In…….

V kůžích.

Lubomír Tomik


zaživa pochovaní mezi kostmi těch kteří byli před námi

zaživa pomuchlaní v kůžích těch kteří překročili hranice


nejsou žádné hranice

nejsou žádné ploty


jen bariéry a hradby

které vystavíme sami


,,Haló, tady Jericho, tady Jericho, nikdy se k nám nedostanou"


Do ticha někdo řekl-

,,Vytáhněte trubky."


zaživa
zaživa
zaživa

lámat kousky chleba andělů
házet je labutím


............................................................................................

In skins.

Lubomír Tomik

buried alive among the bones of those who came before us

fulkffing up alive in the skins of those who crossed the border


there are no boundaries

there are no fences


only barriers and walls

which we will create ourselves


"Hello, Jericho here, Jericho here, they'll never get to us"


Into the silence someone said-

"Pull the tubes out."


alive
alive
alive

break pieces of angels' bread,
throw them to the swan

....................................................................................................................

,,Devět Pohárů“