And then.

Fotografie od Egor Kamelev na Pexels.com
A tehdy.

Lubomír Tomik

a byl čas kdy v oněch zemích
se rozmnožili chameleoni

opuštěných džunglích plných ostrovech
kde se papoušci arové koupají v kávě

papoušek

zobáky zalité tmou

a v oněch zemích
chameleony osedlali lemuři

a vydali se na pochod,
listy naježené


...........................................................................................................
And thenand there was a time when in those countries
the chameleons multiplied

deserted jungles full of islands
where macaws bathe in coffee

parrot

beaks bathed in darkness

and in those countries
chameleons were saddled by lemurs

and they set out on the march,
leaves bristly

….

,,Luna.“

Kde zůstává prach ?

Fotografie od Sebastian Arie Voortman na Pexels.com

…….

Kde 

Lubomír Tomik

kde zůstává prach ?
řekni nahlas -Svět-
uvidíš

zvuk jde k zemi také
smíchá prach se slovem
písmena se zrnky

vítr,
rozfouká je a jde dál

kde zůstává prach
v drahách žil a šlach

..............
Where


where does the dust stay?
say it loud -World-
you will see

the sound goes to the ground as well
mixes dust with word
letters with grains

wind
 blows them away and moves on

where the dust remains
in the veins and tendons

…..

Vannila City

Vanilkové město.

Lubomír Tomik

obehnané černým krajkovím
ale ne smutečnímn

ve vanilkovém latté vykoupaná podprsenka
švy svázané touhou jehlou pouhou
ke kloboukům můchomůrek

vanilkové město je jen naše
je jen jedna patrona
jen jeden náboj v komoře
jen jeden výstřel
a
roztržené mraky
Vanilkového městA

..............

Vanilla City.surrounded by black lace
but not mournful

bra bathed in vanilla latte
seams tied with a longing needle of desire only
to toádstoól hats

vanilla town is just ours
there is only one patron
only one round in the chamber
just one shot
and
stretched clouds over
vanilla city

..................................................

Královna Pohárů

Bride of god.

Fotografie od Oleksandr Pidvalnyi na Pexels.com

…………………………………………………………………..

Nevěsta.

Lubomír Tomik

před tisíci lety v jiném světě jsi zakletá

nevěsta boha
se obklopila paprsky

prošla polibkem
prošla výbuchem

nevěsta boha 
se obklopila paprsky

prošla nocí prošla ránem

nevěsta boha
se obklopila paprsky

nevěsta boha smrti
se obklopila pamlsky těl

před tisíci lety v jiném světě,  rozkvetla


Bride.

......

thousands of years ago in another world you were cursed

bride of god
 surrounded herself with rays

she passed the kiss
 went through a blast

bride of god
 surrounded herself with rays

passed the night passed the morning

bride of god
 surrounded herself with rays

bride of the god of death
 surrounded herself with treats of bodies

thousands of years ago in another world, you blossomed

..........................................................................................

Stále rozkvétáš v mých slovech a vím, že ano, i v realitě, Tvůj úsměv je úžasný nádherný masožravý nakažlivý návykový upřímný a tak to má být, tak to musí být.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vlak Synchronicity se rozjíždí.

Věštecká miska z Eritreje .

Original from Pompeii
...............
I came closer to the unknown
and the funny thing is
that sometimes

Věstecká miska z Eritreje, ilustrace v knize přinesené ze setkání Klubu knižních závisláků. Slovo i obraz jsou viry.
Music credit to MATRIXXX ,,Space atmosphere" Neznámo.Načteno, přidáno k zvuku a jak to zapadlo ? Jen tak, dvě věci vedle sebe, na vteřinu.
Řeknu : Neznámu- a vše exploduje.
Věstecká miska z Eritreje.Aha.
Trumfová Dvanáctka, Ukřižování Ega.Crowleyho Tarot.

Atlas Poet Video

Atlas
Lubomír Tomik

Atlas je mé jméno,
jen se tyčím

má hruď je ze zlata
v čelo démanty vsazeny

jsem nekonečný,potomek kata
sahám do nebe rameny

jen mé nohy hliněné,
slabá místa

jen mé srdce prázdné,
místa prázdná a čistá

to co se zdá
nemusí být sen

zvláštní život,
k němuž jsem odsouzen
....

Atlas is my name
I'm just standing up

my chest is made of gold
diamonds set in forehead

I am infinite, the executioner's offspring
I reach to the sky with my shoulders

only my feet of clay
weak spots

just my heart empty
places empty and clean

what it seems
doesn't have to be a dream

strange life
to which I am condemned
.......

