Pohledná

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Pohledná.

Lubomír Tomik

pohledná kostra v kuřáckém salonku,
usadila se,
zakašlala

KUCK KUCK KUCK

sluha přispěchal
a nabídl silný doutník v kombinaci s portským vínem

,,Nekouřím, ale portské víno si dám!"

sluha byl v mžiku zpět a postavil dřevěnou číši na stůl

V zakouřeném salonu bylo najednou plno !

,,Nástupiště šesté ! Koňská porážka ! Panika v obchodním domě ! Kupuj kupuj kupuj!"

zarazil  se -  Tohle není nádraží ? Ani nároží ? Kde to zatraceně jsem ?-


-Kuck kuck kuck-

,,V příběhu. - řekla


Velbloudi zastavili u paty jiné pyramidy, slunce slunce slunce
konec věty,
kde je to slovo které bylo na začátku ?

Pohledná ?Handsome.


a handsome skeleton in the smoking lounge,
settled down
she coughed

KUCK KUCK KUCK

the servant hastened
and offered a strong cigar combined with port wine

"I don't smoke, but I'll have port wine!"

the servant was back in no time, setting the wooden bowl on the table


The smoky salon was suddenly full!


,,Platform six! Horse slaughter! Panic in the department store! Buy buy buy!"

he stopped - This is not the station? Not even a corner? Where the hell am I?-


-cuck cuck cuck-

"In  story. - she said


The camels stopped at the foot of another pyramid, sun sun sun
end of sentence
where is the word that was at the beginning?

Handsome?

...............................................................................................................................................................

WHO

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

………Nahráno teď ve velké blízkosti mikrofonu.VELKÉ.

Kdo

Lubomír Tomik

kdo z vás udělal
obyvatele strojové krajiny

kdo z vás udělal
obyvatele  krajiny bez vzpomínek

kdo z vás udělal
krajinu bez cest
oblohu bez hvězd

bez komet a meteorů

kdo z vás udělal toxické černé kouzelníky
v autech vlacích hotýlcích
a polibcích nemastných neslaných

každá vteřina má být 
lavina,

ne les po požáru,
ztratil jsem Tě i když nikdy nenašel

.......................................................................................................................

Who

Lubomír Tomik

who made you
inhabitants of the machine landscape

who made you
inhabitants of a landscape without memories

who made you
a landscape without roads
starless sky
without comets and meteors

who turned you into toxic black magicians
in train cars hotels
and kisses of lean unsalted ones

every second is meant to be
avalanche,

not the forest after the fire,
i lost you even though i never found you

......................................................................................................................................................................