Crack

Autorka malby Lady Frieda Harrisová.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trhlina.

LT

čas je ve vědomí trhlina,
máš klíč

roztékající se zmrzlina,
jsi pryč

jsme buňky putující do zničení se smíchem,
jsme nečekaní jezdci na šachovnici smutku

jsme plavci na hladině ticha
čas v trhlinách

mraky na severu 
mraky na jihu

voda řeky se mísí s ranní mlhou,
rosou

trhliny,
vyrůstající rostlinyCrack.

LT

time is a rift in consciousness
you have the key

melting ice cream
you are away

we are cells traveling to destruction with laughter
we are unexpected riders on the chessboard of grief

we are swimmers on the surface of silence
time in the cracks

clouds in the north
clouds in the south

the water of the river mingles with the morning mist,
dew

cracks,
growing plants

..........................................................................................................................

Čtyři Disky, jak nahoře, tak i dole.