Mills.

Mlýny.

Lubomír Tomik

po proudu mlýny,
mlýny
a kameny v nich,
pěstní klíny

nebo kameny v řece,
touhy dolmeny

padáme do Sebe jako řady v Carnacu do moře

......
Mills.


downstream of the mill,
mills
and the stones in them
fist wedges

or stones in a river
desires dolmens

we fall into Ourselves like the ranks at Carnac into the sea
....

When the shadows shorten.

Když se stíny krátí.

Lubomír Tomik

když se tíny krátí a natahují se po Tobě
jako ruce víl
čnící k nebi zpod alejí dolmenů

jejich tíha je rozložila na atomy,
zrodily se v listech jitrocele

když stíny zamrzly v momentu fotografie

v zeleni
v zeleni
v zeleni

jaký to byl polibek ?

myšlenka ?
When the shadows shorten.

Lubomír Tomik

when the shadows shorten and reach for You
like the hands of fairies
rising to the sky from under the alley of dolmens

their weight decomposed them into atoms,
they were born in plantain leaves

when the shadows froze at the moment of photography

in the green
in the green
in the green

what was that kiss

an idea? 
Fotografie od Skitterphoto na Pexels.com

Jsou dolmeny a menhiry. Vím. Ale stejně… ,,Víly vztahují ruce“ prostě je to zavalilo, jako Ty jsi sejmula mne.