Tempest !

Lyrics:  Meanwhile, a storm
Prospero
romantic
Prospero
I can't get some things out of my head
Prospero
suddenly it's different
Prospero
how myths are created
Prospero
something will happen
Prospero
the mechanism of the Flood
Prospero
i can't get you out of my blood
Prospero
we swim in the river of skin

Prospero
raised
hands
Prospero

romantic

Prospero
closed
eyes
Prospero

openly
closed
openly
closed
openly
closed
scalded scalded scalded
that eyesMusic credit to TheFlayFishingFilmaker

,,Rytíř Holí"  , card from Your deck, Mr.Crowley...and Her ....

Citát.

Tři Hole.

,,Through the empty archway a wind of the spirit enters, blowing insistently over the heads of the dead, in search of new landscapes and unknown accents: a wind with the odour of a child’s spit, crushed grass, and Medusa’s veil, announcing the endless baptism of freshly created things.”

Federico García Lorca

Where cedars grows.

cedry

lubomír tomik

do líbánonu pro cedry,
aby všechno nebylo jen zkvašené včera

neznámo ,
jsme jen duchové určení Tvým očím

potrava pro děla Tvé mysli
dnešek plný nečekaných věcí slov chování

vlajky na hlavní stěžně,
vyplouváme!

.....
for
....


cedarsto kíssánon for cedars,
so that everything is not just fermented yesterday

unknown
we are only spirits determined to Your eyes

fodder for the cannons of Your mind
today full of unexpected things words behavior

flags on the mainmast,
we are setting sail!
....................................................................................................................................................................................

Yeah, that word is ,,Lebanon" , where cedars grow and in the czech is simplier ,,Líbánon" land of the kisses - in the english - ,,Kissánon" is strange, but sounds interesting..,.and most of it - it comes suddenly and like flash from sky !

,,Příměří poskytuje příležitost bezpečně projít konfliktním územím a všemi spletitostmi, ze kterých konflikt povstal a které musí být rozřešeny (sítě na pozadí karty). Staré kultury Indiánů využívaly při vyjednávání čtyř zákonitostí, které vždy úspěšně vedly k míru. Říkalo se jim cesta čtyř kroků. Aby mohlo být přijato příměří, jedinec musel, za prvé na schůzku přijít, za druhé pozorně naslouchat druhé straně, za třetí mluvit pravdu a za čtvrté nebýt závislý na výsledku.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1019-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi36

Nebo se vydat do Líbánónu.