Jaguáří kotě.

Jaguar kitten

Lubomír Tomik

"Lord of the Forest jaguar kitten
welcomed,
jaguar kitten

candles shone like stars in your eyes
a play of light and shadow

jaguar kitten
 has many names

time,
jaguar kitten
favorite
and promised

gu
guillo
the guillotine "

SWING!!!!
....

....continue below
.....

Jaguáří kotě,,Přivítal Pán Lesa
jaguáří kotě

svíčky zářily jako hvězdy v tvých očích
hra světla a stínu

jaguáří kotě 
má mnoho jmen

čas,
jaguáří kotě
oblíben
a zaslíben

gi
gilo
gilotině "

ŠVIH !!!!

....
pokračování dole
....


- A...jaké bylo to kotě ? -
řekl jeden kat

-Instruktážní ? -
řekl druhý

Už byli unavení a všechno se jim pletlo, kdo se má tahat pořád s těmi koši hlav.


.......


-And...how was the kitten? -
said one executioner

-Instructional? -
said the other

They were already tired and they were confused about who should keep dragging those baskets of heads.

.......................................................................................................................................................................................................

Photography credit to Fotografie od Yigithan Bal na Pexels.com

Karta Tarotu Alesteira Crowleyho na publikaci těchto slov je…..

Radost vytáhnout na světlo takový příběh , nečekaný, víš jaký ?

Kolo slunce a tak

Vítej

v úsvitu nového dne
ve zvuku pozounů

v síti chvil bez Tebe
na víčka sedá písek

padáme dál vstříci plamenům nebo hlíně,
cyklisté kteří nemají rádi kola

a nikam nejedou,
smrt je stejně jen zaschlá barva na papíru

který někdo zmuchlal
dnes vítej do nového úsvitu

papíry s barvou odnese vítr
co se to děje ?

TA touha je větší než cokoliv

welcome

at the dawn of a new day
in the beat of trombones

in a network of moments without you
sand settles on the lids

we fall further to meet the flames or the dirt,
cyclists who don't like bikes

and they don't go anywhere
death is just dried paint on paper anyway

which someone messed up
today welcome to a new dawn

papers with paint are blown away by the wind
What's going on ?

THAT desire is greater than anything
LIVE !
ŽÍT !

....................................................................................................
Ukřižování ega.
The Hanged Man