Trumfová Karta.
Ona.

Genuine

Fotografie od Ivan Samkov na Pexels.com
Ryzí 
Lubomír Tomik

ve tvých očích teče řeka
kde její tok mizí

kde vprostřed duše
řeka vtéká

květina rozkvetla 
ryzí

......


Genuine

a river flows in your eyes
where its flow disappears

where in the middle of the soul
the river flows

the flower bloomed
genuine

........................................

Psát.

Proč?

Protože jsem naživu, nemůžu to jinak říci, všechno je na ostří, každý nádech,krok,klik,cvik,úder.

,, Nevěsta … “ přišla, možná právě proto.

Najednou…a zase odešla, slova zůstala, laskavě je pro mne nechala.

Někdy je to skoro ….posvátné, jako rituál, draze zaplacený.

Natural programming.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

…………………………………………………………………….

Přirozené programování.

Lubomír Tomik


hluk motoru se zařízl do uší,

akce

romantika

byla nádherná ale

slunce explodovalo !


útržky konfet se snášely do vzrušených brainstormingů,
výrobci opalovacích krémů

 přirozeně naprogramovali
krémy na tmu,

přirozeně naprogramovaly
krémy na tmu,
reklamní bestie připraveni na všechno.


...............................................................
Natural programming.the noise of the engine cut into the ears,

action

romance

she was beautiful but

the sun exploded!


Scraps of confetti drifted into excited brainstorms,
sunscreen manufacturers

  naturally programmed
dark creams,

naturally programmed
dark creams,
advertising beasts ready for anything.
..........


Podivuhodné vrcholky kostí.

Podivuhodné vrcholky kostí. lyrics

Amazing bone peaks.

Lubomír Tomik

Beyond the desolate plain of waves.

———————————————————————————————————————————————

…. Zvuk je takový schválně,posunutý,vlny ho odnesly o kus dál.

Trumfová 14.

A.N.O.

Jsi se mnou pořád.

A k snídani podáváme –

Fotografie od Acharaporn Kamornboonyarush na Pexels.com
Podáváme

Lubomír Tomik

,,Dnes podáváme egyptské rány !

je libo kobylky pomazané tmou ?
nebo dobře propečené krvavé vředy ?
flambované žáby ?
štěnice na másle pokryté krupobitím,
nebo jedno pobití, jste-li prvorozený ?"

-Kávu.-

-Náš zákazník náš plán!- 
uklonil se servilně robotický číšník, 
protočil si knír a zmizel.

-Už by tyhle zastaralé modely měli vyměnit.-pomyslel si Mojžíš

Vítej v budoucnosti !
................................................................................
We serve in english too 🙂,,Today we serve Egyptian wounds!

do you like locusts anointed with darkness?
or well-baked bloody ulcers?
flambéed frogs?
butter bugs covered in hail,
or one slaughter, if you are the firstborn?"

-Coffee.-

-Our customer our plan!-
the robotic waiter bowed servilely,
 twirled his mustache and disappeared.

- They should replace these outdated models. - thought Moses

Welcome to the future!Fotografie od Thirdman na Pexels.com

Pes jí psa.

Cvičení střihu,seržant Rico .

Z výkladu karty-


Rytíř mečů MISTROVSTVÍ ZAPÁLENÉHO MYŠLENÍ A ODHODLÁNÍ
 
Je to stav soustředěné, odhodlané a jedním směrem zaměřené mysli.
 Tři vlaštovky znázorňují soulad, ve kterém jsou mysl, srdce a činy.

Připomínají tak, že aby bylo možné dosáhnout vytčeného cíle, musí se projevit odhodlání, vůle a nasazení na všech třech úrovních. 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me

JSEM PROTI válce na Ukrajině!

Fotografie LT ,2015

—————————————————————————————————————————————————-

Několikrát jsem to na své stránce psal! Nestačí to říci jednou, takže podruhé

-PUTINE BĚŽ UŽ DO PRDELE !-

Válka na Ukrajině je hrůza ,Putin zešílel,odvolat ho a odsoudit !

V roce 2015 jsem na Ukrajině byl a místa , která jsme navštívili jsou nyní v troskách , znám ta místa osobně, kamarád tam má rodinu,přežívají.

Tato válka je ZLO v té nejkrutější podobě..

Nedal jsem to dostatečně najevo?

NE válce na Ukrajině!

ZNOVU !

Někteří lidé nejsou lidé. To je asi problém celé doby v níž žijeme- ROZEŽRANOST.