Wolf mountain.

Fotografie od Scott Gudahl na Pexels.com
Desolate Fugazzi.

Lubomír Tomik

,,Jeden sendvič a sklenici mléka."
řekl William

popotáhl si kravatu
,,Vy se tady topíte v tichu ? Myslel jsem si to ."

chlápek za pultem přikývl
ukvapenou utěrkou utřel ústa jako by to byly struny smyčce

zůstali jsme uvězněni v nejbáječnějším jukeboxu
podél vlčích hor

co je sen ?
teď ?


...................................................................................................................
Desolate Fugazzi.

Lubomír Tomik

"One sandwich and a glass of milk."
William said

 sniffed his tie
"Are you drowning in silence here? I thought so ."

the guy behind the counter nodded,
 hastily wiped his mouth with a towel as if it were the strings of a violine

we were trapped in the most fabulous jukebox
along the wolf mountains

what is a dream?
now?

...........................................................................................................................................................................................

Jednou vyjde….

…v tomto časosběrném videu skoro vyšlo. Zataženo. Mraky táhnou nad Slovenskem a Karpaty. Music credit to X3nus

Karta na publikaci je Pět Pohárů.

Přesně, Pluto unesl Persefonu, pustina, slunce nevyjde ale……..

Z výkllllllllllllllladu, karty, ne obchodu : Avšak zklamání je hybnou silou, která nás může přivést i k vnitřní proměně, jak to ilustrují kořeny leknínu ve tvaru motýla, univerzálního symbolu transformace.

Mlékem.

Mlékem vlčice.

Lubomír Tomik

někdy zapadáme prachem času
vteříny jsou měsíce,
minuty roky

Kirké,
proměň nás

Kirké ,
tanči s námi

někdy vítr odvane prach času
jaro,
čerstvé povětří,
probuzení

Kirké,
mluv ke mě
..............................................................................

The milk of a she-wolf.

Lubomír Tomik

sometimes we fall into the dust of time
seconds are months
minutes years

Kirke,
transform us

Kirke,
dance with us

sometimes the wind blows away the dust of time
Spring,
fresh air,
awakening

Kirke,
talk to me

.........................................................................

Trumfová 14 je Karta Crowleyho Tarotu.

První turbany.

První turbany.

Lubomír Tomik

 jsem na druhé straně telefonní linky,
               v bouři smartfónů

 jsem na druhé straně boje 
             o příčetnost a vůbec

        jsem na druhé straně
sociálních sítí mailů

        nikdy ne Knihy Tváří

   no dobrá,
 nezasloužím si kávu,
     CHCI TĚ


.........................................................................
The first turbans.

Lubomír Tomik

 I'm on the other end of the phone lines
         in the storm of smartphones

 I'm on the other side of the fight
      for sanity and everything

  I'm on the other side
   social email networks

    never Books of Faces

      well ok,
i don't deserve coffee,
    I WANT YOU

...............................................................................................................

Universum.

První turbany.

Musel jsem o Tobě napsat, nerozumím tomu, že nejsem hoden, ani jedné černé kávy.

Možná je čas, co jsi řekla, tehdy, v Olomouci?

,, Černá.“

Rty slepých uliček.
Autor fotografie PS, děkuji za zaslání.

Master projížděl kolem ,Tour Romania Slovakia, mise splněna.

http://www.speckmetal.net

A dál

Bývalá věznice v Uherském Hradišti, několik lidí se pokouší o její záchranu,aby se tak snadno nezapomnělo.

Homepage

Naproti mé zahrady, o dva ploty dále, žil p.Grebeníček.

V té věznici mučil vězně. Zlo je nenápadné.

Zpátky.  ,, První Turbany.“

Děje se všechno.

Jen slova.

Kombakir.

Lubomír Tomik

dnes jsem se probudil s někým jiným v hlavě,
dnes jsem se probudil s Tebou,
hladově a hravě,

každé slovo gesto 
úsměv
přesto

kombakir
kombakir

dnes budu usínat s někým jiným v hlavě,
dnes budu přibíjet hřeby,
černé, tři a pěta padesát krát devadesát,
vhodné

kříže u cest,
volné


....
Víš jaké to je , probudit se, neležet vedle Tebe a nepoznávat se ?
Rytíř Disků.
.....................................................................................................................................................................
Kombakir.

