Její houslový klíč

Aplikace Clipchamp, cvičení střihu, obrazu a vůbec, zdánlivě nesouvisející obrazy tvoří obraz...Její houslový klíč.Lyrics :

language

Lubomír Tomik

Do you see language as music?
You hear the words
when you fall into silence?
Do you see a face like a treble clef?

Unlocks every note
when you lose your breath

....

Distant colonies

Vzdálené kolonie.
Lubomír Tomik

ve vzdálených koloniích
podivná postava

se tmou plouží
oči jí doutnají

v ticho se hrouží

město je ospalé,
neslyší nevidí

co také jiného ,
čekat od ….

no to určitě,
když zjistíš, že pode dnem je další dno
a pod ním dno,
které dno nemá

nevzdáš se,
zatneš zuby,
budeš dál bojovat i když nemůžeš


…………………………………….


Distant colonies.
Lubomír Tomik

in distant colonies
a strange figure

creeps with the dark
her eyes smolder

they are in silence

the city is sleepy
can’t hear can’t see

what else
wait from

sure,
when you find out that there is another bottom under the bottom
and below it the bottom,
which has no bottom

you won’t give up
you clench your teeth
you will keep fighting

even if it seems like it

Lady with the colt.

Fotografie od cottonbro studio na Pexels.com

…..

Dáma s koltem.
Lubomír Tomik

prst na kohoutku a
VÝSTŘEL

následoval pohled
na žloutek dinosauřího vejce

následoval pohled
do soutěsek Noci

tma byla něžná jako její dotek

......
The lady with the colt.


tap finger and
SHOT

followed by a look
on the yolk of a dinosaur egg

followed by a look
to the gorges of the Night

the darkness was as gentle as her touch
.......