Přepadení šatníku !

Fotografie od Olga Shenderova na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wardrobe assault.

Lubomir Tomik

never saw Her in a skirt, dress,

There was no other explanation

Before the thieves angels flew into Her wardrobe,

quick dance of hands

rolling straps,

looting in the closet,

between the chimneys composed

T -shirts, blouses and jeans that stood as a smiling Aphrodite In the ranks without end!

Maybe everything is different.

Maybe You also fall asleep at night naked.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Přepadení šatníku.

Lubomír Tomik

nikdy ji neviděl v sukni, šatech,
nebylo jiné vysvětlení 

než zloději andělé vlétali do jejího šatníku,
rychlý tanec rukou

rej ramínek , rabování ve skříni,
mezi do komínků poskládanými 

tričky, halenkami svetříky a riflemi
které stáli jako usmívající se Afrodity

v řadách bez konce !

Možná je všechno jinak.

Možná také usínáš v noci nahá.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na slova plná šatů, sukní a riflí je... jsou ...,,Čtyři disky.
,,Moc."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1047-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-disk

Portrét.

Fotografie od Mike na Pexels.com

XXXXXXXXX

Portrét.

Lubomír Tomik

zasyp mne zemí,
pískem,
vápnem
vhoď na mne aspoň trochu hlíny
ležím v jámě
a dívám se na modré nebe

Můžou mrtví milovat ?
zdá se že ano

navečer až se trochu ochladí,
hrobník přijde zadní branou
do práce se dá

,,Portrét kopáče hrobů v nejlepších letech."XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Portrait.

Lubomir Tomik

to fill me the ground,
by sand,
lime

Invit at least a little clay on me
I lie in the pit
and I look at the blue sky

Can  dead love?
it seems to be

in the evening until it cools down a little,
The gravedigger comes through the rear gateway,
to work can be done.

"The portrait of the tomb of the graves in the best years."
XXXXXXXX
Princ Holí.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

Čas na večeři.

Dobrá práce https://www.ekatalog.cz/firma/281541-agentura-np-vos/ !

https://www.facebook.com/zlatavina/

Nezbytný mág v podobě cukru.

A teď karta Crowleyho Tarotu na publikaci fotografie 50 nově vytištěných, ještě vonících Veronic Lakeových …může nebo nemůže být ,,Mág “ ?

Karta je … jdu míchat.

Poprvé.

Podruhé.

Potřetí a karta je – Šest Mečů.

,,Věda.“

Šest mečů ztělesňuje vědomou objektivní mysl, která je v roli spravedlivého svědka. Je to mysl, která zaměřila své úsilí jedním směrem s vědomím jasného cíle, což představuje šest mečů, které se setkávají ve středu rosikruciánského kříže. Ten je miniaturou kříže zobrazovaného na zadní straně všech karet tohoto Tarotu. Je to symbol, který zastupuje rozvahu a rozmysl. Mysl tady vnímá události tak, že odpovídají skutečnosti, neboť ovládla umění být spravedlivým svědkem. Je schopná vnímat celkový kontext události, jak je to ilustrováno kruhem s krystalickými liniemi. Tvořivou mysl zastupuje symbol démantu. Z výkladu karty.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1021-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-me

,,Máme následovat vědu ? Jako člověkem vytvoření bohové aplikovat jejich myšlenky pod kůži umírajícího světa ?“ – Neučím se tuto větu a další už asi týden zpaměti? Text ,,Through the darkness“ z Fiends of emptiness ,Speckmann project II. V chystaném vystoupení na M.L.V. 2022 chceme song předvézt naživo.

Docela….vhodná karta, právě psal Paul Speckmann, hrají v Norsku, Oslu a Master mají vyprodáno!

Poet Video pro Betku ,,Pyl květin.“

Pollen flowers.

