KEEP TOGETHER den dnes…

… momenty nově vznikajících věcí, čerstvých, prvních deset písní básní je na svém místě.

Slova a jejich barvy, nálady,smysl obsahu,melodie,rychlost,rytmus,žena, muž ,obsah samotný ,zdůvodnění –

Slyšet Vaše hlasy a být s Vaší tvorbou o samotě je velmi osobní věc, hodiny, minuty ticho a Váš hlas.

První čtvrtina hotova.

want

..,,……,,,,,,,,,,,,,“““““““““““““:::::::::::::::::

Chceš 

L.T.

chceš ztroskotat ?
být  jitřenka v šatech plamenných

být zrnko písku nesené proudy po dně moře ?
hladina jak černé sklo

chceš snad žít věčně ?
když je přístav nedaleko

a tam ochutnáme
jídla a pití cizích zemí

po čem opravdu toužíte ,
skrze vůně bazarů sladkosti

rozešli jsme se jako děti v bouři,
každý pod jiným přístřeškem

než otázkou,
jsi se stala odpovědí 


.......................................................................................................................................................

You want

do you want to crash?
to be a morning star in flaming clothes

be a grain of sand carried by the waves on the bottom of the sea?
surface like black glass

Do you want to live forever?
when the port is nearby

and we will taste it there
food and drink of foreign countries

what do you really want
through the smells of sweet bazaars

we parted like children in a storm
each under a different shelter

than a question
you have become the answer 

....................................................................................................................................................................