,, Podívala se pozorněji“ … rozepsaná…

… zatraceně, Ty! Neuvěřitelná.

Před dvěma lety jsem nemohl chodit, ležel v nemocnici , museli mne doprovázet sestry a být se mnou při koupání,vedle v pokoji zemřel při obědě pacient, a hygiena, když jsem byl v umělém spánku pár dní…to bylo tak…

na wc jsem musel na invalidním vozíku a z 90 procent bylo obsazeno takže jsem si musel vyslechnout všechno a pak  do toho smradu musel sám,protože za mnou stály dva pacienti… řada se posunula… každá návštěva tam nebo do koupelny se stávala přistáním na Marsu…  podívej kam jsi mne dostala, všechno je to pro Tebe, aspoň se pousměj.

Kdyby jsi věděla.

Legenda o okně do ložnice.

The legend of the bedroom window.

Lubomír Tomik

And when You look out the bedroom window,
I will always stand under it,
in the rain heat fog anthill wind sandstorm storm dust snow
in the bloody rain,
in the rain of fish and sleet and
and
     and
and
     and
and
     and I don't even know
if you have a window in the bedroom, you look at the depths,

the legend of the bedroom window,
          whispers in the castle grounds.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Legenda o oknu z ložnice.

Lubomír Tomik

A když se podíváš z okna ložnice,
budu pod ním vždy stát,
v dešti horku mlze mraveništi větru písečné bouři prachu sněhu,
v krvavém dešti,
v dešti ryb a plískanicích a 
a
 a
a
 a
a
 a vlastně ani nevím,
jestli v ložnici okno máš, díváš se hloubky,

legenda o oknu z ložnice,
šeptá se v podhradí.

Ztratil jsem dech…

.. každá karta Crowleyho Tarotu je odpověď na jednu otázku.

Ty jsi Velekněžka.

Crowleyho tarot – 02 – Velekněžka (probud.se)

Výklad jsem dělal ze tří různých zdrojů… a slova v nich jsou shodná s tím, na čem teď děláme, na videu k básni pro Tebe, samozřejmě:

Tvůj pas….klidné místo… svět…Vládkyně.

,,Na hranicích logiky však končí věda, ale ne příroda, která kvete i tam, kam ještě nepronikla žádná teorie .“

C.G.Jung

Vítězové v kostkách.

Winners in dice.

Lubomír Tomik

The winners grabbed the prize in the dice,
 took away the probability and went to destroy,

until you later understand that the match never ends, the gong doesn't sound, no one throws a towel in the ring, it's forever, bum bum bum, 
I open my eyes in the morning every day and You are not next to me

The dice winners must roll again,
the cubes roll on the table, hitting the edges of the sides,
again and again until it stops and two sixes fall 
.... and then one more!
Vítězové v kostkách.

Lubomír Tomik

Vítězové v kostkách shrábli výhru,
sejmuli pravděpodobnost a odešli se zničit,

až později pochopíš, že zápas nikdy nekončí, nezazní gong, nikdo nehodí do ringu ručník, je to napořád,                      bum bum bum, zatnout pěsti,
každý den ráno otevřu oči a Ty nejsi vedle mne.

Vítězové v kostkách musí házet znovu,
kostky se kutálejí po stole, narážejí na hrany stran,
znovu a znovu až se zastaví a padnou dvě šestky,
....a pak ještě jedna!

Včera uvězněný uvězněný na zahradě bouřkou…

… procházím starší věci a v roce 1997..

… úplně jsem na to zapomněl.

Nechci to mít stejné s nikým, s nikým, nechci na Tebe zapomenout

A na přístavišti v Hodoníně..

… krátké zastavení…

…a před přístavní restaurací…
… dvě bedny knih zdarma…
… zazubil jsem se .Ju.Tohle není připraveno..tohle je prostě drobná synchronicita.

Docela daleko od Starého Města, už si vše žije… vlastním životem.

A na cestě zpět… Brána Midianu.

Přinášíš mi štěstí…

…říkám Ti to pořád , včera navečer :

DĚKUJI Všem, kteří se na tomto úžasném čísle podíleli, přítelkyním, přátelům, domácím i zahraničním , pravidelným i náhodným návštěvníkům…a nejvíce Tobě, však víš, bez Tebe bych nebyl, nebo se stal jen stínem sebe sama.

I kdyby něco málo oslovilo, líbilo se jen jednomu člověku na planetě, stojí za to žít, zvednout zadek a něco dělat.

Rozesmát Tě. Překvapit Tě. Být tady pro Tebe.

Většinu času je to souboj na ostří nože, pořád stojí za to.

Děkuji.

Sny….

…se splní…trvá to desítky let, týdny, ale splní.

Čekání…najednou je vše Včera.

V úterý se splnily dva najednou …někdo lusknul prsty, bylo to TEĎ a bylo to úžasné.

Oba mají pokračování, zase čekání, jenže teď už jiné, je to sladké čekání, nejsladší.

A dnes mi ,,potřetí „…POTŘETÍ , vyšla karta ,, Crowleyho tarot – 06 – Zamilovaní (probud.se)

Yes.

Stojí za to o své sny bojovat, do poslední chvíle, i když se zdá, že je vše ztraceno, nikdy se nevzdat, nikdy.