Foreign world.

Cizí svět.

Lubomír Tomik


pevnina na niž nevkročila noha,

oceán jež neochutnala žádná loď,

každé slovo je cizí svět i když ho možná důvěrně znáš,
možná

cesta je jen slovo,
cíl je jen slovo,
cestující je jen slovo,

TY jsou dvě písmena,
 která rozložila tábor na kostech dní,

u studní hradních, 
do nichž jsem padal a umíral,

TY.

cizí svět ve světle, do nějž jsem nešel. 
TYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTy 


An alien world.

Lubomír Tomik


land on which no foot stepped

an ocean that no ship tasted

every word is a foreign world, even though You may know it intimately,
maybe

the path is just a word
the goal is just a word
the passenger is just a word

YOU are the three letters that laid out the camp on the bones of the days,
at the wells of the castle,
into which I fell and died,

YOU.

an alien world in a light I didn't go to.

YOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOU

Ve Bzenci, včera.

Zámek ve Bzenci.
Jehně v kostele ve Bzenci.
Vinice a výhled na zámek ve Bzenci.
VIP místa nad J.C. ve Bzenci…
a tady, na prvním schodu, roztála jedna sněhová vločka. Bylo to…úžasné, všechno, každý moment, neopakovatelný příběh.

Díky, je čas jít dál, kam až mne mé polámané nohy donesou.

Under the white blouse.

Under the white blouse.

Lubomír Tomik

under the white blouse are the towers of medieval castles,
bombarded by beautiful bodies of courtesans full of plague ulcers,

under a white blouse pulled to the body by the tenderness of warm palms,
cohorts fluttering in the wind,

 preparing to attack,
                 waving delicate features of lipstick,

under the white blouse are the towers of medieval castles
ready to succumb.

The Queen hurried to the walls,
palms on temples, eyes narrowed,
into memories printed memories of You.

She will take my hand and turn around. 

/from the collection of poems ,,Bowl of fancy fish.“ /2017/ on the cover Sylvia Plath on the beach…once

Calatin’s daughters.

Čteno a nahráno pro Tebe,6.1.21 na hradě Malenovice.
Calatin's daughters.

 Lubomír Tomik

 White witch,
 the cauldron of birth is empty, 
I enter it with You in my heart, 
caress me ,
kiss me, 
release Calatin's daughters, tear me to pieces,
 leave the remains of my body intact so that you can connect them.

 So that you can reconnect US.