Read and recorded for You in the snow, on the frozen Lake Balaton….Covered in leaves.

Covered in leaves.

 Lubomír Tomik

 Covered in leaves,
 covered with a clever stingray,
 in green leaves,
 sleepy.

 Until the caravans go astray,
 until the sand
 does not stain with blood,
 drops of sea, salt, sweat,

 Your tongue,
 is on their tracks.

 In the fallen leaf,
 her body
 withered,,
 beautified.
Covered in leaves. Read and recorded for You in the snow, on the frozen Lake Balaton in Nový Hrozenkov, 29.1.21

V listí zalitá.

 Lubomír Tomik

 V listí zalitá,
 vychytralou trnuchou přikrytá,
 v zeleném listí,
 ospalá.

 Dokud neodejdou karavany běd,
 dokud se písek,
 nezbarví krví,
 kapky moře, soli, potu,

 Tvůj jazyk,
 je jim na stopách.

V opadaném listí,
 její tělo,
 uschlo,
 zkrásnělo.

Růžová brigáda. Pink brigade.

Růžová brigáda. Pink brigade. Read and recorded for you, 29.1.21 on Lake Balaton, Nový Hrozenkov.
 
Pink Brigade.

 Lubomír Tomik

 In the blue sky, four lines of condensation, the scratches of a space wolf, 
stretch down the street of striptease bars for nine dollars a piece,
 he gnashes his teeth,
 he growls,
          a saliva dripping from his mouth,
 mixed with blood,

 the cloudless blue of the sky is poisonous, 
poisonous like the chlorine of pool advertisements on everything,

 the last white butterfly ending the summer a almost missing Her lips,
 furiously lined with a half-smoked cigarette, 

wearing a coat,
 pulsing with a shy movement of a shot bead.

 The Pink Brigade set off. 
She measured everyone … with a sweet look.
 from the collection of poems Bowl of Fictional Fish / 2015 /
Růžová brigáda.

 Lubomír Tomik

 Na modrém nebi čtyři kondenzační čáry, škrábance vesmírného vlka,
táhne se ulicí striptýzových barů po devíti dolarech za kus,

 cení zuby, vrčí, z mordy mu kape šlem slin, smíchaný z krví,
 bezmračná modř oblohy jedovatá, 
jedovatá jako chlór bazénových reklam na všechno,

 poslední bílý motýl končícího léta o vlásek minul její rty, 
zuřivě potahující z napůl dokouřené cigarety,
 
na sobě navlečený špatně padnoucí baloňák,
pulsující plachým pohybem postřelené perličky.

 Růžová brigáda vyrazila.
 Měřila si každého….sladkým pohledem. ze sbírky básní Mísa vymyšlených ryb /2015/
Právě tady.

Jsi diamant.

Zima na Balatonu v Novém Hrozenkově.
Léto na Balatonu v Novém Hrozenkově.
Jsi diamant. čteno pro Tebe, 29.1.21 na Balatonu, z chystané sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce.
You're a diamond.

 Lubomír Tomik.

 You're a diamond,
 jewel,
 tiger joint,
 which grips
  and won't let go - never.

 The skin is sensitive,
 the scars change shape
 according to
 how You touch them.

 You're a diamond,
 beauty is a field
 In which you excel,
 In which you excel.


Jsi diamant.

 Lubomír Tomik.

 Jsi diamant,
 klenot,
 tygří spár,

 který sevře 
  a nepustí – nikdy.

 Kůže je citlivá,
 jizvy mění tvar
 podle toho
 jak se jich dotýkáš.

 Jsi diamant,
 krása je obor,
 V němž vynikáš,
 V němž vynikáš.