And a wandering cozy voice

Fotografie od Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n na Pexels.com
Papír.

Lubomír Tomik

A potulný útulný hlas
planeta se nězměnila
to jen my

svatyně kouzelných barev
podobná lidem v bytech 
pokojích
staveních,
ulicích
  pod 
mo  sty

útulní potulní pocestní
papír
........
Paper.


And a wandering cozy voice
the planet hasn't changed
it's just us

a sanctuary of magical colors
similar to people in apartments
rooms
constructions,
streets
   under
brid    ges

cozy wanderer
paper

----------------------------------------------------------------------
Deset Disků

We are interrupting the radio broadcast !

LT:

naleziště rukopisů......
žíly stříbra v kameni
identifikace mrtvých

zažloutlé fotografie
zmizí stejně jako data paměťových karet

někdo v minulosti napsal hodně dopisů,
svěřil je moři

žádný se nevrátil
kroky

....
 Nyní sport, a vážná událost :
,,Kam se poděly, 
všechny tenisové rakety a kola ? "

Přerušujeme vysílání rozhlasu :
,,Kan se ztratil televizní signál? Co budeme dělat ?"

Jsou dopisy na moři.


.......................................

site of manuscriptsveins of silver in the stone
identification of the dead

yellowed photos
will disappear along with the memory card data

someone wrote a lot of letters in the past,
     entrusted them to the sea

none returned
steps

....
 Now sport, and a serious event :
"Where did they go,
all tennis rackets and wheels ? "

We are interrupting the radio broadcast:
"Can the TV signal be lost? What do we do ?"

There are letters at sea.
.....................................................................

And my web is still alive -says spider with flash eyes,

world

wide

wide as

slovo

jako Tvá fantazie,

nekonečná

…….

Princ Mečů

Ilustrované dějiny papežů…

…a jednou se galerie zaplní.

Fotografie od Toa Heftiba u015einca na Pexels.com

……………………………………………………………………….

Ilustrované dějiny papežů

Lubomír Tomik

pokrytá mechem kniha
vlhkostí pralesa
trosky
výstavní

síně,
kde nikdo nejídá

stanice,
kde se přepřahají dostavníky bez myšlenek

náhodní jezdci na šachovnici,
ilustrovaní
.........

Illustrated History of the Popesmoss covered book
humidity of the forest
debris
exhibition

hall,
where no one eats

station,
where stagecoaches are pulled together without thoughts

random knights on the chessboard,
illustrated
--------------------------------------------------------------------------------_________________--------------------------

Mág.