Project Heavy Metal. / Fairy and Midian /

Vytvořeno ve Studiu Midian. Read and write : Fairy part by Lisa Marshall /Fairy/ Canada notanothernicegirl.wordpress.com
Other comforts LT /Midian/ Česká republika

Heavy Metal.


Fairy part

Heavy metal, bold as brass
Shakes you from your sleep
From your bed of broken glass 
The music cuts you deep

Midian part

To the bones to the smile,
stay and look on me,
just a while,
little while,
 or
foreverrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Fairy part


In your bed of broken glass             

___________________________________________________________________________________________________  


From the letter - PS: /and sound of snake hissing...ssssssssssss/

Liso, spolupráce přes Atlantický oceán vede k nečekaným výsledkům! 

Patos.

Patos.
Lubomír Tomik

učení jak udělat první krok
umění jak udělat první krok
mlčení jak udělat první krok
šumění lesa
uctění běsa
      utkvěla v paměti
Její tvář navěky
      dorozumění
splynutí,
      patos,
až na kost.
......................................................................
Pathos.
Lubomír Tomik

learning how to take the first step
the art of making the first move
silence how to take the first step
the rustle of the forest
worshiping 
       The Beast
stuck in memory
       Her face forever
understanding
      fusion,
pathos,
    to the bone.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Princezna Pohárů je karta Crowleyho Tarotu

Konec zápasu Šance vs. Bolest.

Autor fotografie PL.
Díky.
Když mi ji včera poslal, nečekal jsem , že fotku části nádraží v Uherském Hradišti použiji takto, ale je výmluvná.

Dnešní chvíle je pryč, stav zápasu Šance : Bolest skončil 0:1.

Pravděpodobně se nebude už nikdy opakovat, přesto , pořád je to příběh a ten má dobré i špatné chvíle.

Nedá se vyhrávat donekonečna, spíš je důležité se nevzdat, nikdy by nevzniklo toto.

Pro Tebe :

Vidíš tam také jako já, kačera Howarda ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Napsáno a nahráno právě teď v 18.00 ve Studiu Midian, prášky proti bolesti mají nečekaný efekt.

V 18.00 jsem měl odjíždět, nejde to.

Zvuk v pozadí při čtení pochází z Archivu BBC ,volně dostupné pro neziskové účely , konkrétně :

Spot Effect – Space battle. (Space Fantasy Spot Effect.)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Frank Cone na Pexels.com Podle legendy o Orionu, dvě hvězdy drží tu uprostřed v zajetí a….

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Visits from elsewhere.

Lubomír Tomik

the other two hold her captive,
then they nail it to the edges of black holes

they glide across the night sky
beyond event horizons

Those one stars!

You will bone me and
 hang my skin in the sun,
 catch her on a line of clothespins,

You one!

Smile ,
it is not my fault,
that you are everywhere,
Honey! 🙂  

/in czech is rhyme on the end of poem -  ,,za to" ...and ,,zlato", in english its the honey and smile. So ...smile ! :)/ 
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je... ..jsou ,,Dvě Hole."


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

Písně .

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Písně.

Lubomír Tomik

Výkřiky do tmy,
vracejí se bez ozvěny

jeden za druhým

pestrobarevné vážky fantazie na snových loukách,

divné plány spřádají,

zpívají písně o bolesti, 
každé mávnutí křídly
                  zní jako praskot kostí.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Songs.

Lubomír Tomik

Cries into the dark,
         return without echo

one by one


brightly colored fantasy dragonflies on dreamy meadows

they spin strange plans,

they sing songs about pain,
every fluttering of the wings
                          sounds like a cracked bones .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Crowley - princ disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

Každé mávnutí křídly zní….

…jako mé pravé koleno.
Idylka.
Písně kostí.
Kdyby se ohnulo jako dříve, to by byly teprve songy !

Poet Video pro Tebe ,,Špalky“

D.O. a L.T . Pro Tebe. Česká Pošta. Kolo štěstí. Crowleyho tarot.
Lyrics:Logs.

Lubomír Tomik
irradiated eyes of a pink lace witch,

fake phoenix squirting fantasy,
he comes and goes as he pleases!

heart on the pin of silence,
stretched by time that we do not have and we are running out

you will take blood from the executioner's logs into your palms,
you will anoit me with her


I will shout ,, eyes !"and hear your voice,
I close eyes and see all the burning dummy models from the stone shops flare up,bastards,

maybe Hart Crane had the best idea,
examine up close the boat propeller,

turned around
it rotates,
will rotate
like a gnawed bone of the earth?

Zvuky pochází z archivu BBC, volně ke stažení pro nekomerční účely.
Virtuální klavír L.T.
Razítka -tapeta na zdi České Pošty.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv
Karta na publikaci je tedy ,,Kolo Štěstí"

....my můžeme dál svému životu směr....https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti
 


Crowley - 10 - kolo stesti

Halloween POET VIDEO for yoU yOU YOUlyrics :

Epitaph of the Gravedigger's spade. 

Here's a spade and I,
 we are One

Here the worm does not cry 
and only bites 

Let the orchard be ,
where it will be obvious 

Here the crosses of the gravedigger grow
:::::::::::::::::::::::::::::::

Vytvořeno na Halloween 2021 pro Tebe.
Slovo ,,vnitřnosti" řekne D.O. v Opavě.
Nahráno na jaře 2O21 ve Studiu Shaark www.shaark.cz
ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 /

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa a celého letošního Halloweenu a zbytku dne :

Crowley - 3 - cisarovna

ze 78 karet je to ,,Císařovna“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

,,a je možné, že se pokoušíte vyřešit záležitosti, které se týkají důležitých žen ve vašem životě“

V takové chvíli je člověk rád na světě, rád, že tu pitomou bouračku přežil ,všechno je tak jasné.

Však víš.

Vždy udělej něco naprosto nečekaného…

…třeba upeč po několika letech cuketové buchty…cuketa z vlastní zahrady, posypané strouhanou Margot Artemis,s třtinovým cukrem….pod dohledem Tebe. Víš co.

Je to zdaleka.

Naďo, nechci Ti mluvit do psaní o vaření, spíš píšu o blažení….všechno je jednou….první fotka jídla..,možná níkdy. Nikdy neříkej nikdy.

Nemůžu moc sedět, ale i tak jdu přepsat ,, Potkal jsem muže v plášti, vykladače snů.“

V sobotu mi v koleni pravděpodobně prasknul kostní srůst, moc veselo mi není…vrže a skřípe to ve mě jako ve starých hodinách co pořád ukazují půlnoc…a bijí nekonečně dvanáct a každý úder je jedno prasknutí.

Vzácný živočich.

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com
Rare animal.

Lubomír Tomik

lives inside the chest,
feeds bad blood,
      would survive in each of us

lives inside the chest,
not breathing, just eating,
    eats heart because eats heart,

lives inside the chest,
jumps into volcanoes,

stone bread worm,
green orchard worm
worm of a broken needle tip,

immune to poison when You're here.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vzácný živočich.

Lubomír Tomik

žije uvnitř hrudního koše,
krmí se špatnou krví,
přežil by v každém z nás

žije uvnitř hrudních košů,
nedýchá, jen žere,
žere srdce protože žere srdce,

žije uvnitř hrudních košů,
skáče do sopek,

červ kamenných chlebů,
červ zeleného sadu,
červ zlomeného hrotu jehly,

imunní vůči jedu když jsi tady.
Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com