Zaujati. /for Yassy/ Interested. /pro Yassy/

Zaujati.
/pro Yassy/
Lubomír Tomik

zaujati jsem stáli před umírajícím andělem
s polámanou páteří,
chrčivě oddychoval, 
zkrvavený a zesláblý,
zdálo se , že chce něco řícit,
zašeptal jen: ,, ... Stiskni koleny koně a jeď za mnou."

zaujati.
zajati,
zaujatý Tebou,
zajatý,
lehl jsem si vedle něj,
nespouštěl jsem Tě z očí.


Interested.
/for Yassy/

 Lubomír Tomik

 we stood interested before the dying angel
 with a broken spine,
 he was breathing heavily,
 bloodied and weakened,
 seemed to want to say something,
 he just whispered :
-,,… squeeze your horse's knees and follow me.  "-

 interested,
 captive,
 interested in you,
 captive,

 I lay down next to him,
 I didn't take my eyes off you.

You, my angel.