Viděl jsem Finance v Limě.

Fotografie od Fabio Eckert na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

I saw Finance in Lima.

Lubomír Tomik

I saw the finances being load
on llamas in Lima,
the convoy headed for the mountains

I saw fantasy mules
falling into soaked ravines

I saw an Inca princess
at the end of the cave,
in the dark
she whispered the words ...

"I saw the finances being load
on llamas in Lima "

silence on the slopes,
only flllllllash of the moonlight,

brocades of hopelessness,
without YOU

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRv

Viděl jsem Finance v Limě.

Lubomír Tomik

viděl jsem nakládat finance
na lamy v Limě,
konvoj směřoval do hor

viděl jsem mezky fantazie
padající do promáčených strží

viděl jsem inckou princeznu,
na konci jeskyně,
v přítmí,
šeptala slova...

,,Viděla jsem nakládat finance
na lamy v Limě "

ticho na úbočích,
jen paprrrrrsky měsíčního světla,

brokáty beznaděje
bez Tebe

Fotografie od Clive Kim na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikace čerstvých slov ….

Crowley - princezna mecu
,,Princezna Mečů“ – Tento symbol odráží potřebu nápady realizovat a ne o nich jen mluvit. Princezna mečů ztělesňuje stav vědomí, ve kterém jsou slova spojena s uskutečněním. Praktické myšlení vyžaduje, aby za odhodláním vyjádřeným slovy následovala konkrétní realizace myšlenky.– Výsledkem je pondělní nečekané čtení na skutečně vyjímečném místě, už jednou jsem tam zažil něco …nepopsatelného, je to něco jako brána mezi dvěma světy.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1029-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-me

Po předchozích zkušenostech, mlčeti zlato.

Myslím na letadlo z Nagana.

Epic survival guide. Půlnoční pro Tebe.

Fotografie od Simon Berger na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx

Epic survival guide.

Lubomír Tomik

sníh z větví se sype dolů,
když procházíš lesem

pára jde od úst,
obloha je jasná

svítání,
na hřebenech hor,

jak jsme nicotní když čelíme kráse,
dívce,
ženě,
Tobě


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Epic survival guide.

Lubomír Tomik

snow from the branches pours down,
when You walk through the woods

steam comes from the mouth
the sky is clear

dawn,
on the ridges of the mountains,

how insignificant we are when we face beauty,
girl,
woman,
You

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je WOW..ESO DISKů tedy tři šestky tedy

Crowley - eso disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk

A mám báseň na čtení v pondělí, na velmi neobvyklém místě, skoro by se dalo řící kouzelném, posvátném, mimo realitu.

Just raw poem.

Just raw.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvv

Buď v bezpečí 1st99 v Jednom světě.

Lubomír Tomik

buď v bezpečí
v jednom světě

kde tančí stíny
objímají Tě

buď v bezpečí
v jednom světě

kde na pasekách rosa

buď v bezpečí ve všech světech,
ve vše jsme spolu,
ve všech jinak,
jsi v bezpečí

pojďme na to!

VVVVVVVVVVVVVVVV6RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR6VVVVVV6RRRRR

Be safe 1st99 in One World.

Lubomír Tomik

be safe
in one world

where the shadows dance
they hug you

be safe
in one world

where on the clearings dew

be safe in all worlds,
we are together in everything,
in all otherwise,
You are safe

let's go!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYOU

Karta Crowleyho Tarotu na pblikaci slov pro Tebe ve chvílích kdy ožívají další a další příběhy a za všemi jsi Ty, síla v Tobě a karta je : ,,Princ pohárů“

Crowley - princ poharu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Poet Video pro Tebe: ,,Kotel plný hrdel“

Uherské Hradiště, Prostřední Ulice, bývalá radnice, Morový sloup a další , pro Teb. Nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark,Bzenec. http://www.shaark.cz/

Ze sbírky Večeře z Minského a jiné básně / 2016/ lyrics:

RVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Boiler full of necks.

Lubomír Tomik

the boiler full of throats overflows
and the characters as from Durer’s woodcut,
they disappear and appear
above the surface of the saddled goulash of blood,
wooden spoon disappears somewhere in the clouds
feet appear

the image is suddenly colored,
is red, smudges of green, black to brown
full of movement and lamentation:

Halving a bull in a poppy field.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

New Zealand – Boiling mud – daytime, Waiotapu (NZ) je zvuk v pozadí.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je Poet Videa pro Tebe je : ,,Čtyři Poháry“

Crowley - ctyrka poharu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar

Právě…

…hádanka. Je možné abych spal, snil sen o tom, ze pořídím fotku jizvy po tracheotomii, aby se mi o tom zdálo během umělého spánku když jsem měl otvor v kůži a byla otevřená a hladová?

Žádná cenzura, článek čekal uložený delší dobu a právě se objevil.

To ,že stále jsi, je tak nereálné a neuvěřitelné, ani nevíš …

,,Hranatí bojovníci“ by Tess.

Chce jen slova, nic jiného, žádné kudrlinky, obrázky, tedy Tess:

_________________________________________________

Hranatí bojovníci.

Tess

Dotýkali se mne hranatí bojovníci,
sráželi mne na poslední příčky,
Jákobova žebříku,
smála jsem se,

nehty na povrchu víček vyrývala 
brázdu,

vyryj do mne ,
kaňony Marsu,

prach za nehty,
mi zůstane na jazyku.

___________________________________________________
Square warriors.

Tess

I was touched by square warriors,
they knocked me to the last rung
Jacob's Ladder,
I laughed,

 carved nails on the surface of her eyelids
furrow,

engrave on me
the canyons of Mars,

nail dust,
it stays in me,
on my tongue

_______________________________________________


___________________________________________________

Díky za příspěvek.

Pro Tebe trocha tekutého zlata.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Výška slunce.

Lubomír Tomik

výška Slunce když zakloní hlavu

linie krku
lemuje tekuté zlato,

výška Slunce,
sundáš ho z oblohy a pověsíš si ho na krk,

linie krku 
lemuje tekuté
zlato,

zacláním si oči, záříš.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRr


The height of the sun.

Lubomír Tomik

the height of the sun as it tilts its head

neck line
lines liquid gold,

height of the sun,
you take it off the sky and hang it around your neck,

neck line
lines liquid
gold,

I close my eyes, you're glowing.

Karta na publikaci tekutého zlata je :

Crowley - princezna poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Ano.