Gold.

Zlato.

Lubomír Tomik

zlato ulpí až
  na samém konci půlměsíce
                       při
               milování
         rýžování

vlny která nás odnesou,
                      jako čerstvě natrhané luční květy
potokem
....

Gold.

Lubomír Tomik

              gold sticks to
      at the very end of 
the crescent
at
making 
       love
           panning

the waves that carry us away
                                        like freshly picked meadow flowers
by the stream
........
Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video ,,Potápějící se cukr“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Lyrics :

sinking sugar

Lubomír Tomikthey are not human when they have nothing but bare life and rain and a few torn rags while you sit comfortably wrapped in a boxy SUV covered in a soft shell of electronics entangled in the cocoons of social media seemingly untouchable until the price of fuel goes up what will you drive your sweat and dreams sugar and whip sugar and whip Sugar And Whip Sugar And Whip Sugar And Whip Sinking Sugar

glo glo glo

the coffee that smells like almonds will swallow you up
until the end of time

till the end
to the end of the road

but the journey has no end
because there is none
as well as the end


Hudba ve videu "Sappheiros - Embrace" is under a Creative Commons license (CC BY 3.0)
https://www.youtube.com/c/Sappheiros
Music promoted by BreakingCopyright: https://bit.ly/embrace-song

Poet Video pro Tebe ,,Teplo“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Socha v Nemocnici UH. 
Music credit: An Island Newly Awoken by MusicLFiles    

 Lyrics :

Heat.

Lubomír Tomik

wreaths from the chest of a corpse,
moai statues dance the polka

they rise from the depths
Christmas Eve Island

wreaths of living wrist bones,
dancing body to body like we moai statues,
pressing down in the depths
Christmas dinner

and -
and enough Christmas!

Rusty autumn has barely begun!

........

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Vměšování.“ Z výkladu karty : …nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat.

Pramen vlasů.

Pramen vlasů.

Lubomír Tomik

pramen vlasů 
neposedný sklouzl Jí po nátělníku

rozhoupal se zvon,
nebo to byly nohy

náhorní plošiny beze jména,
čnící až do nebe

pramen vlasů,
zakroucený ,
položený přesně ,
kopírující tvar,
nejkrásnější pyramidy
Tebe


...............................................
Hair lock.

Lubomír Tomik

hair lock
restlessly slid down her undershirt

the bell rang
or was it the legs

plateaus without name,
reaching up to the sky

hair lock,
twisted,
laid exactly
copying shape,
the most beautiful pyramids
you

……

Schopnost být sám sobě zdrojem. ,,Velekněžka.“Tento symbol také, více než kterýkoli jiný, napomáhá upevnění důvěry ve svou vlastní intuici. Z výkladu karty na https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka
Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Jediná jistota…

…je změna. Budu se učit kreslit mangu.Čekání na manuál.

….

Tajemno.

Lubomír Tomik

končí kdesi v propasti,
tak hluboké,
že nedohlédneš na dno

Ona nahlédne do mne kdykoli,
tajemno,
dokonáno jest,
každý den je nový začátek,
.....................................................
Mysterious.

Lubomír Tomik

ends somewhere in the abyss
so deep
that you can't see the bottom

She peeks into me anytime
mysteriously
it is finished,
every day is a new beginning
..........

Kolo Štěstí se otáčí, může nás rozdrtit jako Ganéša bez konce, může nás vynést do oblak jako tisíce Enochů, můžeme tam chodit spolu.

Crooked diamant.

Křivě provrtaný diamant.

Lubomír Tomik

pod úhlem závratným,
směrem nevratným, křivě provrtaný diamant.pod úhlem závratným,
směrem nevratným,

pod uhlím parní lokomotivy,
šmouhy na tváři

kdysi jel Frigo na mašině,
zmizel v černobílém filmu,

zmizel v plátně které také zmizelo,
co je to kino, co je to filmové plátno ?

Křivě provrtaný diamant,
který praskne,
když nahlédneš dovnitř ?

.....................................................................
Crooked diamond.

Lubomír Tomik

at a dizzying angle
in an irreversible direction,

under the coals of a steam locomotive,
smudges on the face

once upon a time Frigo rode a machine,
disappeared in black and white film

disappeared into a canvas that also disappeared,
what is movie theather,
what is cinema?

crooked diamond,
which bursts
when you look inside?

..............................................................

Devět Disků a Tři Poháry, jsou dvě otočené karty Crowleyho Tarotu najednou.

Moment.

Dnes…Mág uprostřed měl docela zvláštní výklad.

Magie je skutečná.

Magie slov.

Náhodné míchání,sejmu balíček v půlce ,karta je ale otočena zrcadlově,v pravé ruce držím polovinu balíčku s neotočenou kartou která měla být naopak, v levé druhou polovinu balíčku, pomyslím na Tebe a rozhodnu se pro pravou, neotočenou kartu a když uvidím Mága, odhodím ho překvapením,jako by pálil, je to úžasné!

