Malý úšklebek. / For You and For You…too/

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Malý úšklebek.
/For You/
/ For.../

Lubomír Tomik

možná vše vzniklo z jednoho ohně,
byla jsi každý plamen

dnes je den ohně

někomu stačí, 
    jiskra když přeskočí,
někdo věří v termonukleární explozi

dnes je den ohně

ve snu znovu ztrácím svou duši,
na sklonku dne ji nalézám,

dnes je den ohně

když ztratím svou mysl v hudbě tureckých varhan,
rachot v průsmycích,

dnes je den ohně a zítra bude zase,

žiji ve stínu hnízda Fénixe,

jeho pera se na mne snáší ve vývrtkách a v explozích ropných plošin,

vrhají odlesky na Tvou krásu,
světlo je ten nejněžnější milenec,

staniž se!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od The Lazy Artist Gallery na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A small grin.
/ For You /
/ For … /

Lubomír Tomik

maybe it all came from one fire,
You were every flame

today is day of fire

someone just needs a spark ,
someone believes in a thermonuclear explosion

today is day of fire

in a dream I lose my soul again,
at the end of the day I find Her,

today is day of fire

when I lose my mind in the music of the Turkish organ,
rumble in the passes,

today is the day of fire and tomorrow will be again,

I live in the shadow of the Phoenix’s nest,

his feathers fall on me in corkscrews and in oil rig explosions,

they cast reflections on Your beauty,
light is the tenderest lover,

so be it!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od moein moradi na Pexels.com

The card of the Crowleys Tarot on the publication of this poem is ,, THE DEVIL “ .

YOU.

YOU TOO.

The Real Poet Video : Her Beauty.Krátká obrazová a zvuková koláž pro Tebe, skutečné básnické video.

Lyrics:


Her Beauty.

Lubomír Tomik

Her beauty,
web.

It's moving
first,
second,
third rope.

She sets out for preyBouře nad naším domem, thajské ryby v Praze, Hotel Hasa v Praze

Autor titulní ilustrace: Mike Mignola
Zvuky z archivu BBC, či zakoupeny / Harmonika /

,, Venuše“… ještě nikdy…

..jsem nezkusil postavit báseň na jednom slově, které znamená všechna slova, jak jinak, myslel jsem na Tebe a …

,, Venuše.“

Tohle jsou výjímečné chvíle, díky Tobě můžu zažít… nevím,je to jako trans, odtržení od reality,jako červí díra do Ideaspace, Kontinent Tvého srdce .

Přísný zákaz použití střelných zbraní.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Strict ban on the use of firearms.

Lubomír Tomik


charge

      charge

charge


YOU
      YOU
YOU

life repeats itself
the loop rotates
daily

fashion fads

YOU
YOU
YOU

charge
chargechargecharge ----SHOT!

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Přísný zákaz použití střelných zbraní.


Lubomír Tomik


náboj 

                náboj 

náboj

TY 
                TY
TY

život se opakuje 
smyčka se protáčí 
každý den

módní výstřelky

TY
TY
TYnáboj
nábojnábojnábojnábojnábojpřísný zákaz použití střelných zbraní - PRÁSK !

Fotografie od icon0.com na Pexels.com

Krása rozkoš vášeň. Beauty delight passion.

Krása rozkoš vášeň.

Lubomír Tomik

V záplavě posledního květnového slunce,
vzory písmen,
vzory slov,
množné číslo,
po němž zbyl jen stín.

MY

Právě teď už jen v barvách odstínů rozmáchlých tazích štětců
 a přece 

,,MY" 

už nic neznamená.

Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.

Na stud není čas 
noste orchideje
noste orchideje

netvářím se osiřele,
netvářím se osiřele,
jen mám místo srdce strašlivý kráter, 

opuštěný kráter, plný mazlavého bláta,
jediné, co mi po Tobě zůstalo.

Beauty delight passion.

Lubomír Tomik

In the flood of the last sun of May,
letter patterns,
word patterns
plural,
after which a shadow remained.

WE

Right now, only in the colors of the shades swept by the brush strokes, and yet "WE" means nothing.

Beauty delight passion. Beauty delight passion. Beauty delight passion.
Beauty delight passion. Beauty delight passion. Beauty delight passion.
Beauty delight passion. Beauty delight passion. Beauty delight passion.

There is no time to shame
wear orchids
wear orchids

I don't look orphaned
I don't look orphaned
I just have a terrible crater instead of a heart,

an abandoned crater, full of greasy mud,
the only thing, I have left after You. 

Krása rozkoš vášeň.

Lubomír Tomik

V záplavě posledního květnového slunce,
vzory písmen,
vzory slov,
množné číslo,
po němž zbyl jen stín.

MY

Právě teď už jen v barvách odstínů rozmáchlých tazích štětcem a přece ,,MY" už nic neznamená.

Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.

Na stud není čas 
noste orchideje
noste orchideje

netvářím se osiřele,
netvářím se osiřele,
jen mám místo srdce strašlivý kráter, 

opuštěný kráter, plný mazlavého bláta,
jediné, co mi po Tobě zůstalo.

Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.

Moon baby.

Read and recorded For You 19.1.21 ,in exhibit L-610 in the company KovoSteel, Staré Město. From the upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart, For You my girl.
Moon baby.

Lubomír Tomik.

You step on the right foot, you get up
and goVERnments are falling,

You look in the mirror and the prime ministers are shaking their heads
gunpowder from ancient mistress powder puffs,

A touch of BEAUTY brightens the planet,
months collide and dust
from their rains it will coVER you from head to heel,

to the heel,
BEAUTY
You took the upper hand, i feel.

Queue in the supermarket. Fronta v supermarketu.

Fronta v supermarketu stock fotografie, royalty free Fronta v supermarketu obrázky | Depositphotos ®
Queue in the supermarket. Read and recorded for You in 2021 , For You. I write this in Year 2O16. Strange.
Queue in the supermarket.

Lubomír Tomik

 the beauty stood there thinking about the people in line in front of her
 there stood a guy thinking about the people in line in front of him
 I was standing there

 I remembered a beauty and a guy telling me what they were doing
 in line at the supermarket

 I remembered it and thought about the people in line in front of me

 On the twentieth day of March, thirteen hundred and forty-five,
 it looked like a sale of plague bacteria.


 Good buy, man.
From ,, Dinner at Minski´s “ /2016/

Beauty.Krása.

Beauty.

 Lubomír Tomik

 And when he wrote to Her at midnight, 
he was a Turkish messenger to a castle, a castle, a castle,
 arrow and steel tip, 

the message roll unfolded like a black rose bud,

 the princess threw herself into the river 
and changed everything with her gaze,
 during which steam boilers exploded the hearts of skyscrapers lounging on a summer lavender meadow,

 i wasn't good enough for You 

... was not.

Beauty. Krása.
Recorded 6.2.21, on Saturday night, for You, in the cabin at the stern of the sailboat Hope, along the lighthouse, where the windows in the photo is lit. For You … I know I’m not good enough, I know.
Krása.

 Lubomír Tomik

 A když jí o půlnoci psal,
 byl to turecký posel do hradu, hradu , hradu,
 šíp a ocelový hrot.

 Rolička zprávy se rozvinula jako poupě černé růže.

 Princezna se vrhla do řeky
 a změnila všechno svým pohledem,
 při kterém explodovaly parní kotle srdce mrakodrapů lenošících na letní levandulové louce.

 Nebyl jsem pro Tebe dost dobrý…

 nebyl.