Svahy Araratu. Slopes of Ararat.

Slopes of Ararat.


/ Thanks to Parakeet. /

Lubomír Tomik

"In the sixth year, in the sixth month, on the sixth day of Noah's life."

We came out of the Ark,
from the Labyrinth of Solitude,

The Mariachi lowered their weapons against silence,
with hats of landing pads for
Helicopters of Love

Heavy rains flooded everything,
The housewives in the cabins swam dishes and towels,
pots with sauce

Flocks of Everything rushed over the falling waters
which had wings, the Strike Unit of Angels
handed out invitations to the Grand Opening

"Life and what's next"

In the main role You,
beautiful and unbeatable,

Time does not cure anything,
wounds do not heal,

Wounds on the soul,
if I had one and didn't leave it with You,

in the empty Cabins of the Ark,
over which only the wind and
my Desire for You. 
Svahy Araratu.


/ s díky Parakeet /

Lubomír Tomik

,,V šestistém roce šestého měsíce šestého dne života Noeho"

Vyšli jsme z Archy,
z Labyrintu Samoty,

Mariachi spustily své zbraně proti Tichu,
s klobouky zvících přistávacích ploch pro
                                 Helikoptéry Lásky 

Přívaly deště všechno zalily,
hospodyňkám v kajutách uplavalo nádobí utěrky a
hrnce s omáčkou

Nad opadajícími vodami se proháněla hejna Všeho 
co mělo křídla, Úderné Jednotky Andělů
rozdávaly pozvánky na Zahajovací show-
,,Život a jak dál "

v hlavní roli Ty,
nádherná a nepřekonatelná,

Čas nevyléčí nic,
rány se nezhojí,

rány na duši,
kdybych nějakou měl a nenechal ji u Tebe,

v prázdných Kajutách Archy,
nad nimiž se už prohání jen vítr a
má Touha po Tobě.

A desolate, uncultivated paradise.

První přepis nahrávání 20.4.21, je to …protože na nahrávku stříhám video, slyšel jsem záznam asi milionkrát…přepisuji ho kvůli překladu do angličtiny a :

A desolate, uncultivated paradise.

words: Lubomír T.
read and improvise: Dagmar O. and Jitka M.

recorded 20.4.21 in DARKov


the goal was everything
hot meat of Eve
Eva's hot meat tasted good
desolate uncultivated paradise
the goal was everything
Eva's hot meat tasted good
the goal was everything
desolate uncultivated paradise


hot meat of Eve
the goal was everything
a desolate, uncultivated paradise
the glowing flesh of Eve

did Eva's hot meat taste?
and the goal was everything?
hot meat of Eve!
desolate uncultivated paradise!
and the goal was everything!

Eva's hot meat tasted good

It tasted good.
           It tasted good.
It tasted good.
           It tasted good.

Eve's hot meat.
Eve's hot meat.

Eva's hot meat tasted good
Eva's hot meat tasted good 

Ano.