,

květinou mne šlehni,
ať trny zanechají škrábance
   jako od divokých vřískajících koček
s hlavou ztracenou,
        zemřu pod tebou

XXXXXX

A good plan.

Lubomír Tomik

it was a good plan
assumed
that we will not return
 assumed

searching for secrets,
and all
our moments
all
all
all
all
allllllllllll ...

beat me with a flower beat me
let the thorns leave scratches on face 
like from wild screaming cats

with head lost,
    will die under you 

XXXX
Crowley - 2 - veleknezka

Poet Video pro Tebe ,, Na fasádách domů „

Fasády domů v Uherském Hradišti žijí vlastním životem. Nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark natočil P.L. v U.H. 

lyrics:

I want a kííííííss on the heart.


Lubomír Tomik

I want a kííííííss on the heart,
I want him now !

said the transparent Napoleon
and suddenly,
suddenly flowed down my back in the shower
feeling,

as if someone had suddenly
 began to read this poem

the words appeared
the towers opened fire

I want a kííííííss on the heart!
I want him now!

said the transparent Napoleon
and cat,
that beautiful girl,

 she slipped under a floor full of lubricant.

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 /

Karta na publikaci slov pro Tebe je ,,Rychlost“ …snad se k Tobě rychle dostane.

Crowley - osmicka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1009-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-holi

Znovu ano.

Your last day on Earth.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Your last day on Earth.

Lubomír Tomik

The sun disappears in the sea,
on the edge of the sand
                     at the edge of the forest,

sharp pain
when You kissed my neck

the touch of your lips was a shock wave,
which tore the spine to pieces

she twisted it,
she made loops on her,
She made from her a nine-tailed cat,

and when she tasted the skin of my back,
                     was satisfied and snarled,

how cats do it.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tvůj poslední den na Zemi.

Lubomír Tomik

Slunce zmizí v moři,
na okraji písku,
na okraji lesa,

ostrá bolest,
když jsi mne políbila na šíji,

dotek Tvých rtů byl rázová vlna ,
                která rvala páteř na kusy

překroutila ji,
udělala na ní smyčky,
Ona z ní stvořila devítiocasou kočku,

a když pak ochutnala kůži mých zad,
byla spokojená a vrněla,

jak to kočky dělají.

Fotografie od Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu ,na publikaci básně ze včerejšího večera pro Tebe je -teď otočím kartu –

,,Úspěch“. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk

Crowley - sestka disku
WOW. Karta dnešního dne byla ,,Poustevník“… a teď :

,,Venuše připomíná, že úspěch se dostaví jen tehdy, jestliže jdeme za hlasem svého srdce a děláme v životě jen to, co pro nás má hluboký význam.“

Budu tady, pro Tebe.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADtiocas%C3%A1_ko%C4%8Dka