What is Poetry ?

Music credit to Ahjay Stelino, video by MixKit
lyrics :


Friend, what is Poetry?
Be careful about dreaming!

man’s deepest drive and delusion
can only be penetrated in dreams :

is poetry and art
just divination from dreams

Hans Sachs ,,Mistři pěvci Norimberští“ –

Karta Thothova Tarotu na publikaci slov z minulosti které přišly a zazněly –

Kus společného osudu

A piece of shared destiny

Lubomír Tomik

CRASH!

so many people had a hands in my death
that i became part of the fate of all of you

i changed dungeons of fortress IF
for moments of Beauty
when we lose our breath together

nothing can be like before
there are no good old days
just burning wax on the wings

     piece of shared destiny
now Beauty remains

survival moment
    daily,
every damn hour
    every second

marvel at the Beauty

..........................................................................
Kus společného osudu


CRASH !


v mé smrti mělo ruce tolik lidí,
že jsem se stal kusem osudu Vás všech

vyměnil jsem žaláře pevnosti IF
za chvíle krásy,
kdy spolu ztratíme dech

nic nemůže být jako dřív
nejsou žádné staré dobrá časy
jen hořící vosk na křídlech

     kus společného osudu, 
teď zbývá Krása

moment přežití,
   každý den, 
každou zatracenou hodinu, 
   každou vteřinu

žasnout nad Krásou
.................................................................................................................................