Dárek lavinou.

Fotografie od Lucas Suu00e1rez na Pexels.com

Dárek.

Lubomír Tomik

uprostřed 
barevného světa,
reklam na život
a sálů kin

bledne Tvá krása,
mohutní stín

ženeš se jako lavina
údolím

však on ta těla
někdo najde ve sněhu

okousané od motýlů,
oblev , tání
a porostlé sedmikráskami


Dárky........................................................

Gift.

Lubomír Tomik

in the middle of
colorful world,

advertising for life
and movie theaters


a mighty shadow,
your beauty fades


you run like an avalanche
through the valley

 bodies,
someone finds them in the snow

bitten by butterflies
icing, melting
and covered with daisies


Gifts.

..............................................................................

Historie ,,A“.

Historie ,,A".

Lubomír Tomik

a bude zítra
a bude dnes

a budeš halenku posetou nocí
a budeš mít halenkou modrou jako nebe

a někdo skočí do lodního šroubu
a někdo zdolá Džomolangmu

a bude dnes 
a bude zítra

jsme rudá kapalina plující v kapalině
necháváme za sebou vlnu ve vlně

ve dne oblačný vír
v noci sloup ohnivý

a ráno,
než jsme se vydali znovu do ringu,

padala rosa,

medové koláče,
  nejchutnější,
         jako 
Ty.
.....

AND.

Lubomír Tomik

and it will be tomorrow
and it will be today

and you will be a blouse strewn with night
and you will have a blouse as blue as the sky

and someone jumps into the propeller
and someone will defeat Djomolangma

and it will be today
and it will be tomorrow

we are red liquid floating in liquid
we leave behind a wave in a wave

cloudy vortex during the day
a pillar of fire at night

and in the morning
before we went back to the ring

dew fell

honey cakes,
the tastiest,
 like 
You.
.....

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12 ,,Its dream.“

houses poet video

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Lyrics: 

boarding houses.

Lubomír Tomik

until those lionesses unleashed an unbridled rampage,
star mice rolled round loaves of mixed cheeses,
between the pores of the smiling moon

to boarding houses

there are and always will be tenement houses and their corridors and balconies
from which time pours
avalanche of moments

Columns.

Fotografie od Boris Ulzibat na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sloupy.
Lubomír Tomik

chrám na děsném místě,
skrčený jako sfinga
 pnoucí se do nebe jako Jákobův žebřík odněkud z pekla 
jedna příčka 
druhá příčka šestá příčka jedna myšlenka šestá myšlenka jedna příčka a znovu jako rozespalá rána v Cuzcu

a když hadi prošli stěnou spánku,
plazení a syčení Tobě u nohou,

jsme spolu sami,
když čteš tyto řádky,
jako jsem sám když je píšu,
nikdy nejsem sám

jsme sloupy v antických chrámech pod vodou,
terasy v Baalbeku  
kameny těhotných žen
laviny valící se do údolí smrti

rachot a burácení ,
Tobě u nohou


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Columns.
Lubomír Tomik

a temple in a terrible place,
crouched like a sphinx
 climbing to heaven like Jacob's ladder from somewhere in hell
one rung
second rung sixth rung one thought sixth thought one rung and again like a sleepy mornings in Cuzco

and when the snakes passed through the wall of sleep,
crawling and hissing at Your feet,

we are alone together
when You read these lines
like I'm alone when I write them,
I'm never alone

We are pillars in ancient temples underwater,
terraces in Baalbek
stones of pregnant women
avalanches rolling into the valley of death

rumble and crashing,
At your feet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trumfová Karta Crowleyho Tarotu je....

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti