Good news…

… po delší době se podívám na počet shlédnutí In the shadows….cíl je 666 shlédnutí . Za 6 měsíců , právě teď, je jich 600…to není zlé, na chlápka co před dvěma lety zemřel, probral se z komatu, byl na invalidním vozíku ,učil se znovu chodit, mluvit, teď je úplně odtržen od reality.

Samozřejmě je to vše díky jménu Paula Speckmanna…ovšem ta šestistovka přišla v okamžiku,

kdy jsem chtěl napsat tuhle větu :

UŽ NIKDY NEUDĚLÁM PRVNÍ KROK K A NEBUDU ČEKAT NA ZÁZRAK.

A…jak příznačné, karta Crowleyho Tarotu, na to, jestli tenhle článek mám publikovat, ze 78 karet si vytáhnu :

Crowleyho tarot – Malá arkána – Eso disků (probud.se)

a ve středu karty :

Realita, můj každodenní život s Tebou, tohle se mi děje neustále.

Synchronicita.

Zbývá 66.

Ty, Tvůj hlas,Tvůj obraz, Tvé objetí, Tvé oči.

Good omen..

.

… přenáším soubory z Naganského Expresu, video napravo má velikost 666 213 028 MB…a dnešní fotka…1 666 675 MB,yes, good sign…a na vše dohlížíš Ty.

Mimochodem, tohle je 4000 publikovaný článek, počítají se i data předešlého blogu http://www.saintofkillers.cz, který už neexistuje.

Ve stínu tumby rabbiho Šabtaje ben Me’ir ha-Kohena .

Když mi D.O. ráno poslala fotografie z Opavy, chtěl jsem se po cvičení podívat na místo s atmosférou…zvláštní místo…přístup k němu hlídala sfinga a na její hádanku je jen jediná odpověď …
…byla správná – TY- pustila mne dál…
…nejdříve doleva na Židovský hřbitov v Holešově – Wikipedie (wikipedia.org)
Odpověď na její hádanku je stále jen jedna.

Spontánní telepatie. Spontaneous telepathy.

Spontánní telepatie.

Lubomír Tomik

Když začaly vteřiny opadávat,
všechno bylo jako včera,

Chvíle strávené s Tebou,
jsem u sebe nosil po kapsách

Najednou byly prázdné, děravé, promočené,
nevím kde jsem Tě ztratil,

přiložil jsem si prsty ke spánkům,
zavřel oči a myslel na Tebe,

už jsem vklouzl do Hermových opánků,
když vtom

zazvonil telefon,  jedno z trojčíslí bylo 666,
chtěl jsem Ti toho tolik říct,
ozvalo se- Dobrý den, chcete rychlejší Internet ?-

Raději bych slyšel Tvůj hlas,
než internet běžící galaktickou rychlostí,
raději bych byl jezdec na rázové vlně,
raději bych cokoli a teď už je pozdě.

Je pozdě
je pozdě
je pozdě

to je má manta.

Promiň, chtěl jsem říct -Mantra.-

Zůstala mi spontánní telepatie a tak přikládám prsty na spánky,
dřív, než tam přiložím revolver.
Spontaneous telepathy.

Lubomír Tomik

When the seconds began to wane,
everything was like yesterday,

Moments spent with You,
I carried it in my pockets

Suddenly they were empty, leaky, soaked,
i don't know where i lost You

I put my fingers to my temples,
 closed  eyes and thought of You,

I've already slipped into Herm's shoes,
when

the phone rang, the number one of the  numbers was 666,
I wanted to tell You so much,
someone said- Do you want faster Internet? -

I'd rather hear Your voice,
than the Internet at galactic speeds,
I'd rather be a shockwave rider,
I'd rather have anything and now it's too late.

It's late
it's late
it's late

that's my manta.

Sorry, I meant -Mantra.-

I have spontaneous telepathy left, so I put my fingers on my temples,
before I put the revolver in there. 

Crowley by se pousmál.

Včera a dnes vycházka venku, v nemocnici UH, věřím, že Veličenstvo Alesteir by se pousmál.

Drobné náhody. Jsou všude kolem, nejsou vyhledávány, objevují se…a protože bez telefénu v nemocnici to nejde, zachytím je , nejsem lovec náhod, spíše udivený pozorovatel.

Žiji v nich.