Jsme kořeny…

Fotografie od George Shervashidze na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Muzeum bonsají.

Lubomír Tomik


Jsme kořeny v úrodné půdě.

Propleteni.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


Bonsai Museum.

Lubomír Tomik


We are rooted in fertile soil.

Intertwined.

Karta na Crowleyho Tarotu publikaci těchto slov je ,,Princezna Pohárů “ Ty. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Crowley - princezna poharu

Ano.

,,MISTROVSTVÍ CITOVÉ OBJEKTIVITY

Princezna pohárů je portrétem citového mistrovství poté, co se bolestně propracovala žárlivostí, snahou druhými manipulovat, potřebou druhé vlastnit, případně je podvádět.“

Když dnes vše dobře dopadne v Nemocnici T.A. Bati ve Zlíně při ozařování zraněného kolene, dostanu se –

Do Muzea Bonsají, kde vznikne další Poet Video a….

uvidíme.

POET VIDEO : ,,Snopy.“ Pro Tebe.

Napsáno a natočeno 23.10.21 ve Starém Městě. 
Citoslovce ,,BUM" pronese D.O.  Dále vystupuje Seržant Rico, ne z Hvězdné pěchoty, ale kříženec labradora, otec neznámý.

Lyrics :Sheaves.

Lubomír Tomik


road through golden grain
leads around sheaves,

tied tightly,
like You with me
and i with You.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ,,Hvězda “ a ano.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Crowley - 17 - hvezda

Obrazárna II. : ,,Snopy.“

Obrazárna II.

Snopy. 

Lubomír Tomik


cesta zlatým obilím
vede kolem snopů

svázaných pevně,
jako Ty se mnou
a já s Tebou.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Picture Gallery II.

Sheaves.

Lubomír Tomik


road through golden grain
leads around sheaves,

tied tightly,
like You with me
and i with You.

Neonové reklamy.

Fotografie od Daria Shevtsova na Pexels.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

neonové reklamy

Lubomír Tomik


neonové reklamy
nemají na koho vrhat neony

jsme na opačných koncích světa ,

sami

hasnoucí neonové reklamy

bzzzz
bzz

praskání skla zářivek,
když zhasnouXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


neon ads

Lubomír Tomik

neon ads
they have no one to throw neons at

we are on opposite ends of the world,

themselves

extinguishing neon signs

bzzzz
bzz

glass cracking of fluorescent lamps,
when they go out
Fotografie od Aleksandar Pasaric na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu v dnešním mrazivém ránu na publikaci : ,,Láska“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Crowley - dvojka poharu
To je vše.

Když…

,,…mne nemiluješ jako včera“,

koho miluješ dnes,

má lásko ?

Protože se objevila náhlá vzpomínka na slova, která jsem před osmnácti dny viděl na vlastní oči,

karta Crowleyho Tarotu na tahle slova pro Tebe, jednou se snad k Tobě dostanou :

,,Dvojka disků-Změna“. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Crowley - dvojka disku
Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích dvou týdnů nebo měsíců budete mít příležitost provést ve svém životě vnější změny, které budou nejen rozsáhlé, ale i stabilní. Máte příležitost udělat změny, které mohou vašemu životu navrátit rovnováhu.

POET VIDEO pro Tebe : Zkoumání fosilních ryb.

Nahráno ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz/ v květnu 2021, záběry dinosaurů pořízeny v Dinoparku Ostrava. https://www.dinopark.cz/cz/ostrava

Ve videu zazní hlas J.M.


Ze sbírky Veronica a jiné básně / 2017 /

lyrics :


Exploration of fossil fish.


Lubomír TomikFingers run over stone grooves and protrusions,

he dives in 

and sticks out of the sky in some other world,


under the reflections of those suns.
Under the reflections of other suns.

Hallway to the phone.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chodba k telefonu.

