Andy Warhol : From A to B : Time

Lyrics :

Lyrics:
A book found on the street Andy Warhol From A to B

time

make time sometimes
schedule your weekends

in time enough
in time
in the meantime
from time to time
throughout life
worn out by time

live the time
mark the time
buy time
keep the time
out of time
time
away
time
out
time
in
time ticket
time interval
time zone

previously
meantime
then

still

………

Music credit to Alejandro Magaňa

Čtyři Disky.

Diving

Potápěčský .

Lubomír Tomik

p

o

t

á

p

ě

č

s

k

ý

ZVON !

jsme uvnitř
a ani o tom nevíš


kolem nás se rozprostírají bezvadné hlubiny

………


Diving.

d

i

v

i

n

g

BELL !

we are inside
and you don’t even know about it


the flawless depths stretch out around us

……………………………………………………………………………….

Emet !

Obrazy.

Lubomír Tomik

Když se vynoříš,
když se vynoříš jako Dáma z Jezera

obrazy a jejich kouzlo kde se berou a kde umírají

ráda poznává ideální muže, lidstvo a vůbec

ráda se krmí pepřem a ocelí

ráda tančí s homunkuly

šémy
 rozdupe na prach

Půlnočních Golemů

................................................................
-Já jsem čekala.-
-Ok, mezitím jsem umřel,znovu. Jediné co jsi mi věnovala byla naděje a smrt, ne nutně v tomto pořadí.-Pictures.when you emerge
when you emerge as the Lady of the Lake

paintings and their magic where they are married and where they die

she likes to meet ideal men, humanity and in general

like to feed on pepper and steel

she likes to dance with the homunculi

schemes
  trampled to dust of the

Midnight Golems

................................................... ..............
-I was waiting.-
-Ok, in the meantime I died, again. All you gave me was hope and death, not necessarily in that order.-

And im not damned Midnight Golem !

Obraz Golema, Mikoláš Aleš, 1908