Lubomir Tomik

Pollen flowers on the water surface
in the explosions of the kaleidoscopes salutes the depths,
reality,
reality,
the colors of reality

You

XXXXXXXXXXX
Mág.
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Kostýmy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kostýmy.

Lubomír Tomik

nevidím ,,realitu"
protože jsem nasoukaný do kostýmu zdánlivě poraženého,

ve mé skutečnosti je každá vteřina výhrou v loterii,
každá myšlenka na Tebe,
každý nádech

Nemáš alibi proč jsi naživu ?

Co je to :
- alibi?-
- naživu?-
- kostým reality ?"-
a úsměv v něm ? 


přehraješ si data své situace a nestačíš se divit ,
snažíš se zmáčknout klávesu ,,delete"
najednou nemáš prsty,ruce,tělo,

jsi pocit, 
myšlenka všech pohanů a náboženství 
od počátku světa,

jen TY.
XXXXXXXXXXXXXX
Costumes.

Lubomir Tomik

I don't see "reality",
Because I'm packed in a costume seemingly loser

In my ,,reality", every second is a lottery win,
Every thought of you,
Every inhale

You don't have alibi why are you alive?

What is it :
- Alibi?-
- Alive?-
- Reality costume? "-
And a smile in him?


You will play the data of your situation and you are not surprised
You try to press the "Delete" key
You don't have your fingers, body,
 suddenly

You're Feeling,
the idea of all pagans and religion
from the beginning of the world,

just You.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci ,,reality" je .... WOW. Po dlouhé , opravdu dlouhé době. Skoro jsem tu kartu ani neviděl, málokdy se objeví. Dvojka Holí. Ne že by ,,holila".
  Jsou to Dvě Hole.
Dvojka holí je symbolickým vyjádřením stavu vnitřní převahy, rovnováhy a spojení sil. Jde o optimální rozvržení energie, případně o pocit svrchovanosti a uspokojení, který plyne z naší dominance neboli převahy.
Slovo dominance pochází z latinského slova dominatio, které znamená panování nad něčím, ovládání něčeho, vláda, nadvláda. Na této kartě jsou hole znázorněny jako tibetské posvátné předměty síly, tzv. dordže. Vše je v rovnováze, která je aspektem převahy.
Hlavice dordže zdobí torza koní, jež jsou symbolem síly. Hadi na dolních hrotech dordže symbolizují harmonii, která má moc uzdravovat, poskytovat sílu a nahrazovat staré novým. Astrologickým aspektem této karty je Mars v Beranu. Mars je planetou vitality, energie a prosazování, Beran je astrologickým znamením objevování a cesty průkopníka.
Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích dvou týdnů nebo měsíců se vám dostane tolik energie (Mars), že budete moci vykročit novým směrem (Beran) z pozice sjednocení osobní síly, rovnováhy a vnitřní harmonie. Váš pocit by se dal popsat slovy, že „jste nad věcí”. Této energie, která vám pomůže objevovat nové světy, se vám dostane díky stavu vnitřní svrchovanosti, který prožíváte.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

Co se dnes všechno stane ?

In the dining car.

Fotografie od Olga Shenderova na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXX

V jídelním voze.

Lubomír Tomik

v rukou příbory,
mlátili lokty o stoly

když Tě přinesli na
jídelním podnosu posetém stříbrem

vidličky opsaly ve vzduchu kruh
a zabodly se do 
kyprého 
bělostného  
masa

znamení zvěrokruhu na přístřešku Divadla Globe ,
hostina pod širým nebem
hostina andělská,

Blíženci a Vodnář 
se přidali
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
In the dining car.

Lubomír Tomik

cutlery in hands,
they beat their elbows on the tables

when they brought you on
by eating a tray studded with silver

the forks circled the circle in the air
and stabbed into
plump
whitish
mass

zodiac sign on the shelter of the Globe Theater,
open-air feast
angel feast,

Gemini and Aquarius
joined
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Mág". Jak je zvykem.

Velká porota.

