Three times the tenth Kingdom. / For You /

Třikrát Desáté království.

Lubomír Tomik

buď mou průvodkyní,
buď mou průvodkyní,
v šatech do pasu,

Vládkyně
 Třikrát desátého Království,

v klidném místě,


kde se čas zastavil a není,
a za hranicemi lidského světa jsou stíny,

má Paní,
buď mou průvodkyní,
buď mou průvodkyní,
můj zázraku/ Z Wikipedie, článek o slovanské mytologii : 
,, Podsvětí zvané nav, někdy ležící za mořem, je chápáno jako klidné a vlhké místo. Vládl mu nejspíš Veles. V pohádkách se často Onen svět vyskytuje spíš jako říše přízračných bytostí než mrtvých duší. Bývá také nazýváno „Třikrát desáté království“, které leží za hranicemi lidského světa. Cesta do něj se většinou neobjede bez průvodce, který může být třeba čarodějnice, kůň či pták, případně bez pomoci kouzelného předmětu. Tento motiv může být ovlivněn sibiřským šamanismem a průvodce pak má funkci psychopompa." / 
Three Tenth Kingdom.

Lubomír Tomik

be my guide,
be my guide,
in a waist dress,

The ruler
 Three Tenth Kingdom,

in a quiet place,


where time has stopped and is not,
and beyond the borders of the human world are shadows,

my Lady,
be my guide,
be my guide,
my Miracle
/ From Wikipedia, an article about Slavic mythology:
"The underworld , sometimes lying behind the sea, is understood as a quiet and humid place. He was probably ruled by Veles. In fairy tales, the Otherworld often appears more as an empire of ghostly beings than dead souls. It is also called the "Three Tenth Kingdom", which lies beyond the borders of the human world. The journey to it usually does not go without a guide, which can be a witch, horse or bird, or without the help of a magical object. This motif may be influenced by Siberian shamanism, and the guide then has the function of a psychopomp. "/

Synchronicita…

…v přímém přenosu: Listuji sešitem ,narazím na filmový plakát někdy z roku 1999…a otočím ho , najednou… růže nad růží….v tomhle žiji, s Tebou, je to…jsi to Ty .Co se všechno muselo stát, proběhnout,aby se v jednom momentu času setkaly dvě růže? Keramická obkladačka s motivem růží je tak deset let stará,

Žít s Tarotem je… výzva, Crowley by měl radost…je to chytrý karetní systém, přesnost je…je.

Propadl jsem tomu, protože jsem se dnes ptal přímo na Tebe, karta vyšla trumfová,

Ďábel.

Stalo se , v dalším díle uvidíte:

,, Třikrát desáté království“

Básnické Video : ,, Rány Dryád „

Napsáno včera, dokončeno dnes.
Záběry bouřky nad naším domem 25.7,  záběry Zámku Holešov, Kozla z Napajedel, anatomický model lidského těla a socha Moai z výstav na Zámku Holešov.

Pro Tebe...však víš.
Když byl včera opravdu vyjímečný den. 
Jednou Ti budu vyprávět.
Zasmějme se spolu.

Lyrics:

Wound of Dryad.

Lubomír Tomik

into a leaky drum,
cursed in green ice,
reflections of emeralds,
honey bath
I look over my shoulder,
You are my shadow


I look at the world from behind the world,
on the way to the tendrils of the jungle,
vines,vines,vines,


Every breath without You is empty,
every exhalation is empty,
Dryads have only one wish.

Sprinters to the sunset,
You are so lovely.

Výtržnosti v aristokratickém prostředí.

Riots in the aristocratic environment.

Lubomír Tomik

She raised an eyebrow,
I got old too fast.

We move in constant variable matter,
let it be time
let it be thoughts
let it be You
be it riots in an aristocratic environment,

words spoken in amazement,

tickle,
You laughed,
smile,
that was All,

glowing eyes

female footprints in a snowy forest,

the most beautiful string of pearls.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Výtržnosti v aristokratickém prostředí.

Lubomír Tomik

Zvedla obočí,
zestárnul příliš rychle.

Pohybujeme se v neustálé proměnlivé hmotě,
ať je to čas,
ať jsou to myšlenky,
ať jsi to Ty,
ať jsou to výtržnosti v aristokratickém prostředí,

slova pronesená s úžasem,

lechtání,
smála jsi se,
smála,
bylo to Všechno,

žhnoucí oči,

ženské stopy v zasněženém lese,

nejkrásnější šňůra perel.

Rány Dryád. Wounds of Dryads.

Dryáda v podání malířky Evelyn De Morgan
Wound of Dryad.

Lubomír Tomik

Blows 
into a leaky drum,
cursed in green ice,
reflections of emeralds,
honey bath
I look over my shoulder,
You are my shadow


I look at the world from behind the world,
on the way to the tendrils of the jungle,
vines,vines,vines,
sprinters to the sunset,
You are so lovely

Every breath without You is empty,
every exhalation is empty,
Dryads have only one wish.
Tvůj stín.
Rány Dryád.

Lubomír Tomik

Rány
do děravého bubnu,
zakletá v zeleném ledu,
odlesky smaragdů,
koupel v medu,
ohlédnu se přes rameno, 
jsi můj stín,

dívám se na svět zpoza světa,
cestou na úponcích džungle,
liány liány liány,
sprinteři k západu Slunce,
líbezná jsi.

Každý nádech bez Tebe je prázdný ,
každý výdech je prázdný,
Dryády mají jen jedno přání.

