From my veins.

Fotografie od Jonas Ferlin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Z mých žil.

Lubomír Tomik

z mých žil
z mých žil

někdo utrhl květ
a pak  hltavě pil

někdo v nich žil
celý svět krásou zastínil

město spí,
na korbách náklaďáků

půlnoční blues,
nemůžeme zkrotit Slunečního koně,
jsme příliš bezbranní.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
From my veins.

Lubomír Tomik

of my veins
of my veins

someone plucked a flower
and then  drank greedily

someone lived in them
the whole world was overshadowed by beauty

the city is sleeping
on the back of trucks

midnight blues,
we can't tame the sun horse
we are too helpless.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKartaCrowleyhoTarotunapublikaceranníchslovproTebejeZamilovaní

Crowley - 6 - milenci
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

-Hoří les! Hoří les !-

Fotografie od Laureen Raftopulos na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

My ještě žijeme!

Lubomír Tomik

Na přídí stál Achilles,
brazilec zpíval blues,
oba vykřikli najednou :-Hoří les ! 
Hoří les !-

až se plameny setkaly s příbojem,
kráčela jsi po vlnách vstříci ...

ztratil jsem tygří srdce a skleněné srdce

zapadly do sněhu u Bohyní,
hluboko,
tiše a beze zvuku vklouzly do mrazu

...po vlnách vstříci, stejně:

jdeš jen jedním směrem vstříci mě-

když brazilec a Achilles vykřikli :-
Hoří les! Hoří les!-

krása má nohy, které vždy chodí po vlnách,
ladně,
s noblesou,

nezáleží na tom, 
který se píše rok v kalendáři.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMMMMMM
We are still alive!

Lubomír Tomik

Achilles stood at the bow,
Brazilian sang blues
they both shouted at once: -The forest is burning!
The forest is on fire!

until the flames met the surf,
You walked on the waves to meet ...

I lost a tiger heart and a glass heart

they fell into the snow at the Goddess,
deeply,
they slipped into the frost softly and without sound

... wave after waves, as well:

You only go one way to meet the

when the Brazilian and Achilles shouted: -
The forest is burning! The forest is on fire!

beauty has legs that always walk the waves,
gracefully,
with nobility,

no matter,
which is written year in the calendar.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Fotografie od Maris Rhamdani na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov je : ,,Zkáza“

Crowley - desitka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1025-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-me

,,….představuje citový vztah, který symbolizuje probodnuté srdce“

Přesně.

Čeho se nejvíc bojím ? Toho, že Tě ztratím. Více jak dva měsíce jsem nic, bez Tebe.