From flashes in the currents of the Milky Way. Ze záblesků v proudech Mléčné dráhy.

From flashes in the stream of the Milky Way.

Lubomír Tomik


She jumped out of the Trojan horse,
i will never know,
in the mirror the face of a clairvoyant fairy,
i will never know,
the mercenaries stood on the walls of Avalon,
i will never know,
didn't it really work out differently?
i will never know,
from flashes in the currents of the Milky Way,
i will never know
from flashes in the currents of the Milky Way,
I will never know I will not know I will not know

with icy calm
I'll never know,

galloping rider
crepe paper,

pastelllllllllllllllllllllllll  image
mooooooooooooovement of souls systemic,
                          harem dance,

unleashed unleashed, by You, sugar. 
Ze záblesků v proudech Mléčné dráhy.

Lubomír Tomik


Z trojského koně vyskočila,
nikdy se nedozvím,
v zrcadle tvář jasnovidné víly,
nikdy se nedozvím,
žoldnéřky stály na hradbách Avalonu,
nikdy se nedozvím,
opravdu to jinak nešlo ?
nikdy se nedozvím,
ze záblesků v proudech mléčné dráhy,
nikdy se nedozvím,
ze záblesků v proudech Mléčné dráhy,
nikdy se nedozvím nedozvím nedozvím,

s klidem ledovým
nikdy se nedozvím

cvalem jezdcovým,
papírem krepovým,

obrazem pastelovýmmnn,
pohybem duší systémovýmmm,
          
 tancem harémovým,

rozpoutaným nespoutaným, Tebou cukrovím.