Market nature

Fotografie od Valeriia Miller na Pexels.com
Tržní povaha.

Lubomír Tomik

otevřela dveře v Kapitole 12
a ocitla se
na palubě zaoceánského parníku
bláznivý nápad
podívat se
do komína

,,Nekazte zábavu lorde Arthure a polezte ! Hned ! "

v nejvyšším bodě žebříku spustila siréna 

z komína vylétla jiskry 
a 
duše

kdesi v dálce Olduvajské rokle zvedla hlavu ke hvězdám ,
znamení dvěma prsty

křik v prázdnotě 
,,Všechno je úplně jinak !!!"


.............................................................................................................................
Market nature.

Lubomír Tomik

she opened the door in Chapter 12
and she found herself
on board an ocean liner
crazy idea
look
into the chimney

"Don't spoil the fun Lord Arthur and climb! Now! "

a siren went off at the top of the ladder

sparks flew from the chimney
and
souls too

someone .... she in the distance of the Olduvai gorge raised head to the stars,
two fingers sign

shouting in the void
"Everything is completely different!!!"


..............................................................................................................................................

Shape of the earth.

Tvar země.

Lubomír Tomik

šeptem :

nikdy nezapomněla na příjezd do země
krkavci a strážní věže
ale i kdyby
každý pokus je pokus

NE REZIGNACE

koncertní sál se zaplnil
kočkami a holubicemi
holubi a kocoury

 chtěli tleskat
jedli málo zeleniny

scéna byla otevřena :
uklonili se a začalo to

valkýra vystoupila ze stínu který nebyl stín
ani rezignace

jen máchání mečem na bitevním poli
které stejně pohltí země

země a její tvar

.............................................................................................................................................................................................

The shape of the earth.

Lubomír Tomik

whisper:

she never forgot her arrival in the country
ravens and watchtowers
but even if
every attempt is an attempt

NO RESIGNATION

the concert hall was full
cats and doves
pigeons and cats

 they wanted to applaud
they ate few vegetables

the scene was opened :
they bowed and it began

a valkyrie stepped out of a shadow that wasn't a shadow
nor resignation

just swinging a sword on the battlefield
which will consume the earth anyway

earth and her shape

............................................................................................................

Velká Arkána Thovtova Tarotu 9- The Hanged Man.

Divine sandals.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Myslel že...

Lubomír Tomik

ohnutý v betonových botách
myslel že

proud řeky
ho bude kolébat

obutý v božských sandálech
myslel že

procházet se po mracích
je nejlepší nápad

 když si myslíš že všemu rozumíš,
nechápeš vůbec nic

GLOGLOGLO ! Utopení.
ŽUCH!        PÁd.

...

He thought that...

Lubomír Tomik

bent in concrete shoes
thought so

river stream
it will rock him

wearing divine sandals
thought so

walk on clouds
is the best idea

when you thought you understood everything
you didn't understand anything at all

GLOGLOGLO ! DRown.
BOOM !       FAll.

................................