To You. K Tobě.

From the title poems from the upcoming collection Map of the Continent of Your Heart, for which wrote a foreword by Pavel Jonsson from the band Zuby Nehty and the use of his words was approved by Alan Moore.


Aleister Crowley photographed by Jules Jacot Guillarmod during the K2 expedition, 1902

To You.III.

save me from blind spots
                      on map,
save me from the silent
               decision making,
who we are, where we are going and what is waiting for us

save me
from books loaded on mules

falling into snowy abysses,
pulling sherpas with them. 

photo by Jules Jacot-Guillarmod 1902

K Tobě.


III.

spas mne od slepých míst
                      na mapě,
zachraň mne od tichého
                   rozhodování,
kdo jsme, kam jdeme a co náš čeká-
zachraň mne,

od knih naložených na mezky
padajících do zasněžených propastí,
strhávajících s sebou i šerpy.

How do You taste, my love ?

/2017/

How do you taste?


Lubomír Tomik


Bittersweet,
like just cooked hot orange jam?

Ringing,
when the teeth behind the lips collide?

Heatedly,
like a cigarette you threw on the sidewalk?

The tongues goes out,
pressed together,
                          ready to plunder. 
from Alan Moore and Melinda Gebbie graphic novel ,,Lost girls“
Jak chutnáš ?

Lubomír Tomik


Hořkosladce,
jako právě uvařený horký pomerančový džem?

Zvonivě,
když zuby za rty narazí na sebe ?

Ohnivě,
jako cigareta ,kterou jsi odhodila na chodník ?

Jazyky vyrazí,
přitisknuti k sobě,
připraveni rabovat.

Review of Lost Girls by Alan Moore and Melinda Gebbie…..By Philip Sandifer

Dočteno podruhé…podruhé jsem se ztratil v poli vlčích máků, Alanově vyprávění, Melindiných obrazech…v Tobě, protože jsi zároveň byla se mnou při čtení a tanci očí na každé stránce.

Review of Lost Girls by Alan Moore and Melinda Gebbie (ufl.edu)

Pluto kidnapped Persephone. /For You /

Pluto unesl Persefonu. / Pro Tebe /

Pluto unesl Persefonu. /Pro Tebe/

Lubomír Tomik

Pluto unesl Persephonu
a zasadil ji mezi půlnoční růže,

s tajemným úsměvem na rtech se zeptal:

-Kdo chce žít v prázdné galerii snů,
kdysi tak barevných, kdysi tak čerstvých, kdysi tak nádherných, kdysi tak bujarých, bez konce ?-

Každá myšlenka na Tebe je trn růže -do slabin,

každá myšlenka na Tebe je plod- nezralých jeřabin,

elixír z bobulí tisu,
jedový šíp.

Pluto unesl Persephonu
vzala ho amforou po hlavě,
usmála se ,
krásná, zkušená laňka, mizející v mlází


a ano,
však víš,

buďme ty mrchy,
               bohaté v lásce.Pluto kidnapped Persephone. /For You/

Lubomír Tomik

Pluto kidnapped Persephone
and planted Her among the midnight roses;

with a mysterious smile on his lips, he asked:

-Who wants to live in an empty dream gallery,
once so colorful, once so fresh, once so beautiful, once so exuberant, endless?-

Every thought of You is a thorn of a rose - to the groin,

every thought of You is the fruit of unripe rowans,

yew berry elixir,
poison arrow.

Pluto kidnapped Persephone,

She took him over her head with an amphora.

She smiled ,
beautiful, experienced doe, disappearing in copse


and yes,
 You know,

let's be the bitches,

rich in LOVE.

Written today, photographed today.

Thanks to Alan Moore for the last two verses, it fell into place, suddenly it was there, it is not the exact wording of your sentence, I will ask for consent . Thanks.

Kostel svatého Petra z Alkantary (Karviná) – Wikipedie (wikipedia.org)

And now, lets make a video …. reading on the spot,yeah.

End of all words.

Read and recorded right here, in this shelter, in the winter, in the snow, but for You.

End of all words. Read and recorded For You , 29.1.21 on the frozen Lake of Balaton, Nový Hrozenkov. just while before I saw You with wet hair after showering.
End of all words.

Lubomír Tomik

And for all those centuries,
crowds of oysters risk hugging mouths
 and burst in,
silky curled lips beams
and barely resistant to The Wild Hunt of the Ghost of Love.

Soon,

hit me,

 squeeze my heart and
        launch a cannonade of words,

                          Beauty.
…from the forthcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart, for which the foreword was written by Pavla Jonsson from the band Zuby Nehty and for which Alan Moore approved the use of one of his sentences.

The one and only Alan Moore. The dreams come true.

All this , For You.

Drobné náhody …pokračují.

Alane…yes! Nejenom, že jsem si při odjezdu do nemocnice náhodně četl Tvé svolení k použití Tvé Věty v předmluvě mé chystané sbírky, jsem znovu asi ve čtvrtině V jako Vendetta, cvičím, čtu, cvičím, čtu.

Právě v nemocnici pracuji na článku na zítřek, báseň nahraná ve Studiu Shaark ve BZENCI- a právě ze Bzence byla jedna dívka, která mi asi před hodinkou zachránila život a díky ní jsou sovy na cestě…vrátím se na pokoj, poslechnu báseň s fantastickým zvukovým efektem, který vytvořil Pavel ve Bzenci, řeknu si ju, je to dobré, napíši článek a zítra ho zveřejním, příběh se odehrává se v roce 815 n.l. Magonia (mythology) – Wikipedia a když o pár vteřin později otevřu mail, v něm komentář, který mi dnes napsal Jaskiers z FRANCIE, …….drobné náhody…ale…ju, báseň byla napsána v roce 2016.

To nemluvím o tom, že jsem minulý týden něco napsal tužkou na kus bílého listu papíru a ono se to v minulých dnech stalo.

Wandering the streets of Providence.

Bloumání v ulicích Providence.

In THIS house.
Wandering the streets of Providence. Read and recorded FOR YOU, my love.

Crystal Defanti

Wandering the streets of Providence.

Lubomír Tomik

 From a soaked ditch flooded with blood and mustard
 Mrs. Defanti's body crawls on her back,
 It slid through the mud and
 men in uniform were leaking vitreous,
 The whites of whites whipped in a riot of vibrators.

 The first star in the sky in a moment
 I look into your eyes
 To those crematorium fires,

 The darkening blue of the sky pushes light beyond the horizon,
 Behind The Horizon Behind The Horizon Behind The Horizon compresses it until the moment of the coming Night,

 The red disk intersects with the silhouettes
 the last few remaining TV antennas,

 All palms pierced by Mrs. Defanti's heels
 You throw them behind your head and
 our hands come together
 bone intertwines with bone.

 United blood vessels fused with hearts,
 Night is coming in Arco cafe,
 Guests are poured cold coffee with a wink,
 Waving the wings of ravens with that eternal croaking : NEVERMORE

 Greasy black feathers soaked in rain with razor blades
 in which you don't dance much

Mrs. Defantio is coming
 with an umbrella made of soapy male faces,
 the twists of the beard with foam fall on the faded lino
 with the sound of trampled candies at the foot of the gallows tree
 where the noose is long empty.

 Wandering the streets of Providence.
 All that someone else's skin
 they suddenly ride down.

 The period of FLESH is coming.

From the Dinner at Minski´s