Drobné synchronicity a jak je nemilovat.

S odstupem pár sekund….otevřu mail a v něm ten nej čtyřlístek který jsem kdy viděl, znamená pro mne více než tisíc slov…

…a návštěvník z Dublinu byl na midianpoet.com … zdánlivě nesouvisející události…
…karta Velekněze na dnešní den….nalevo býk a napravo Lev..v tomto případě…Lvice.

Kniha Zákona, Crowley, kap.1,57 : ,,Neboť je Láska a Láska. Zde je holubice a zde je had.“

,,Nevěřte ničemu, jen proto, že to mnozí pořád opakují.“ Gautama Buddha

Víra v Tebe.

Věřím.

Ve Studiu Shaark je práce hotova…

…zatímco včera nad Uherským Hradištěm zuřila tahle bouře/ foto L.T. / dnes nahrával Paul Speckmann poslední song s pracovním názvem ,,Calm before the Storm “ pro jeho chystané album, jak příhodné.
Ve Studio Shaark se začalo s úsměvem.
GO!

Paul pro své fanoušky přichystal několik nečekaných překvapení, jeho práce s hlasem je obdivuhodná. Vyzkoušel prakticky všechny odstíny svého hlasu , není to black metal, všechno není smrtelně vážné, fanoušci to jistě ocení, znovu- je to album pro všechny, kteří se otevřou hudbě, textům a je to možná více než kdy jindy, přístupné všem.

Dobrá práce!

Prássssskkkkkkk! /Foto ze včerejší noci L.T./

A mě se dnes ve Studio Shaark splnily dva sny.

První, být u prakticky celého tvůrčího procesu vzniku rockového alba, možnost být v zákulisí a bylo to ještě úžasnější, než jsem čekal.

Druhý, splnil se a…ukáže čas. We will see. Ale, YES. Chci Ti říct, že to byla jízda

a díky, Paule !

Včerejší bouře …

… nad naší garáží, nikdy jsem nic takového neviděl, blesky byly zvláštně zbarvené, do fialova, skoro žádné hromy, jen někde v dálce, přesto se blýskalo jako o život…

a o co jde, když ne o život…jsi v mém srdci tak hluboko, kdyby jsi věděla.

Všechny fotografie L.T. / bylo to složité , nakonec se mi to povedlo v rámci možností, stejně to sem píšu, jen proto abych mohl napsat, že…mi ale OPRAVDU scházíš, asi nejvíc od prokletého května 2019 , kdy se to stalo/

Běsnění s Leonardem v Holešově.

Včerejší výstava byla interaktivní….tedy…běsnění:

a teď…za pár hodin se mi splní sen…chci Ti to říct aspoň takhle , na dálku…ANO.

Ani nevíš, jak mne mrzí , že u toho nemůžeš být se mnou, přesto , budeš, BUDEŠ!!!!

Pojďme na to , lásko !

Autor fotografií : P.L.

Lovkyně na hřbitově.

Hunter in the cemetery.

Lubomír Tomik

A whisper swung over the wall,
shadow,
elegant figure blinked
the smell of daisies

suitable constellation of stars,
The beauty still woke up,
before someone buried a pitcher in the ground with the victim,
until someone forgot to return the tombstone to its place,
what is "your"?

How ironic I am for you,
he was never "good" enough,
what is "good"?

The huntress in the cemetery fired an arrow,
with a rumble he sank into a wooden cross by the wall,

in the middle of carved words
"He loved it
 - drnnnnkkkk, - died, naive "

in another reality there is no huntress, there is no cemetery, there is no arrow, no one has died,

we just walk down the street together,
nothing more.
Lovkyně na hřbitově.

Lubomír Tomik

Přes zeď se přehoupnul šepot,
stín,
elegantní postava se mihla,
vůní kopretin

vhodná konstalace hvězd,
Růženka se přesto probudila,
než někdo zakopal do země džbán s obětí,
než někdo zapomněl vrátit náhrobní desku na své místo,
co je to ,,své" ?

Jak je ironické, že jsem pro Tebe ,
nebyl nikdy dost ,,dobrý",
co je to ,,dobrý "?

Lovkyně na hřbitově vypustila šíp,
se zadrnčením se zabořil do dřevěného kříže u zdi,

doprostřed vyřezaných slov 
,, Miloval a ze 
 - drnnnnkkkk,- mřel, naivní "

v jiné realitě není lovkyně,není hřbitov, není šíp,nikdo nezemřel,

jen jdeme spolu ulicí,
nic víc.

Anně k svátku.

Anna for the holiday.

Lubomír Tomik

Kissing a muse is similar
galloping on a unicorn,

You know for sure
hoof prints in the sand on a midnight beach wash away the sea,

you are charming
in the rustling tide,

whispering unicorns at night,
whispering
whispering magic,
whispering magic formulas,
turn into someone else

be suddenly someone else
borrow skin
put her on and smile for a moment that lasts forever,
forget about this world.
Anně k svátku .

Lubomír Tomik

Líbat můzu je podobné 
                      cvalu na jednorožci,

Vy jistě víte,
otisky kopyt do písku na půlnoční pláži smývá moře,

půvabná jste,
           v ševelícím přílivu,

za noci šeptající jednorožci,
šeptající,
šeptající magické,
šeptající magické formule,
změnit se v někoho jiného,

být najednou někdo jiný,
vypůjčit si kůži,
obléci si ji a pousmát se ,

na chvíli trvající věčně ,
zapomenout na tento svět.