Lubomír Tomik

...silný pach spáleniště
chodbou k telefonu
a myslím na Tebe a napadlo mne :

Nikdy nikomu nechci ukrást sebemenší nápad ,
nikdy jsem to neudělal a neudělám vědomě,
ukrást něčí myšlenku.

Naopak, jiní lidé kradli ode mne a docela bolí zjištění, že s tím ti ubožáci ,
že tím mohou žít dál, 
vydávat cizí nápad za svůj.

Nechám slova přijít sama, mám Tebe, nemusím krást.

Telefon na konci chodby zvonil,
nezvedl jsem ho, a začal psát :

...silný pach spáleniště
chodbou k telefonu...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hallway to the phone.

Lubomír Tomik

... the strong smell of an incinerator
hallway to the phone
and I think of you and I thought:

I never want to steal the slightest idea from anyone,
I've never done it and I won't do it knowingly,
to steal someone's idea.

On the contrary, other people have stolen from me, and it is quite painful to find that the poor people can live with it, pass on another's idea.

I will let the words come by myself, I have you, I don't have to steal.

The phone rang at the end of the hall,
I did not pick it up, and began to write:

... the strong smell of an incinerator
down the hall to the phone ...
Fotografie od NEOSiAM 2021 na Pexels.com

Your last day on Earth.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Your last day on Earth.

Lubomír Tomik

The sun disappears in the sea,
on the edge of the sand
                     at the edge of the forest,

sharp pain
when You kissed my neck

the touch of your lips was a shock wave,
which tore the spine to pieces

she twisted it,
she made loops on her,
She made from her a nine-tailed cat,

and when she tasted the skin of my back,
                     was satisfied and snarled,

how cats do it.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tvůj poslední den na Zemi.

Lubomír Tomik

Slunce zmizí v moři,
na okraji písku,
na okraji lesa,

ostrá bolest,
když jsi mne políbila na šíji,

dotek Tvých rtů byl rázová vlna ,
                která rvala páteř na kusy

překroutila ji,
udělala na ní smyčky,
Ona z ní stvořila devítiocasou kočku,

a když pak ochutnala kůži mých zad,
byla spokojená a vrněla,

jak to kočky dělají.

Fotografie od Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu ,na publikaci básně ze včerejšího večera pro Tebe je -teď otočím kartu –

,,Úspěch“. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk

Crowley - sestka disku
WOW. Karta dnešního dne byla ,,Poustevník“… a teď :

,,Venuše připomíná, že úspěch se dostaví jen tehdy, jestliže jdeme za hlasem svého srdce a děláme v životě jen to, co pro nás má hluboký význam.“

Budu tady, pro Tebe.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADtiocas%C3%A1_ko%C4%8Dka

POET VIDEO : Když Ji viděl tančit. / Pro Tebe /

a samozřejmě je o Tobě.

Když ji viděl tančit. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

 když ji viděl tančit,

smrt
pak byla jen nějaké další dobrodružství.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

When he saw Her dancing. / For You /

Lubomír Tomik

 when saw Her dancing,

death
 was just some more adventure.

The poem “ Když Ji viděl tančit “ is from the collection „Veronica and other poems“ / 2017 / was already written for You, already then.

Sound in the backroud is from Sound Archive BBC.

Ainu Crane Dance – Ainu women performing crane dance. Rhythmic singing & chanting. Sounds of movement & crunching snow.

a samozřejmě, je o Tobě, když jsem viděl tančit Tebe, když jsem tančil s Tebou.

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe : WOW…co následuje po Esu Holí z dnešního rána ?

Kvůli němuž vlastně celá trilogie vznikla ? 78 karet, zamícháno, několikrát a :

,,Dvojka Holí“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

Crowley - dvojka holi
Máš nade mnou ,,Nadvládu „.

Už tehdy, co je ve srovnání s Tebou, tunel a světlo a pád tunelem…před dvěma lety mne zachránil Tvůj hlas.

,,Ještě nechoď, ještě není čas“

Stalo se to.

Jak více to může být skutečné ?