Fotografie od Alesia Kozik na Pexels.com

XXXXXXXXXXX

Velká porota.

Lubomír Tomik

velká porota zasedla,
šepot v lavicích,

údery kladívka soudkyně dopadaly s hřměním Thorova kladiva,
rachotem a neblahou předtuchou

všichni povstali

slova sotva přecházela soudkyni přes namalované rty ostře červenou rtěnkou -

-A odsuzuje se k trestu smrti  narozením !-


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Grand jury.

Lubomír Tomik

the grand jury met,
whispers in the benches,

the judge's gavel struck with the thunder of Thor's hammer,
rumble and foreboding

they all stood up

the words barely crossed the judge's painted lips with bright red lipstick -

-And he is sentenced to death by birth! -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Poet Video pro Tebe ,, Hydroplány.“

Přistání na letišti v Benátkách kamera D.O.

Seaplanes.

Lubomír Tomik

take me to the sky with You
in a seaplane without floats

we only have one landing in the submarine orchards,

distant flash
in streams around rocks,

no flight plan,
only palms eaten to satiety

take me to the sky with you

just one more time
  just one more time

seaplanes,
aquamarines,
roaring glass horses

joy to land and joy to fly away

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci leteckých slov do Itálie je.... ,,Hvězda."

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Mezitím…

…ve Studiu Midian.

Nemůžu za to, že je na Google mapách Street view z roku 2017, fotografie nahoře je aktuální s datem 16.5.2022.

19 let života je hodně. Hodně mi zaměstnání v Colemanu dalo, život nekončí,je jiný, ale není na každém prvním kroku do neznáma jen,

těsně předtím než podrážka boty dopadne na cestu…jen prázdno ?

Nemůžu skoro chodit, jednou za čas dál, příspěvky nebo fotografie mi laskavě zasílají přátelé…posílám pozdrav do Benátek, Ona ví!

Studio Midian bude načas můj osobní Midian, říše z knihy Cliva Barkera,, Noční rasa „, digitálně se opevňuji.

Delší dobu používám adresu na Google mapách, dnes ji zkouším upravovat, pořád je co se učit!

https://www.google.com/maps/place/Studio+Midian,+B%C5%99%C3%AD+Mr%C5%A1t%C3%ADk%C5%AF+1575,+686+03+Star%C3%A9+M%C4%9Bsto/@49.0756785,17.4314782,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47131705e93eab89:0xc36324694cb06d66

Karta Aleistera Crowleyho a lady Friedy Harrisové na publikaci fotografie poštovní schránky a doprovodných slov je samozřejmě ,,Mág“.

Jak jinak.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Voda z Loch Nessu.

Fotografie od Mathias Reding na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Za úsvitu voda.
Lubomír Tomik

za úsvitu voda Loch Nessu
servírovaná v Boleskinu s kostkami ledu,

předurčenému k roztátí,

jako jsme my předurčeni větru hrobu nebo věžím ticha

za úsvitu voda z Loch Nessu
servírovaná v Boleskinu s myšlenkami na Tebe
předurčenými k roztátí

jako led ve všech zbytečných promarněných chvílích drincích
které jsme spolu vypili,
objetí na břehu Loch Nessu nebo v Paříži by bylo jiné,
mělo by smysl,
než roztaje

přimrzli bychom k sobě navždy.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Water at dawn.
Lubomir Tomik

at the dawn of the water of the Loch Nesu
served in Boleskin with ice cubes,

predetermined to melter,

As we are destined by the wind ,the grave or the tower of silence

For dawn water from Loch Ness
served in Boleskin with thoughts on You
predetermined to melted

Like ice in all unnecessary wasted moments of drinks
that we drank together,
hugs on the banks of the Loch of Ness or in Paris would be different,
It would make sense
before they melts

we would freeze together forever.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Boleskine…a karta pana domácího na nečekaná slova je….. ,,Císař.“

Možná Boleskine postavily včely.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa