Poslední vrány.

The Last Crows.

Lubomír Tomik

while someone wrote nails on the wood of the coffin from the inside,
while someone wrote with crematorium ashes into the foam of vanilla lattes


the last crows have arrived

untidy in King Arthur's court,
unallocated hangers

last first crows

who knows if they are departing or arriving

gusts of wind driven by stronger winds

on the edge of the horizon
into throats where they take root

blood smears
ashen lips

Prospero.

Prospero.

Lubomír  Tomik

Preparováni
Rozmarem
Opakujeme ty samé chyby pořád dokola
Soumrak
Přijde  přesvědčivě
Epicky
Rozmarem

Odstřihnout se


od minulosti,
i když jsem tak naivní, 
že v lidech vidím jen dobro

není tam,
jsou tam mršiny plných nákupních vozíků,
jsou tam prdele vylepené v luxusních automobilech
jsou tam  lži

Prospero všechno svrhává z útesu do Bouře ,
vlna si nevybere,
zhltne to najednou

zůstanou jen skály v moři.


/ Určeno mladému řidiči, který stál autem přede mnou na přechodu pro chodce a řekl mi , že že jestli se mi nelíbí kde stojí, tak mě příště přejede. To neměl dělat.
Lidi, co se to s Vámi děje ?/


.......................................................................................................................................
Prospero.

Lubomír Tomik

PrepaRed
On a whim
we repeat the same miStakes over and over again
dusk
it will come convincingly
epic
on a whim
cut yourself off


from the Past
even though i'm so naive
that i see only good in people

is not thEre,
there are caRcasses full of shOpping carts,
there are asses plastered in luxury cars
there are lies

Prospero throws everything off the cliffs into the Tempest,
the wave doesn't choose
swallow it all at once

only rocks will remain in the sea.


/ dediCated to the yoUng driver who stood in front of me at the pedestRian crossing and i had cant go he and told me that if i didn't like where he waS standing, hE would run me over next time. he shouldn't have Done that.
Guys, what's going on with you?/

Thrice.
Deset Disků.

Odkvetená pampeliška.

Here's a spade and I,
 we are One

Here the worm does not cry 
and only bites 

Let the orchard be ,
where it will be obvious 

Here the crosses of the gravedigger grow

...................................................................................................................................

from the collection of poems ,,Večeře u Minského a jiné básně"

Nahráno ve Studiu Shaark www.shaark.cz
Hudba Clipchamp

Hořel a…

….hořel….

…a ….

Hořel

L.T.

hořel jasně a vzdělaně
hořel čistě a mazaně  
chytře ironicky

hořel plameny zatracených

pořád odjíždíš pořád se vracíš
někam

odvahu odvahu odvahu
když hoříš
........


He was burning



he burned bright and educated
he burned cleanly and
 smartly cleverly ironically

he burned with the flames of the damned

you always leave you always come back
somewhere

courage courage courage
when you're on fire


............................................