Ve Studiu Shaark jsme spolu s ostatními vytvořili…

…jsme vytvořili…něco , nečekaného, neurčitého, chvílemi hypnotického, před třemi lety jsem si něco vysnil a najednou je to skutečné…. napadlo mne: Je tam všechno, zdánlivě nesouvisející efekty, je to jen útok na všechny smysly.

Karta Crowleyho Tarotu je Mág.

Zvukový záznam polknutí bijícího srdce lasičky ?

Zvukovou pantomimu?

Poet Video ,,Imámovi učedníci“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
 Hudba ve videu credit to "Karl Casey @ White Bat Audio" 
Lyrics:

Imam's disciples.

Lubomír Tomik

convoy convoy convoy
co
lo
ny 
suddenly there are more cars than people

Oh, gasoline fumes save us!

Oh, worship the god of Motor!

Oh, oil rigs shining into the Night!

convoy of cars

Imam's officials

Imam's Martyrs
........

Karta je Poustevník. Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Jinoplanetníci…

nechat…nechat věci plynout…tohle přišlo odnikud…

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Napsáno ….čteno nahráno ve Studiu Midian teď, zvukový efekt na začátku a konci – z Archivu BBC,volně dostupné pro neziskové účely -Spot Effect – Flying saucer takes off. (Space Fantasy Spot Effect.)

………………………………………………………………..

Jinoplanetníci.
Lubomír Tomik

jinoplanetníci,
jinoplachetníci
stíny

když se plazí po zdech,
můžou kousat rvát a polykat

jinoplachetníci
jinoplanetníci,
Merlinové
marlinové

stíny zahnalo slunce,
Ty

......................................................................
Aliens.
Lubomír Tomik

aliens,
other sailors
shadows

when they crawl on the walls
they can bite tear and swallow

other sailors
aliens,
The Merlins
marlins

the sun chased away the shadows
You
.......................................
Dva Disky. Změna.
Změna je jedinou konstantou.

Projekce zelené aloe /Audio/

Vytvořeno ve Studiu Midian . Hudba Ihsahn song Until I Too Dissolve, nejsem vlastníkem autorských práv.

Lyrics:

Projection of green aloe.
Lubomír Tomik

wallpaper with your eyes
on the wall

aloe slices
slices of Indian canoe,
leaky,
green

we lay eyes on each other
so that we don’t see

when climbing lamps,
they grow kerosene smiles

when,
You

……..

Maltézské šachy : JS vs LT

Znovu dnes Dvě Hole.. Míchání karet NEMÁ žádný systém, náhodně…zřejmě není náhodné.
Malchut.

Hudba ve videu credit to“Karl Casey @ White Bat Audio“ Natočeno a publikováno se svolením pana J.S. Děkuji mu za lekce šachu, v květnu jsem nevěděl jak táhnout koněm. Skutečná hra trvala přes patnáct minut, o moc déle už sedět kvůli zranění nohy sedět nemůžu.

Paul Speckmann recording ,,In the shadows“ in Studio Shaark /Video/.

29.9.22 : Paul Speckmann read and recording poem ,,In the shadows “ by Lubomír Tomik in Studio Shaark .Recording is lead by sound engineer Pavel Hlavica.

speckmetal.net

shaark.cz

Spolu se zvukovými efekty bude zahajovat audioknihu ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce“ která se ještě dolaďuje, všechno musí být na 100procent,protože je to pro Tebe.

Závěsy.

Fotografie od Yaroslav Shuraev na Pexels.com

………………………………………………….

Každý okamžik, každé teď.

Lubomír Tomik

každý okamžik,
záhyb času

každý klamný zákmit mezi námi
závěs na oknech

nakonec je to něco víc,
stačilo jen najít klíč

...................................................................................................
Every moment, every now.

Lubomír Tomik

every moment
a time warp

every delusional rift between us
curtain on the windows

in the end it's something more
all we had to do was find the key
......................................

Nic není dáno, změna systému míchání Crowleyho Tarotu, v každý okamžik, každé teď.
,,Deset Disků."
Útlak

Číst Burroughse.

Číst Williama Burroughse.

Lubomír Tomik

Williame,
Williame,

jak je,
v Západních zemích ?

nakazil jsi všechny ochotné virem Slova,
vítaly Tě transparenty a davy na mezcích ?

Slova z těch sladkých ty nejsladší ?Čtu z knihy Barryho Milese ,,The invisible man William Seward Burroughs“ V pozadí hraje song Aurorae, kapela Tryptikon . Úryvky z novely Města Rudé noci, Burroughsových rozhovorů.
Kde je zdánlivě konec, žádný není.

Wiliame, zakousni se do čarodějky Kiki !

———————————————————————————————————————————————————

Read William Burrouhs

Lubomír Tomik

William,
William,

how are you,
in Western countries?

you have infected all the willing with the virus of the Word,
Did banners and crowds on mules greet you?

Words from the sweet the sweetest?

/ Please, listen audio above and sorry, there in no translation, they are accidental words from book/

William, bite the witch Kiki!

—————————————————————————-

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Dokončeno . / Video./

Autorem videa ze Studia Shaark je Paul Speckmann. Audiokniha ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce“ dokončena.

speckmetal.net

shaark.cz

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12