Lubomír Tomik

today i woke up with someone else in my head
today i woke up with you
hungrily and playfully

every word a gesture
smile
yet

kombakir
kombakir

tonight i'll fall asleep with someone else in my head
today i will drive nails
black, three and five fifty times ninety,
appropriate

roadside crosses
loosely


....
Do you know what it's like to wake up, not lie next to you and not recognize yourself?
Knight of the Discs.
Jen slova, další a další den a pak se jednou vzbudíš, nebo to někdo udělá za Tebe.

Kombakir je hádanka.
Ve světě vyhledávačů nic těžkého.
Ve světě umělých inteligencí.
Juchu.

Karma je zdarma ?

Fotografie od Sam Willis na Pexels.com

Karma.

Lubomír Tomik

Pořád říkáš -Karma je zdarma ? -
pořád vstáváš a necháváš druhé 
aby za Tebe rozhodovali,

pořád jsi hrdinka ve spandexu
pořád jsi divák v multiplexu
oni za Tebe rozhodují

karma odmítnutí druhého
pozvání na kávu je nejhorší

karma lvice bez zubů,
je spásat trávu na savaně

vítr fouká a ohýbá stvoly,
 jen aby se zase narovnaly

zapomněl jsem,
nikdy si nic nepamatuješ

ani karmu,která je prý zdarma,
pěkné kecy , 
mimochodem

vymluvíš se na cokoli aby jsi nemusela,
cokoli,
...jednou to pochopíš,

není to karma která je zdarma,
jsi to Ty,
tvé činy a následky,
to špatné je zdarma,

když nic neuděláš.
, a budeš se vymlouvat.

..............................................................................
Karma.You keep saying -Karma is for free? -
You keep getting up and leaving others
to decide for You

You're still a hero in spandex
You are still a viewer at the multiplex
they decide for you

the karma of rejecting another
the coffee invitation is the worst

karma of the toothless lioness,
is to graze grass on the savannah

the wind blows and bends the stems,
 only to straighten up again

I forgot,
You never remember anything

nor karma, which is said to be free,
nice shit
by the way

you'll make excuses for anything so you don't have to
whatever
...one day you will understand

it's not karma that's free
is that You,
Your actions and consequences,
the bad is for Free

when You do nothing.

...........................................................................................

Právě mi došla trpělivost.
Karta je ,,Neúspěch" Sedm Disků.
Ale aspoň byla vyložena.
Nehnu se dál.

Znovu, oprava článku a :


Karma je zdarma možná pro Tebe.

Musím si každý nádech, každý krok zasloužit, takže na karmu nečekám.

Bodláčí.

Fotografie od nastia na Pexels.com
Bodláčí.

Lubomír Tomik

Ledoborec zpomaloval,
sobi polární 
nevypadali dobře,

bodláčí putovalo na křídlech větru
v jarním,
slušivém ,
svetru.


...........................................................................................
Thistles.

Lubomír Tomik

The icebreaker was slowing down,
arctic reindeer
they didn't look good

the thistle wandered on its wings in the wind
in the spring,
polite
sweater.

Zřejmě změna.

Přišla.

,,KEEP TOGETHER „

Autorem názvu připravovaného Alba Poezie je profesor Milan Knížák.

KEEP TOGETHER

https://www.milanknizak.com/

Děkuji za všechny zúčastněné, uvidíme kdo se přidá.

Minimálně měsíc, ještě není na nic pozdě.

Zvukové nahrávky vznikají ve Studiu Shaark.

http://www.shaark.cz

Sem také zamířily básně z celého světa, doslova,zde je jím oblékán háv stejné hlasitosti a zde také najdou své místo a budou zařazeny na album.

A obal alba…toto je první krok, k jeho odhalení.

Zatím… minimálně 20:1 ,dvaceti lidem se líbil, každý v něm vidí neco jiného – jeden váhá- To je Knížák!-

JE TO ON a ANO…..je to silné, chytlavé a chytré.

On je silný.

Účastník provozu.

Kočka.

Lubomír Tomik

viděl jsem svou smrt jako přejetou kočku,
moment na asfaltu 

další auta ji zahladili
další lidé ji pošlapali

uklízecí vůz zametl zbytky ke krajnici,
stejně musíš znovu do vozovky

účastník provozu,
kočka,
kocour,
jarní přeháňka


..............................

Cat.

Lubomír Tomik

i saw my death like a run over cat
moment on the asphalt

other cars obliterated her
other people trampled her

the cleaning truck swept the debris to the curb,
you still have to hit the road again

traffic participant,
cat,
cat,
spring shower

.....