Poet Video pro Tebe ,,Pizzerie u jezera.

Vytvořeno ve Studiu Midian. Hudba z aplikace Clipchamp ,,Hot blooded.“

…………………

Pizzeria by the lake.

Lubomír Tomik

earlobes flutter in the wind,
pizzeria by the lake
OPEN
pizzeria by the lake
CLOSED,
after the season
last swim to the other shore in September,

annual period
annual climate

change is everything
You are getting more beautiful

OPEN ?

…..

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar

Motýlí maska napřímo.

Fotografie od Hamro Jatra na Pexels.com

…………………………………………………………………….

Napřímo.

Lubomír Tomik

klečení po větru,
nosíš motýlí masku

napřímo,
 před Tebou leží neprobádané kraje mysli

nedotčené ,
nepoznané,

na dosah ruky máš vesmíry, kontinenty,
dáš ji do kapsy riflových kalhot a řekneš

-No právě . To je právě ono. -

klečení po větru,
až maska odlétne,

opustí už jen prázdný dům


.........................................................................
Directly.

Lubomír Tomik

kneeling down the wind
you wear a butterfly mask

directly
 unexplored regions of the mind lie before you

untouched,
unknown

you have universes, continents at your fingertips,
you put hand in your pocket and say

- Well, exactly. That's it.-

kneeling down the wind
when the mask flies

    leaves only an empty house

..................................................................

Karta je…. JE.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Butterfly effect.

Fotografie od Raghav Modi na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Motýlí efekt.

Lubomír Tomik

Vítej v noci literátů & šílenců & maniakálníck poetů,
jimiž jsme kdysi byli
jsem na příjmu,
naladěný na vlny Tebe

sténání & umírání
nikdy nepřijde znamení rezignace

motýlí efekt
čas 
pád
napsal jsem tyto slova na klávesnici

 v Bombaji,
mávnul křídlem motýl , 
          pršelo na ženu.
XXXXX

Butterfly effect.

Lubomír Tomik

Welcome to the night of writers & lunatics & manic poets
which we once were
I am available,
tuned to Your waves

moaning & dying
there will never be a sign of resignation

butterfly effect
time
fall
I typed these words on the keyboard

and in Mumbai,
the butterfly fluttered his wing 
and started raining 
on the woman,
THE Poetess. 

XXXXXXXXXXXX

,,Blázen.“ Do Tebe.

Křik hladového motýla.

Fotografie od Saeeed Karimi na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Nedočetla jsi až do konce.

Lubomír Tomik

milá má,
nedočetla jsi až do konce

příběh pokračuje,
i když si myslíš že jsi ho dočetla 

milá má,
nikdo nezemře uprostřed příběhu

příběh pokračuje,
jsme jen kusy barevného skla

pohozeného do potoků Rapotína,
zelené odlesky

stopy soli,
stopy dna,
stopy DNA

sluneční daňci hodující v krmelcích zítřka,
zpáteční lístky do klobouků,
roztančených kravat,
cokoli,

křik hladových motýlů není slšet,
pozlacené svetry,

nam moi, kulič.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


You haven't read until the end.

Lubomír Tomik

my dear
you haven't read it to the end

the story continues,
even if you think you read it

my dear
no one dies in the middle of the story

the story continues,
we are just pieces of stained glass

thrown into the creeks of Rapotín,
green reflections

traces of salt,
traces of the bottom,
traces of DNA

solar fallow deer feasting in tomorrow's feeds,
return hat tickets,
rotated dance ties,
whatever

the screams of hungry butterflies are not heard,
gilded sweaters,

nam moi, glassmaker.

Fotografie od Anna Tarazevich na Pexels.com

XXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci-

Crowley - 16 - vez

Tvary vln.

Fotografie od Allan Watson na Pexels.com
Wave shape.

Lubomír Tomik


Your smile are the shapes of the waves,

if a butterfly flutter causes a monsoon,

lips in the photo sent by a tsunami army
waveforms,

it hits my island

I lie down in the low tide and let myself be carried to the open sea,

waveforms,
flashes of desire in miniature photochambers served by nanobots,

waveforms,
when i like to drown so much

I'm drowning
I'm drowning
I'm drowning in You.

The shapes of the waves are the outlines of You, eight months ago.
Fotografie od Jess Loiterton na Pexels.com
Tvar vln.

Lubomír Tomik


Tvůj úsměv jsou tvary vln,

jestli motýlí mávnutí způsobí monzun,

rty na fotografii vyšlou armádu tsunami ,
tvary vln,

narazí na můj ostrov,

lehnu si hlavou dolů do odlivu a nechám se odnést na otevřené moře,

tvary vln,
záblesky touhy v miniaturních fotokomorách obsluhovaných nanoboty,

tvary vln,
když já se tak rád topím,

topím,
topím,
topím v Tobě.

Tvary vln jsou obrysy Tebe, před osmi měsíci.

Fotografie od Hernan Pauccara na Pexels.com

Dnes pro Tebe hrajeme : ,, Snídaňové menu „

Festivalové Kino uvádí...
Snídaňové menu.

Lubomír Tomik

Za okny hřměla Seina, Morava, Vltava, Bečva, Salzach
z vůně se linula káva trochu říznutá Tebou

kapky potu na rozpálené kůži posypané notami šansónů

když vycházelo slunce
byla to žádost o
kulku zespodu do čelisti,
snadná cesta tkání

zachytil jsem Tvůj pohled na okraji tmy,

motýl motýl motýl,
lapený pod poklopem koláčů,
všech snídaňových menu,
úplně všech snídaňových menu.

Motýlí křídla máčená v Tvém potu.